Gå til innhold

03

des 2021

Siste undervisningsdag før jul

05

des 2021

StudentWeb åpner for vårsemesteret

Timeplaner for vårsemesteret 2022 publiseres

07

des 2021

til tirsdag 21. des
Eksamensavvikling

10

des 2021

Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2022

04

jan 2022

Vårsemesterets første undervisningsdag

14

jan 2022

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

19

jan 2022

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen vårsemesteret, og bekreftelse av utdanningsplan for våren

01

feb 2022

til torsdag 3. feb
Konte- og utsatt eksamen

21

feb 2022

til fredag 25. feb
Studieuke

08

mar 2022

til tirsdag 5. apr
Studietur til Zambia

Les mer om emnet og turen her.

15

mar 2022

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen

11

apr 2022

til mandag 18. apr
Påskeuke

15

apr 2022

Søknadsfrist for lokalt opptak

Søknadsfrist Samordna Opptak

13

mai 2022

Siste undervisningsdag

Skoleavslutning AHS

18

mai 2022

til tirsdag 31. mai
Eksamensavvikling

31

mai 2022

til fredag 3. jun
Praktiske eksamener musikk

20

jun 2022

StudentWeb åpner for høstsemesteret

25

jun 2022

Timeplaner for høsten 2022 publiseres

Emneoversikt skoleåret 2021 - 2022

 

Musikk

 

Høstsemester 2021

Vårsemester 2022

Årsstudium i musikk

Bachelor musikk og musikkproduksjon 1. år

Bachelor musikk og helse 1. år

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

MUS144 Musikkhistorie og analyse

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

 

Musikk, menighet og ledelse 1. år

KRLE111 Bibelen

KRLE113 Kristendommens historie

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

KRLE114 Kirkens tro

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

Bachelor musikk og musikkproduksjon 2. år

MUS234 Musikkproduksjon II

MUS241 Instrumentutøving II

MUS242 Samspill og ledelse

MUS243 Musikkteori og hørelære II

EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving

MUS235 Musikkproduksjon III

MUS241 Instrumentutøving II

MUS243 Musikkteori og hørelære II

MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I

Bachelor i Musikk og Helse 2. år

MUS221 Musikkutøving II MH

MUS222 Musikkpedagogikk

IFO119 Kommunikasjon

EXP115 Ex. Facultatum, akademisk skriving

MUS221 Musikkutøving II MH

MUS223 Musikk og helsefag I

EXP101 Ex. Philosophicum

Bachelor musikkteknologi 3. år

MUS216 Akademisk tekst

MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi

MUS218 Praksis

IFO119 Kommunikasjon

 

MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar)

MUS218 Praksis

MUS220 Bransjekunnskap

Bachelor i Musikk og Helse 3. år

MUS224 Tekst og forskningsmetode MH

MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

MUS233 Musikk og helsefag II

PSY111 Innføring i psykologi

MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

Psykologi

 

Høstsemester 2021

Vårsemester 2022

Årsstudium i psykologi

Bachelor i psykologi 1. år

PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver

PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

EXP113 Ex. Facultatum og forskningsmetoder for psykologi

EXP101 Examen Philosophicum

PSY133 Kognitiv nevrovitenskap

PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

Bachelor i psykologi 2. år

PSY231 Kommunikasjon

PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse

PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom

PSY234 Kultur, identitet og mangfold (valgfag)

PSY235 Helsepsykologi og folkehelse (valgfag)

PSY236 Spiritualitet, religion og eksistensielle spørsmål (valgfag)

Bachelor i psykologi 3. år

PSY301 Traumer og tilknytning (valgfag)

PSY302 Miljøterapeutisk praksis (valgfag)

PSY303 Fordypning i forskningsmetoder

PSY304 Anvendt metode

PSY305 Bacheloroppgave i psykologi

Teologi/Kristendom/RLE

 

Høstsemester 2021

Vårsemester 2022

Årstudium i kristendom med RLE

Bachelor i teologi 1. år

Bachelor i praktisk teologi 1. år

KRLE111 Bibelen

KRLE112 Fag og Formidling

KRLE113 Kristendommens historie

KRLE114 Kirkens tro

KRLE115 Andre religioner

KRLE116 Livssyn og religionsmøte

Bachelor i praktisk teologi 2. år

TEOL201 Teologi I

PRA205 Personlig og pastoral utvikling

IFO119 Kommunikasjon

TEOL203 Bibelvitenskap

EXP101 Ex. Philosophicum

EXP105 Ex. Facultatum (allmenn)

Bachelor i teologi 2. år

TEOL201 Teologi I

TEOL111 Innføring i nytestamentlig gresk

IFO119 Kommunikasjon (5 sp)

TEOL112 Tekstarbeid i Det Nye Testamentet

EXP101 Ex. Philosophicum

EXP105 Ex. Facultatum (allmenn)

Bachelor i praktisk teologi 3. år

TEOL202 Teologi II

PRA205 Personlig og pastoral utvikling

Valgemne: IFO113 Misjonsvitenskap

PRA201 Praksis

PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste

PRA204 Personlighetspsykologi og sjelesorg

Bachelor i teologi 3. år

TEOL202 Teologi II

TEOL115 Kristologiske tekster

TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk

TEOL203 Bibelvitenskap

PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste

TEOL222 Hebraisk Fordypning

Bachelor i praktisk teologi (deltid)

IFO113 Misjonsvitenskap

EXP101 Ex. Philosophicum

PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste

Interkulturelle studier

 

Høstsemester 2021

Vårsemester 2022

Årsstudium i interkulturelle studier

Bachelor i interkulturelle studier 1. år

IFO111 Fattigdom og utvikling

IFO114 Sosialantropologi og metode

IFO119 Kommunikasjon

IFO121 Migrasjon, mangfold og identitet

IFO115 Religion og utvikling

IFO116 Kultur og religionsmøte eller 

IFO117 Studieopphold i Sør

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

 

2021 Høst

Tid

Sted

Kull

MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi

Uke 39

27. sept.- 1. okt. 2021

AHS, Kristiansand

2020

MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling

(Valgemne)

Lesevarianten

  Alle

MAL511 Menighetsutvikling og den misjonale kirke 

Uke 44 

1.-5. nov. 2021

HLT, Oslo 2021

 

2022 Vår

     

MAL529 Nyere teologi- og kirkehistorie

(Valgemne)

Uke 4 2022

24.-26. januar

AHS, Kristiansand

ALT, Örebro

Alle

MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv

Uke 4 2022

26.-28. januar
ALT, Örebro Alle

MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie

(Valgemne)

Uke 14

4.-8. april 2022 
AHS, Kristiansand Alle

MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet

Uke 19 

9.-13. mai 2022 
AHS, Kristiansand Alle