Gå til innhold

04

des 2020

Siste undervisningsdag før jul 

StudentWeb åpner for vårsemesteret 

07

des 2020

til torsdag 17. des
Eksamensavvikling

09

des 2020

Timeplaner for vårsemesteret 2021 publiseres

15

des 2020

Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2021

04

jan 2021

Første skoledag etter juleferie

12

jan 2021

Frist for oppmelding til utsatt- og konteeksamen

15

jan 2021

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen vårsemesteret, og bekreftelse av utdanningsplan for våren

02

feb 2021

Konte- og utsatt eksamen

03

feb 2021

Konte- og utsatt eksamen

04

feb 2021

Konte- og utsatt eksamen

08

feb 2021

til fredag 19. mar
Praksisperiode Pratisk teologi

22

feb 2021

til søndag 28. feb
Studieuke hele uke 8

Kantina og resepsjon vil være stengt hele uken

29

mar 2021

til mandag 5. apr
Påskeferie

30

mar 2021

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen

15

apr 2021

Søknadsfrist Samordna opptak

Søknadsfrist for lokal opptak, og overgang fra årsstudiet til bachelor

12

mai 2021

Siste undervisningsdag / skoleavslutning

18

mai 2021

til fredag 28. mai
Eksamensavvikling

27

mai 2021

til onsdag 2. jun
Praktiske eksamener i musikk

25

jun 2021

StudentWeb åpner for høstsemesteret 2021

Timeplaner for høsten 2021 publiseres

16

aug 2021

Studenthjemmet åpner for innflytting kl. 13:00

17

aug 2021

Oppstartsdag Ansgar høyskole 

Emneoversikt skoleåret 2020 - 2021

 

Musikk

 

Høstsemester 2020

Vårsemester 2021

Årsstudium i musikk

Bachelor musikkteknologi 1. år

Bachelor musikk og helse 1. år

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS132 Hovedinstrument og utøvende formidling I

MUS133 Samspill

MUS134 Musikkteori og hørelære I

 

MUS135 Musikkhistorie

MUS132 Hovedinstrument og utøvende formidling I

MUS133 Samspill

MUS134 Musikkteori og hørelære I

Bachelor musikkteknologi 2. år

MUS211 Musikkutøving II

MUS212 Musikkteknologi I

MUS214 Musikkpedagogikk

EXP115 Ex. Facultatum, akademisk skriving

MUS211 Musikkutøving II

MUS213 Musikkteknologi II

EXP101 Ex. Philosophicum

Bachelor i Musikk og Helse 2. år

MUS221 Musikkutøving II MH

MUS222 Musikkpedagogikk

IFO119 Kommunikasjon

EXP115 Ex. Facultatum, akademisk skriving

MUS221 Musikkutøving II MH

MUS223 Musikk og helsefag I

EXP101 Ex. Philosophicum

Bachelor musikkteknologi 3. år

MUS216 Akademisk tekst

MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi

MUS218 Praksis

IFO119 Kommunikasjon

 

MUS217 Bacheloroppgave (levering i februar)

MUS218 Praksis

MUS220 Bransjekunnskap

Bachelor i Musikk og Helse 3. år

MUS224 Tekst og forskningsmetode MH

MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

MUS233 Musikk og helsefag II

PSY111 Innføring i psykologi

MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

Psykologi

 

Høstsemester 2020

Vårsemester 2021

Årsstudium i psykologi

Bachelor i psykologi 1. år

PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver

PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

EXP113 Ex. Facultatum og forskningsmetoder for psykologi

EXP101 Examen Philosophicum

PSY133 Kognitiv nevrovitenskap

PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

Bachelor i psykologi 2. år

PSY231 Kommunikasjon i teori og praksis

PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse

PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom

PSY234 Kultur, identitet og mangfold (valgfag)

PSY235 Helsepsykologi og folkehelse (valgfag)

PSY236 Spiritualitet, religion og eksistensielle spørsmål (valgfag)

Bachelor i kultur og samfunnspsykologi 3. år

PSY211 Religionspsykologi

PSY213 Organisasjonspsykologi

PSY215 Traumer, tilknytning og psykopatologi

PSY222 Forskningsmetode III

PSY230 Bacheloroppgave

Teologi/Kristendom/RLE

 

Høstsemester 2020

Vårsemester 2021

Årstudium i kristendom med RLE

Bachelor i teologi 1. år

Bachelor i praktisk teologi 1. år

KRLE111 Bibelen

KRLE112 Fag og Formidling

KRLE113 Kristendommens historie

KRLE114 Kirkens tro

KRLE115 Andre religioner

KRLE116 Livssyn og religionsmøte

Bachelor i praktisk teologi 2. år

TEOL201 Teologi I

PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling

IFO119 Kommunikasjon

TEOL203 Bibelvitenskap

EXP101 Ex. Philosophicum

EXP105 Ex. Facultatum (allmenn)

Bachelor i teologi 2. år

TEOL201 Teologi I

TEOL111 Innføring i nytestamentlig gresk

IFO119 Kommunikasjon (5 sp)

TEOL112 Tekstarbeid i Det Nye Testamentet

EXP101 Ex. Philosophicum

EXP105 Ex. Facultatum (allmenn)

Bachelor i praktisk teologi 3. år

TEOL202 Teologi II

PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling

Valgemne: PSY211 Religionspsykologi

PRA201 Praksis

PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste

PRA204 Personlighetspsykologi og sjelesorg

Bachelor i teologi 3. år

TEOL202 Teologi II

TEOL115 Kristologiske tekster

TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk

TEOL203 Bibelvitenskap

PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste

TEOL222 Hebraisk Fordypning

Bachelor i praktisk teologi (deltid)

KRLE111 Bibelen

PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling

KRLE115 Andre religioner

PRA207 Menighetspraksis

Interkulturelle studier

 

Høstsemester 2020

Vårsemester 2021

Årsstudium i interkulturelle studier

Bachelor i interkulturelle studier 1. år

IFO111 Fattigdom og utvikling

IFO114 Sosialantropologi og metode

IFO119 Kommunikasjon

IFO121 Migrasjon, mangfold og identitet

IFO115 Religion og utvikling

IFO116 Kultur og religionsmøte/ IFO117 Studieopphold i Sør

Bachelor i Interkulturelle studier (fordypning) 2. år 

IKS211 Metode

 

Fordypningsemner:

IKS215 Feltarbeid og Bacheloroppgave

EXP101 Ex. Philosophicum

EXP105 Ex. Facultatum (allmenn)

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

 

2020 høst                                            

Tid

Sted

Kull

MAL516 Vitenskapelig metode

Uke 39

21.-25. september 2020

AHS, Kristiansand

 

2019

MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling

(Valgfritt emne)

Lesevarianten

Tilbys høsten 2020

 

Alle

MAL511 Menighetsutvikling og misjonal kirke

Uke 44

2.-6. november 2020

HLT, Oslo

2020

MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie

(Valgfritt emne)

Uke 49

30.nov.-4. des. 2020

AHS, Kristiansand

Alle

2021 vår

 

 

 

MAL513 DHÅ, spiritualitet og menighetsutvikling

Uke 4

25.-29. januar 2021

HLT, Oslo

2020-2021

MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi  

(Valgfritt emne)

Uke 12

22.-26. mars 2021

AHS, Kristiansand

 

Alle

MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk

Uke 18

3.-7. mai 2021

ÖTH, Örebro

2020-2021

MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi

Uke 39

27. sept. - 1. okt. 2021

AHS, Kristiansand 2020 (ev 2021)

MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling

(Valgfritt emne)

Lesevarianten

Tilbys høsten 2021

  Alle