Gå til innhold
27. juni

Timeplaner for høsten 2024

StudentWeb åpner for høstsemesteret 2024

13. august

Oppstartsdag AHS

21. august

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

28. august

til fredag 30. aug
Konte- og utsatt eksamen

01. september

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen, og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret

Frist for betaling av semesteravgift

30. september

til fredag 4. okt
Studieuke

11. oktober

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 

29. november

Siste undervisningsdag før jul

01. desember

 Lokal søknadsweb åpnes, studier med oppstart vår 2025 kan søkes

04. desember

til fredag 20. des
Eksamensavvikling 

10. desember

Timeplaner for vårsemesteret 2025 publiseres

StudentWeb åpner for vårsemesteret 

12. desember

Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2025

06. januar

Første undervisningsdag vårsemesteret

20. januar

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

01. februar

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen, og bekreftelse av utdanningsplan for våren

Frist for betaling av semesteravgift

05. februar

til fredag 7. feb
Konte- og utsatt eksamen

17. februar

til fredag 21. feb
Studieuke uten undervisning

01. mars

Søknadsfrist for tidlig opptak og realkompetanse i SO

15. mars

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen

14. april

til mandag 21. apr
Påskeferie

15. april

Søknadsfrist SO

Søknadsfrist for lokalt opptak

09. mai

Skoleavslutning

Siste undervisningsdag før eksamen

12. mai

til fredag 23. mai
Eksamensperiode AHS

03. juni

til torsdag 5. jun
Praktiske eksamener musikk

20. juni

Timeplaner for høsten 2025

StudentWeb åpner for høstsemesteret 2025

Emneoversikt skoleåret 2024 - 2025

Musikk

 

Høstsemester 2024

Vårsemester 2025

Årsstudium i musikk

Bachelor musikk og musikkproduksjon 1. år

 

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

MUS144 Musikkhistorie og analyse

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

 

Bachelor i musikk og helse 1. år

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS140 Musikk og menneske

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

PSY111 Innføring i psykologi

Bachelor musikk og musikkproduksjon 2. år

MUS234 Musikkproduksjon II

MUS241 Instrumentutøving II

MUS242 Samspill og ledelse

MUS243 Musikkteori og hørelære II

EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving

MUS235 Musikkproduksjon III

MUS241 Instrumentutøving II

MUS243 Musikkteori og hørelære II

MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I

Bachelor i Musikk og Helse 2. år

MUS241 Instrumentutøving II

MUS223 Musikk og helsefag I

PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

EXP115 Ex. Facultatum, akademisk skriving

MUS241 Instrumentutøving II

MUS233 Musikk og helsefag  II

PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

Bachelor musikk og musikkproduksjon 3. år

MUS341 Instrumentutøving III

MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II

MUS343 Musikkproduksjon IV

MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon

MUS345 Musikkbransjepraksis

Valgfritt emne:

MUS341 Instrumentutøving III

MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon

MUS345 Musikkbransjepraksis

Valgfritt emne:

Bachelor i Musikk og Helse 3. år

MUS222 Musikkpedagogikk 

MUS226 Praksis musikk og helse

MUS227 Improvisasjon, stemmebruk og korledelse

MUS229 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS341 Instrumentutøving III

Valgemne:

MUS226 Praksis musikk og helse

MUS227 Improvisasjon, stemmebruk og korledelse

MUS229 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS341 Instrumentutøving III

 

Psykologi

 

Høstsemester 2024

Vårsemester 2025

Årsstudium i psykologi

Bachelor i psykologi 1. år

PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver

PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

EXP113 Ex. Facultatum og psykologiens forskningsmetoder

EXP101 Examen Philosophicum

PSY133 Kognitiv nevrovitenskap

PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

Bachelor i psykologi 2. år

KOM101 Kommunikasjon

PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse

PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom

PSY234 Kulturpsykologi og mangfold (valgemne)

PSY235 Psykologiens perspektiver på helse, rus og aldring (valgemne)

PSY236 Psykologiske perspektiver på religion og mening (valgemne)

PSY237 Organisasjonspsykologi (valgemne)

Bachelor i psykologi 3. år

PSY301 Traumer og tilknytning (valgemne)

Praksisemner:

PSY303 Fordypning i forskningsmetoder

PSY304 Anvendt metode

PSY305 Bacheloroppgave i psykologi

PSY322 Miljøterapeutisk praksis, fordypning (valgemne)

Teologi

 

Høstsemester 2024

Vårsemester 2025

Årstudium i teologi

Bachelor i teologi 1. år

TEOL131 Innføring i Bibelen

TEOL132 Kristendommens historie

TEOL133 Misjonsvitenskap

PRA332 Veien til tjeneste (Observasjonspraksis)

TEOL134 Kirke i dag

TEOL135 Troens virkelighet

EXP101 Examen Philosophicum

PRA332 Veien til tjeneste (Observasjonspraksis)

Bachelor i teologi 2. år (PRA)

EXP116 Ex.fac med teologisk metode 

PRA231 Gudstjeneste og forkynnelse 

TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk 

PRA332 Veien til tjeneste (Formidlingspraksis)

TEOL232 Tro i dag

TEOL233 Evangelikal teologi

PRA232 Pastoren som leder

PRA332 Veien til tjeneste (Formidlingspraksis)

Bachelor i teologi 2. år (BIB)

EXP116 Ex.fac med teologisk metode 

TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk 

TEOL236 Innføring i NT gresk

TEOL232 Tro i dag

TEOL233 Evangelikal teologi

TEOL237 Gresk for viderekomne

Bachelor i teologi 3. år (PRA)

TEOL331 Kristus og det kristne liv

PRA331 Sjelesorg og diakoni

TEOL332 Lede i dag

PRA332 Veien til tjeneste (Ledelsespraksis)

TEOL333 Anvendt bibelvitenskap

PRA332 Veien til tjeneste (Ledelsespraksis)

Bachelor i teologi 3. år (BIB)

TEOL331 Kristus og det kristne liv

TEOL332 Lede i dag

TEOL336 Jesu lidelse og død i Det nye testamente

TEOL333 Anvendt bibelvitenskap

TEOL339 Bacheloroppgave

Nettstudium i teologi deltid 1. år 

TEOL131-NETT Innføring i Bibelen

TEOL132-NETT Kristendommens historie

TEOL134-NETT Kirke i dag

TEOL135-NETT Troens virkelighet

Nettstudium i teologi deltid 2. år 

EXP116-NETT Ex.fac med teologisk metode 

TEOL133-NETT Misjonsvitenskap

EXP101-NETT Examen Philosophicum 

TEOL332-NETT Lede i dag

Nettstudium i teologi deltid 3. år 

TEOL236-NETT Innføring i Nytestamentlig gresk

PRA231-NETT Gudstjeneste og forkynnelse

TEOL233-NETT Evangelikal teologi

TEOL237-NETT Gresk for viderekomne

Musikk, menighet og ledelse 1. år

TEOL131 Innføring i Bibelen

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

TEOL135 Troens virkelighet

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

Musikk, menighet og ledelse 2. år

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS241 Instrumentutøving II

MUS242 Samspill og ledelse

MUS243 Musikkteori og hørelære II

EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving

TEOL232 Tro i dag

MUS241 Instrumentutøving II

MUS243 Musikkteori og hørelære II

TEOL330 Lovsangsteologi, tekst og tolkning

Interkulturelle studier

 

Høstsemester 2024

Vårsemester 2025

Årsstudium i Bærekraft og kultur

Bachelor i interkulturelle relasjoner 1. år

IRL101 Innføring i interkulturelle relasjoner

IRL102 Kulturkunnskap og bærekraftig mangfold

KOM101 Kommunikasjon

IRL103 Bærekraftig utvikling i en polarisert verden 

IRL104 Interreligiøse relasjoner

IRL105 Kulturmøter i praksis

Bachelor i Interkulturelle relasjoner 2. år (Fordypning Miljøterapi)

EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving

PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse

EXP101 Examen Philosophicum

IRL121 Miljøterapi og praktisk inkluderingsarbeid

IRL122 Integrering i det norske velferdssamfunnet

Bachelor i Interkulturelle relasjoner 2. år (Fordypning Misjon)

EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving

TEOL133 Misjonsvitenskap

PRA331 Sjelesorg og diakoni

EXP101 Examen Philosophicum

TEOL135 Troens virkelighet

TEOL232 Tro i dag

Årsstudium i Miljøterapi i et mangfoldig samfunn

PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse

KOM101 Kommunikasjon

IRL121 Miljøterapi og praktisk inkluderingsarbeid

IRL122 Integrering i det norske velferdssamfunnet

PSY234 Kulturpsykologi og mangfold

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

   

Høsten 2024

   
Måned Uke Form Obligatorisk Valgfag
September 37 Undervisningsuke, AHS MAL516  
  39 Undervisningsuke, AHS MAL511  
Oktober 40 Lesekurs/igangsetting   MAL525
  42 Vedledningsseminar, digitalt    
  44 Undervisningsuke, AHS   MAL532a
Desember 49 Undervisningsuke, ALT/digitalt   MAL527
   

Våren 2025

   
Måned Uke Form Obligatorisk Valgfag
Januar 4 Undervisningsuke, AHS MAL513  
Februar 7 Undervisningsuke, ALT/digitalt   MAL528
  9 Lesekurs/igangsetting   MAL530
Mars 11 Vedledningsseminar, AHS/digitalt    
April 15 Undervisningsuke, ekskursjon   MAL532b
  19 Undervisningsuke, HLT, Oslo MAL512  

For innlevering av bokrapporter og lignende, se Canvas.