Gå til innhold
03. oktober

til fredag 7. okt
Studieuke

10. oktober

13.30 Avduking av Ingulf Diesens byste

13. oktober

Fagdag og kveldssamling på Ansgar høyskole

15. oktober

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 

01. desember

Lokal søknadsweb åpnes - studier med oppstart våren 2022 kan søkes

02. desember

Siste undervisningsdag før jul 

06. desember

til tirsdag 20. des
Eksamensavvikling 

08. desember

StudentWeb åpner for vårsemesteret 

Timeplaner for vårsemesteret 2022 publiseres

20. desember

Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2022

04. januar

Første skoledag etter juleferien

12. januar

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen, og bekreftelse av utdanningsplan for våren

01. februar

til fredag 3. feb
Konte- og utsatt eksamen

20. februar

til fredag 24. feb
Studieuke

15. mars

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen

03. april

til fredag 7. apr
Påskeferie

11. april

Første skoledag etter påske

15. april

Søknadsfrist SO

Søknadsfrist for lokalt opptak

11. mai

Skoleavslutning AHS

Siste undervisningsdag AHS

15. mai

til torsdag 25. mai
Eksamenperiode AHS (18 mai Kr. Himmelfart)

30. mai

til fredag 2. jun
Praktiske eksamer musikk

23. juni

Timeplaner for høsten 2023

StudentWeb åpner for høstsemesteret

Emneoversikt skoleåret 2022 - 2023

 

Musikk

 

 

 

Høstsemester 2022

Vårsemester 2023

Årsstudium i musikk

Bachelor musikk og musikkproduksjon 1. år

 

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

MUS144 Musikkhistorie og analyse

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

 

Bachelor i musikk og helse 1. år

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS140 Musikk og menneske

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

PSY111 Innføring i psykologi

Bachelor musikk og musikkproduksjon 2. år

MUS234 Musikkproduksjon II

MUS241 Instrumentutøving II

MUS242 Samspill og ledelse

MUS243 Musikkteori og hørelære II

EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving

MUS235 Musikkproduksjon III

MUS241 Instrumentutøving II

MUS243 Musikkteori og hørelære II

MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I

Bachelor i Musikk og Helse 2. år

MUS140 Musikk og menneske

MUS221 Musikkutøving II MH

MUS243 Musikkteori og hørelære II

IFO119 Kommunikasjon

EXP115 Ex. Facultatum, akademisk skriving

MUS221 Musikkutøving II MH

MUS243 Musikkteori og hørelære II

PSY111 Innføring i psykologi

EXP101 Ex. Philosophicum

Bachelor musikk og musikkproduksjon 3. år

MUS341 Instrumentutøving III

MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II

MUS343 Musikkproduksjon IV

MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon

MUS345 Musikkbransjepraksis

MUS341 Instrumentutøving III

MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon

MUS345 Musikkbransjepraksis

Valgfritt emne

Bachelor i Musikk og Helse 3. år

MUS224 Tekst og forskningsmetode MH

MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

MUS233 Musikk og helsefag II

PSY111 Innføring i psykologi

MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

Psykologi

 

Høstsemester 2022

Vårsemester 2023

Årsstudium i psykologi

Bachelor i psykologi 1. år

PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver

PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

EXP113 Ex. Facultatum og forskningsmetoder for psykologi

EXP101 Examen Philosophicum

PSY133 Kognitiv nevrovitenskap

PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

Bachelor i psykologi 2. år

PSY231 Kommunikasjon

PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse

PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom

PSY234 Kulturpsykologi og mangfold (valgfag)

PSY235 Helsepsykologi og folkehelse (valgfag)

PSY236 Psykologiske perspektiver på religion og mening (valgfag)

PSY237 Organisasjonspraksis (Valgfag)

Bachelor i psykologi 3. år

PSY301 Traumer og tilknytning (valgfag)

 

Praksisemner:

PSY302 Miljøterapeutisk praksis (valgfag)

PSY312 Forskningspraksis (valgfag)

PSY322 Miljøterapeutisk praksis, fordypning (valgfag)

 

PSY303 Fordypning i forskningsmetoder

PSY304 Anvendt metode

PSY305 Bacheloroppgave i psykologi

Teologi

 

Høstsemester 2022

Vårsemester 2023

Årstudium i kristendom med RLE

KRLE111 Bibelen

KRLE112 Fag og Formidling

KRLE113 Kristendommens historie

KRLE114 Kirkens tro

KRLE115 Andre religioner

KRLE116 Livssyn og religionsmøte

Årstudium i teologi

Bachelor i teologi 1. år

TEOL131 Innføring i Bibelen

TEOL132 Kristendommens historie

TEOL133 Misjonsvitenskap

TEOL134 Kirke i dag

TEOL134 Kirke i dag

TEOL135 Troens virkelighet

EXP101 Examen Philosophicum

Observasjonspraksis

Bachelor i teologi 2. år

TEOL202 Teologi II

IFO119 Kommunikasjon, eller

PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling

TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk, eller

TEOL133 Misjonsvitenskap

EXP101 Ex. Philosophicum

TEOL203 Bibelvitenskap

PRA204 Personlighetspsykologi og sjelesorg

Bachelor i teologi 3. år (PRA)

TEOL202 Teologi II

PRA213 Ledelse og organisasjonsutvikling

TEOL133 Misjonsvitenskap - Valgemne

PRA201 Praksis

PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste

PRA204 Personlighetspsykologi og sjelesorg

Bachelor i teologi 3. år (BIB)

TEOL202 Teologi II

TEOL115 Kristologiske tekster

TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk

TEOL203 Bibelvitenskap

PRA202 Forkynnelse og gudstjeneste

PRA204 Personlighetspsykologi og sjelesorg

Bachelor i praktisk teologi (deltid - gl.)

TEOL202 Teologi II TEOL203 Bibelvitenskap
Bachelor i praktisk teologi (deltid - ny)

TEOL131 Innføring i Bibelen

TEOL132 Kristendommens historie

TEOL134 Kirke i dag

TEOL134 Kirke i dag

TEOL135 Troens virkelighet

Interkulturelle studier

 

Høstsemester 2022

Vårsemester 2023

Årsstudium i interkulturelle studier

Bachelor i interkulturelle studier 1. år

IFO111 Fattigdom og utvikling

IFO114 Sosialantropologi og metode

IFO119 Kommunikasjon

IFO121 Migrasjon, mangfold og identitet

IFO115 Religion og utvikling

IFO116 Kultur og religionsmøte eller 

IFO117 Studieopphold i Sør

Bachelor i interkulturelle studier 2. år

IKS211 Metode

EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving

Valgemne (10 stp)

IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave

EXP101 Examen Philosophicum

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

 

2022 Høst

 
 
Uke 39
AHS, Kristiansand
Lesevarianten - Noe digital undervisning
 
Uke 44
HLT, Oslo
Halv uke i uke 48 og noen treff på zoom
ALT, ALT+AHS

2023 Vår

 
 
Uke 3
HLT, Oslo
Uke 12
AHS, Kristiansand
Uke 19
HLT, Oslo