Gå til innhold
15. mars

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen

25. mars

til mandag 1. apr
Påskeferie

15. april

Søknadsfrist SO

Søknadsfrist for lokalt opptak

08. mai

Skoleavslutning AHS

Siste undervisningsdag

13. mai

til mandag 27. mai
Eksamensperiode AHS (20.5 er andre pinsedag)

20. juni

Timeplaner for høsten 2024

StudentWeb åpner for høstsemesteret 2024

13. august

Oppstartsdag AHS

21. august

Oppmeldingsfrist konte- og utsatt eksamen

28. august

til fredag 30. aug
Konte- og utsatt eksamen

29. august

Frist for betaling av semesteravgift

04. september

Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen, og bekreftelse av utdanningsplan for høstsemesteret

30. september

til fredag 4. okt
Studieuke

11. oktober

Frist for å søke tilrettelegging ved eksamen 

29. oktober

Siste undervisningsdag før jul

01. desember

 Lokal søknadsweb åpnes, studier med oppstart vår 2025 kan søkes

04. desember

til fredag 20. des
Eksamensavvikling 

10. desember

Timeplaner for vårsemesteret 2025 publiseres

StudentWeb åpner for vårsemesteret 

12. desember

Søknadsfrist for studier med oppstart i januar 2025

Emneoversikt skoleåret 2023 - 2024

Musikk

 

Høstsemester 2023

Vårsemester 2024

Årsstudium i musikk

Bachelor musikk og musikkproduksjon 1. år

 

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

MUS144 Musikkhistorie og analyse

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

 

Bachelor i musikk og helse 1. år

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS140 Musikk og menneske

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

MUS131 Musikkproduksjon I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

PSY111 Innføring i psykologi

Bachelor musikk og musikkproduksjon 2. år

MUS234 Musikkproduksjon II

MUS241 Instrumentutøving II

MUS242 Samspill og ledelse

MUS243 Musikkteori og hørelære II

EXP115 Examen facultatum, akademisk skriving

MUS235 Musikkproduksjon III

MUS241 Instrumentutøving II

MUS243 Musikkteori og hørelære II

MUS244 Bransjekunnskap og entreprenørskap I

Bachelor i Musikk og Helse 2. år

MUS241 Instrumentutøving II

MUS223 Musikk og helsefag I

PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

EXP115 Ex. Facultatum, akademisk skriving

MUS241 Instrumentutøving II

MUS233 Musikk og helsefag  II

PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

Bachelor musikk og musikkproduksjon 3. år

MUS341 Instrumentutøving III

MUS342 Bransjekunnskap og entreprenørskap II

MUS343 Musikkproduksjon IV

MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon

MUS345 Musikkbransjepraksis

MUS341 Instrumentutøving III

MUS344 Bacheloroppgave i musikkproduksjon

MUS345 Musikkbransjepraksis

Valgfritt emne

Bachelor i Musikk og Helse 3. år

MUS223 Musikk og helsefag I

MUS224 Tekst og forskningsmetode MH

MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

MUS233 Musikk og helsefag  II

Psykologi

 

Høstsemester 2023

Vårsemester 2024

Årsstudium i psykologi

Bachelor i psykologi 1. år

PSY131 Innføring i psykologiens perspektiver

PSY132 Sosial- og utviklingspsykologi

EXP113 Ex. Facultatum og psykologiens forskningsmetoder

EXP101 Examen Philosophicum

PSY133 Kognitiv nevrovitenskap

PSY134 Personlighets- og abnormalpsykologi

Bachelor i psykologi 2. år

PSY231 Kommunikasjon

PSY232 Samfunnspsykologi og systemforståelse

PSY233 Psykologisk arbeid med barn og ungdom

PSY234 Kulturpsykologi og mangfold (valgfag)

PSY235 Psykologiens perspektiver på helse, rus og aldring (valgfag)

PSY236 Psykologiske perspektiver på religion og mening (valgfag)

PSY237 Organisasjonspraksis (Valgfag)

Bachelor i psykologi 3. år

PSY301 Traumer og tilknytning (valgfag)

 

Praksisemner:

PSY302 Miljøterapeutisk praksis (valgfag)

PSY312 Forskningspraksis (valgfag)

PSY322 Miljøterapeutisk praksis, fordypning (valgfag)

 

PSY303 Fordypning i forskningsmetoder

PSY304 Anvendt metode

PSY305 Bacheloroppgave i psykologi

PSY322 Miljøterapeutisk praksis, fordypning (valgfag)

Teologi

 

Høstsemester 2023

Vårsemester 2024

Årstudium i teologi

Bachelor i teologi 1. år

TEOL131 Innføring i Bibelen

TEOL132 Kristendommens historie

TEOL133 Misjonsvitenskap

TEOL134 Kirke i dag

TEOL134 Kirke i dag

TEOL135 Troens virkelighet

EXP101 Examen Philosophicum

PRA332 Veien til tjeneste (Observasjonspraksis)

Bachelor i teologi 2. år (PRA)

EXP116 Ex.fac med teologisk metode 

PRA231 Gudstjeneste og forkynnelse 

TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk 

TEOL232 Tro i dag

PRA332 Veien til tjeneste (Formidlingspraksis)

TEOL232 Tro i dag

TEOL233 Evangelikal teologi

PRA232 Pastoren som leder

PRA332 Veien til tjeneste (Formidlingspraksis)

Bachelor i teologi 2. år (BIB)

EXP116 Ex.fac med teologisk metode 

TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk 

TEOL232 Tro i dag

TEOL236 Innføring i NT gresk

PRA332 Veien til tjeneste (Formidlingspraksis)

TEOL232 Tro i dag

TEOL233 Evangelikal teologi

TEOL237 Gresk for viderekomne

PRA332 Veien til tjeneste (Formidlingspraksis)

 

Bachelor i teologi 3. år

EXP116 Ex.fac med teologisk metode 

PRA231 Gudstjeneste og forkynnelse 

TEOL232 Tro i dag

TEOL236 Innføring i NT gresk

PRA201 Praksis

PRA232 Pastoren som leder

TEOL237 Gresk for viderekomne

TEOL232 Tro i dag

Bachelor i praktisk teologi (deltid - gl.)

EXP116 Ex.fac med teologisk metode 

TEOL133 Misjonsvitenskap

EXP101 Examen Philosophicum

TEOL233 Evangelikal teologi

Nettstudium i teologi deltid 1. år 

TEOL131-NETT Innføring i Bibelen

TEOL134-NETT Kirke i dag

TEOL132-NETT Kristendommens historie

TEOL135-NETT Troens virkelighet

Nettstudium i teologi deltid 2. år 

TEOL133-NETT Misjonsvitenskap

EXP101-NETT Examen Philosophicum 

TEOL332-NETT Lede i dag

EXP116-NETT Ex.fac med teologisk metode 

Musikk, menighet og ledelse 

TEOL131 Innføring i Bibelen

TEOL132 Kristendommens historie

PRA141 Musikk og Tjeneste I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

TEOL135 Troens virkelighet

PRA141 Musikk og Tjeneste I

MUS141 Instrumentutøving I

MUS142 Samspill

MUS143 Musikkteori og hørelære I

Interkulturelle studier

 

Høstsemester 2023

Vårsemester 2024

Årsstudium i interkulturelle studier

Bachelor i interkulturelle studier 1. år

IFO111 Fattigdom og utvikling

IFO114 Sosialantropologi og metode

IFO119 Kommunikasjon

IFO121 Migrasjon, mangfold og identitet

IFO115 Religion og utvikling

IFO117 Studieopphold i Sør, eller

IFO116 Kultur og religionsmøte

Tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

   

Våren 2024

   
Måned Uke Form Obligatorisk Valgfag
Januar 2 Digitalt treff, man 08. 01, kl.13   MAL529
  4 Undervisningsuke, AHS MAL514  
  5 Digitalt treff, tirs 30.01.24, kl.13   MAL531
Februar 7 Undervisningsuke, AHS/digitalt   MAL529
Mars 11 Avhandlingsseminar, AHS, torsdag 14.03 kl. 10    
  12 Digitalt treff, mandag kl. 13 MAL515  
April 16 Undervisningsuke 2, ekskursjon, 15.-18. april   MAL531
  17 Undervisningsuke, HLT, Oslo MAL515  
For innlevering av bokrapporter og lignende, se Canvas.