Gå til innhold
Skolens organisering

Aksjeselskapskonsernet Ansgarskolen

Ansgar høyskole har de senere årene arbeidet aktivt med å finne den organisasjonsform som er mest hensiktsmessig i forhold til høyskolens primæroppgaver. Med utgangspunkt i kvalitetsreformen og ny felles lov om universiteter og høyskoler, har høyskolen de senere årene gjennomført omfattende utredningsarbeid og endringsprosesser når det gjelder organisering av høyskolen og utvikling av institusjonens infrastruktur.

Ansgar høyskole er fra 1. januar 2006 registrert som datterselskapet Ansgar Høgskole AS under aksjeselskapskonsernet Ansgarskolen AS, som også er registrert i Brønnøysund-registrene fra samme dato. Aksjeselskapskonsernet består av de fire selskaper Ansgar høyskole AS, Ansgar Drift og Eiendom AS, Ansgar bibelskole AS og Ansgar Sommerhotell AS. Alle aksjene i konsernet eies av Misjonskirken Norge.

Rektor er daglig leder av Ansgar høyskole AS og Ansgarskolen AS, og velges for fire år om gangen med mulighet for to perioder.  Rektor representerer høyskolen utad og fører tilsyn med virksomheten. AHS ledes av et høyskolestyre, hvor medlemmene velges for to år om gangen. Styrene i konsernets selskaper er gjennomgående for de faste medlemmene, og de velges i konsernets eiermøte.

De sentrale administrative funksjonene ved høyskolen er plassert i selskapet Ansgar Drift og Eiendom AS. Ansgar Eiendom og Drift AS står ansvarlig for eiendomsforvaltning, økonomistyring og studieadministrative tjenester.