Gå til innhold
Kvalitetssikring ved Ansgar høyskole

Kvalitetssikring ved Ansgar høyskole

Kvalitetssystemet (KS) ved Ansgar høyskole (AHS) er høyskolens verktøy for å sikre utdanningskvaliteten ved alle sider av høyskolens drift, og sikre kvalitet i alle ledd av organisasjonen.
 
Visjon
Ansgar høyskoles visjon er: Ansgar – skolen som former, forener og forandrer. Gjennom kunnskap former vi, gjennom relasjoner forener vi og gjennom engasjement er vi med og skaper forandring i kirke, kultur og samfunn. KS er avgjørende for å sikre at vi arbeider mot visjon og vedtatte strategiske målsetninger, sikrer god utdanningskvalitet og at AHS oppfyller de krav og retningslinjer som myndighetene setter for skoledriften.
 
Kvalitet i alle ledd
Kvalitetsarbeidet har som mål å sikre utdanningskvaliteten i alle ledd av organisasjonen, slik at utdanninger og studieprogram har høy kvalitet, samfunnsrelevans og en faglig profil som er forankret i høyskolen visjon og strategiske målsetninger. God utdanningskvalitet skal sørge for at høyskolen virkeliggjør sitt formål - ut fra et kristent verdigrunnlag å tilby høyere utdanning og utføre forskning og formidling av høy kvalitet.
 
Kvalitetsdimensjoner
Utdanningskvaliteten er delt i fire kvalitetsdimensjoner:
 

Les mer om styringskvalitet

Kvalitetsdimensjonen styringskvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Adm.leder
Januar
Evaluering av høyskolens informasjonsmateriell Kom.leder Januar
Adm.leder
Ved behov
Forskningsleder 
Januar
Forskningsleder 
Januar
AHS ledergrp.
Desember
 
Møtes tre ganger årlig
AHS ledergrp.
Februar
Adm.leder
Kontinuerlig
AHS ledergrp.
Hvert 4. år
AHS ledergrp.
Hvert 5. år
Leder av SN
Regelmessige møter
Studiesjef
Januar
Kvalitetssekr.
Februar

Les mer om rammekvalitet

Kvalitetsdimensjonen rammekvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
LU
Januar
Bibliotekar
Nov. hvert 3. år
Studieadm.
Desember
Studiesjef
Studieoppstart
Kvalitetssekr.
Studieoppstart
Kvalitetssekr.
Februar
Studieadm.
November
Studieadm.
Februar
Studiekoordinator
Studieoppstart
Driftsleder
Februar
Leder av LU
Februar
LU
Februar (oddetallsår)
Studieadm.
Januar
Studieadm.
Fortløpende
Studieadm.
Studieoppstart
Varsling og tilbakemelding Kvalitetssekr. Fortløpende
Bibliotekar
Januar

Les mer om studiekvalitet

Kvalitetsdimensjonen studiekvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Emneansvarlig lærer
Semesterslutt
Studiesjef
Desember
Studiesjef
Januar
Studiekoordinator
Januar
Studiesjef
Februar
Studiekoordinator
Januar
Evaluering av opptak og oppstart Kom.leder August
Studiesjef / Rektor
Januar
Studieadm.
Oktober
Studiesjef / Studiekoordinator
Desember
Kvalitetssikring av sensorer Studiekoordinator Januar
Studieadm.
Januar
Studieadm.
Oktober
Studieadm.
Fortløpende
Studieadm.
Oktober
Spørreundersøkelse blant tidligere studenter Kom.leder November
Studiesjef /adm.leder
Oktober / April
Studiekoordinator
Januar
Studieadm.
Oktober
Studieadm.
Oktober

Les mer om forskningskvalitet

Kvalitetsdimensjonen forskningskvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Studiesjef
Januar
Rektor, studiesjef og forskningsleder
Januar
Forskningsleder
Januar
Forskningsleder
Januar

Kvalitetskalender (årshjul)

Januar
Administrasjonsleders årsrapport
Ansvar: Administrasjonsleder
Campus Fredrik Franssons vei
Ansvar: Læringsmiljøutvalget
Emne- og sensurrapport
Ansvar: Studiekoordinator
Evaluering av bruken av Bolk
Ansvar: Studiekoordinator
Evaluering av høyskolens informasjonsmateriell
Ansvar: Kommunikasjons- og rekrutteringsleder
Evaluering av høyskolens personalplaner
Ansvar: Rektor, studiesjef og forskningsleder
Evaluering av samarbeidsavtaler med utenlandske studiesteder
Ansvar: Studiesjef i samarbeid med rektor
Forskningsleders årsrapport
Ansvar: Forskningsleder
FoU-råd
Ansvar: Forskningsleder
Kvalitetssikring av sensorer
Ansvar: Studiekoordinatorer i samarbeid med eksamensinspektør
Kvalitetssikring av sensorveiledninger
Ansvar: Studieadministrasjonen
Læringsmiljøutvalget leverer årsrapport
Ansvar: Leder av læringsmiljøutvalget
Periodisk gjennomgang av undervisningslokalene
Ansvar: Leder av læringsmiljøutvalget
Studentombud
Ansvar: Studieadministrasjonen
Studiekoordinators årsrapport
Ansvar: Studiekoordinator
Studienemnda leverer årsrapport
Ansvar: Leder av studienenmda
Studiesjefens årsrapport
Ansvar: Studiesjef
April
Midtveisevaluering
Ansvar: Studiesjef / administrasjonsleder
Rapport om varslingssaker
Ansvar: Kvalitetssekretær
Mai
Digital emneprøve
Ansvar: Emneansvarlig lærer
Periodisk evaluering av kvalitetssystemet (hvert 4. år)
Ansvar: AHS ledergruppe v/administrasjonsleder
Juni
Emne- og sensurrapport
Ansvar: Studiekoordinator
August
Evaluering av opptak og oppstart
Ansvar: Kommunikasjons- og rekrutteringsleder
September
Oppstartssamtaler
Ansvar: Studiekoordinator
Oktober
Kvalitetssikring av sensur
Ansvar: Studieadministrasjonen
Midtveisevaluering
Ansvar: Studiesjef / administrasjonsleder
Rapport om fadderordningen
Ansvar: Faddersjef
Årlig analyse av eksamensavviklingen
Ansvar: Studieadministrasjonen
Årlig analyse av søkning og opptak
Ansvar: Studieadministrasjonen
November
Digital emneprøve
Ansvar: Emneansvarlig lærer
Lokale opptak
Ansvar: Studieadministrasjonen
Rapport om varslingssaker
Ansvar: Kvalitetssekretær
Spørreundersøkelse blant tidligere studenter (hvert 3. år)
Ansvar: Kommunikasjons- og rekrutteringsleder
Desember
Evaluering av universell utforming
Ansvar: Studieadministrasjonen
Handlingsplaner
Ansvar: AHS ledergruppe
Intern evaluering av studieprogram
Ansvar: Studiesjef i samarbeid med studiekoordinator
Strategisk plan
Ansvar: AHS ledergruppe