Gå til innhold
Kvalitetssikring ved Ansgar høyskole

Kvalitetssikring ved Ansgar høyskole

Kvalitetssystemet (KS) ved Ansgar høyskole (AHS) er høyskolens verktøy for å sikre utdanningskvaliteten ved alle sider av høyskolens drift, og sikre kvalitet i alle ledd av organisasjonen.
 
Visjon
Ansgar høyskoles visjon er: Ansgar – skolen som former, forener og forandrer. Gjennom kunnskap former vi, gjennom relasjoner forener vi og gjennom engasjement er vi med og skaper forandring i kirke, kultur og samfunn. KS er avgjørende for å sikre at vi arbeider mot visjon og vedtatte strategiske målsetninger, sikrer god utdanningskvalitet og at AHS oppfyller de krav og retningslinjer som myndighetene setter for skoledriften.
 
Kvalitet i alle ledd
Kvalitetsarbeidet har som mål å sikre utdanningskvaliteten i alle ledd av organisasjonen, slik at utdanninger og studieprogram har høy kvalitet, samfunnsrelevans og en faglig profil som er forankret i høyskolen visjon og strategiske målsetninger. God utdanningskvalitet skal sørge for at høyskolen virkeliggjør sitt formål - ut fra et kristent verdigrunnlag å tilby høyere utdanning og utføre forskning og formidling av høy kvalitet.
 
Kvalitetsdimensjoner
Utdanningskvaliteten er delt i fire kvalitetsdimensjoner:
 

Les mer om styringskvalitet

Kvalitetsdimensjonen styringskvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Administrasjonsleders årsrapport Adm.leder Januar
Evaluering og revisjon av forskrift og tilhørende regelverk for Ansgar høyskole Adm.leder Ved behov
Evaluering av høyskolens informasjonsmateriell Markedsleder mf. Januar / Februar
Forskningsleders årsrapport Forskningsleder  Januar
FoU-råd Forskningsleder  Regelmessig
Handlingsplaner AHS ledergrp. November
Klagenemnd ved Ansgar høyskole   Møtes tre ganger årlig
Kontinuerlig utvikling av kvalitetssystemet AHS ledergrp. Kontinuering
Læringsmiljøutvalget Adm.leder Kontinuering
Periodisk evaluering av kvalitetssystemet AHS ledergrp. Hvert 4. år
Strategisk plan AHS ledergrp.  
Studienemnda Leder av SN Regelmessige møter
Studiesjefens årsrapport Studiesjef  
Årsrapport om utdanningskvalitet Kvalitetssekr. Mars

Les mer om rammekvalitet

Kvalitetsdimensjonen rammekvalitet inneholder disse tiltakene:

Oppdatering kommer...

Les mer om studiekvalitet

Kvalitetsdimensjonen studiekvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Digital emneprøve Emneansvarlig lærer Semesterslutt
Studiesjef
Høstsemesteret
Studiesjef
???
Studiekoordinator
Januar og juni
Etablering, evaluering og revidering av studieprogram Studiesjef ???
Evaluering av bruken av Bolk Studiekoordinator Semesterstart
Evaluering av samarbeidsavtaler med utenlandske studiesteder Studiesjef / Rektor ???
Intern evaluering av studieprogram Studiesjef / Studiekoordinator Høstsemesteret
Studentevaluering av studieprogram, emner og læringsmiljø Studiesjef /adm.leder Oktober / April
Studiekoordinators årsrapport Studiekoordinator Januar

Les mer om forskningskvalitet

Kvalitetsdimensjonen forskningskvalitet inneholder disse tiltakene:

Oppdatering kommer...


Kvalitetskalender (årshjul)

11

jun 2021

Emne- og sensurrapport for våremner