Gå til innhold
Kvalitetssikring ved Ansgar høyskole

Kvalitetssikring ved Ansgar høyskole

Kvalitetssystemet (KS) ved Ansgar høyskole (AHS) er høyskolens verktøy for å sikre utdanningskvaliteten ved alle sider av høyskolens drift, og sikre kvalitet i alle ledd av organisasjonen.
 
Visjon
Ansgar høyskoles visjon er: Ansgar – skolen som former, forener og forandrer. Gjennom kunnskap former vi, gjennom relasjoner forener vi og gjennom engasjement er vi med og skaper forandring i kirke, kultur og samfunn. KS er avgjørende for å sikre at vi arbeider mot visjon og vedtatte strategiske målsetninger, sikrer god utdanningskvalitet og at AHS oppfyller de krav og retningslinjer som myndighetene setter for skoledriften.
 
Kvalitet i alle ledd
Kvalitetsarbeidet har som mål å sikre utdanningskvaliteten i alle ledd av organisasjonen, slik at utdanninger og studieprogram har høy kvalitet, samfunnsrelevans og en faglig profil som er forankret i høyskolen visjon og strategiske målsetninger. God utdanningskvalitet skal sørge for at høyskolen virkeliggjør sitt formål - ut fra et kristent verdigrunnlag å tilby høyere utdanning og utføre forskning og formidling av høy kvalitet.
 
Kvalitetsdimensjoner
Utdanningskvaliteten er delt i fire kvalitetsdimensjoner:
 

Les mer om styringskvalitet

Kvalitetsdimensjonen styringskvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Adm.leder
Januar
Adm.leder
Ved behov
Kom.leder
Januar / Februar
Forskningsleder 
Januar
Forskningsleder 
Regelmessig
AHS ledergrp.
November
 
Møtes tre ganger årlig
AHS ledergrp.
Kontinuering
Adm.leder
Kontinuering
AHS ledergrp.
Hvert 4. år
AHS ledergrp.
 
Leder av SN
Regelmessige møter
Studiesjef
 
Kvalitetssekr.
Mars

Les mer om rammekvalitet

Kvalitetsdimensjonen rammekvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Bibliotekar
Nov. hvert 3. år
LU
Januar
Bibliotekar
Januar
Studieadm.
Desember
Studiesjef
Studieoppstart
Kvalitetssekr.
Studieoppstart
Kvalitetssekr.
Februar
Studieadm.
 
Studieadm.
Februar
Studiekoordinator
Studieoppstart
Driftsleder
Februar
Leder av LU
Februar
LU
Februar (oddetallsår)
Studieadm.
 
Studieadm.
 
Studieadm.
Studieoppstart
Bibliotekar
Årlig

Les mer om studiekvalitet

Kvalitetsdimensjonen studiekvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Emneansvarlig lærer
Semesterslutt
Studiesjef
Høstsemesteret
Studiesjef
???
Studiekoordinator
Januar og juni
Studiesjef
???
Studiekoordinator
Semesterstart
Studiesjef / Rektor
???
Studieadm.
Oktober
Studiesjef / Studiekoordinator
Høstsemesteret
Kvalitetssikring av sensorer Studiekoordinator  
Studieadm.
 
Studieadm.
Oktober
 
 
Studieadm.
Fortløpende
Studiesjef
Syklus ifølge årshjul 
Studieadm.
Oktober
Spørreundersøkelse blant tidligere studenter Kom.leder Høstsemesteret
Studiesjef /adm.leder
Oktober / April
Studiekoordinator
Januar
Studieadm.
Oktober
Studieadm.
Oktober

Les mer om forskningskvalitet

Kvalitetsdimensjonen forskningskvalitet inneholder disse tiltakene:

Oppdatering kommer...


Kvalitetskalender (årshjul)