Gå til innhold
Kvalitetssikring ved Ansgar høyskole
Kvalitetssystemet (KS) ved Ansgar høyskole (AHS) er høyskolens verktøy for å sikre utdanningskvaliteten ved alle sider av høyskolens drift, og sikre kvalitet i alle ledd av organisasjonen.
 
Visjon
Ansgar høyskoles visjon er: Ansgar – skolen som former, forener og forandrer. Gjennom kunnskap former vi, gjennom relasjoner forener vi og gjennom engasjement er vi med og skaper forandring i kirke, kultur og samfunn. KS er avgjørende for å sikre at vi arbeider mot visjon og vedtatte strategiske målsetninger, sikrer god utdanningskvalitet og at AHS oppfyller de krav og retningslinjer som myndighetene setter for skoledriften.
 
Kvalitet i alle ledd
Kvalitetsarbeidet har som mål å sikre utdanningskvaliteten i alle ledd av organisasjonen, slik at utdanninger og studieprogram har høy kvalitet, samfunnsrelevans og en faglig profil som er forankret i høyskolen visjon og strategiske målsetninger. God utdanningskvalitet skal sørge for at høyskolen virkeliggjør sitt formål - ut fra et kristent verdigrunnlag å tilby høyere utdanning og utføre forskning og formidling av høy kvalitet.
 
Kvalitetsdimensjoner
Utdanningskvaliteten er delt i fire kvalitetsdimensjoner:
 

Les mer om styringskvalitet

Kvalitetsdimensjonen styringskvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Adm.leder
Januar
Evaluering av arbeidet med rekruttering og kommunikasjon Adm.leder Januar
Kom.leder
Januar
Evaluering av studieportefølgen AHS ledergrp. Mai/juni (partalls år)
Adm.leder
Ved behov
Forskningsleder 
Januar
Forskningsleder 
Januar
AHS ledergrp.
Desember
 
Møtes tre ganger årlig
AHS ledergrp.
Februar
Adm.leder
Kontinuerlig
AHS ledergrp.
Hvert 4. år
AHS ledergrp.
Hvert 5. år
Studentorganer Studiesjef Mai / september
Leder av SN
Regelmessige møter
Studiesjef
Januar
AHS ledergrp.
Ved behov
Kvalitetssekr.
Februar

Les mer om rammekvalitet

Kvalitetsdimensjonen rammekvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
LU
Januar
Bibliotekar
Nov. hvert 3. år
Studieadm.
Desember
Studiesjef
Studieoppstart
Kvalitetssekr.
Studieoppstart
Kvalitetssekr.
Februar
Studieadm.
November
Studieadm.
Februar
Studiekoordinator
Studieoppstart
Driftsleder
Februar
Leder av LU
Februar
LU
Februar (oddetallsår)
Studieadm.
Januar
Studieadm.
Fortløpende
Studieadm.
Studieoppstart
Varsling og tilbakemelding Kvalitetssekr. Fortløpende
Bibliotekar
Januar

Les mer om studiekvalitet

Kvalitetsdimensjonen studiekvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Emneansvarlig lærer
Semesterslutt
Studiesjef
Desember
Studiesjef
Januar
Studiekoordinator
Januar
Studiesjef
Februar
Studiekoordinator
Januar
Evaluering av opptak og oppstart Kom.leder August
Studiesjef / Rektor
Januar
Studieadm.
Oktober
Studiesjef / Studiekoordinator
Desember
Kvalitetssikring av sensorer Studiekoordinator Januar
Studieadm.
Januar
Studieadm.
Oktober
Studieadm.
Fortløpende
Studieadm.
Oktober
Spørreundersøkelse blant tidligere studenter Kom.leder November
Studiesjef /adm.leder
Oktober / April
Studiekoordinator
Januar
Studieadm.
Oktober
Årlig analyse av opptaksarbeidet Studieadm. Oktober
Studieadm.
Oktober

Les mer om forskningskvalitet

Kvalitetsdimensjonen forskningskvalitet inneholder disse tiltakene:

Tiltak (alfabetisk)
Ansvarlig
Tidspunkt
Studiesjef
Januar
Rektor, studiesjef og forskningsleder
Januar
Forskningsleder
Januar
Forskningsleder
Januar

Kvalitetskalender (årshjul)

august

Evaluering av opptak og oppstart Ansvar: Kommunikasjons- og rekrutteringsleder

Informasjon til studentene om høyskolens kvalitetsarbeid Ansvar: Kvalitetssekretær

september

Emne- og sensurrapport - syklus Ansvar: Studiekoordinator

Opplæring av studenter i studentrådet Ansvar: Studiesjef

Oppstartssamtaler Ansvar: Studiekoordinator

oktober

Evaluering og revisjon av opptak og opptakskrav Ansvar: Studieadministrasjonen

Kvalitetssikring av sensorer Ansvar: Studiekoordinatorer i samarbeid med eksamensinspektør

Kvalitetssikring av sensur Ansvar: Studieadministrasjonen

Midtveisevaluering Ansvar: Studiesjef / administrasjonsleder

Rapport om fadderordningen Ansvar: Faddersjef

Sensur av eksamensbesvarelser på særskilt grunnlag Ansvar: Studieadministrasjonen

Årlig analyse av eksamensavviklingen Ansvar: Studieadministrasjonen

Årlig analyse av opptaksarbeidet Ansvar: Studieadministrasjonen

Årlig analyse av søkning og opptak Ansvar: Studieadministrasjonen

november

Digital emneprøve Ansvar: Emneansvarlig lærer

Eksamensplan for våren Ansvar: Studierådgiver i samarbeid med studiekoordinatorene

Evaluering av bibliotekets tjenester (hvert 3. år) Ansvar: Bibliotekar

Lokale opptak Ansvar: Studieadministrasjonen

Rapport om varslingssaker Ansvar: Kvalitetssekretær

Spørreundersøkelse blant tidligere studenter (hvert 3. år) Ansvar: Kommunikasjons- og rekrutteringsleder

desember

Akademisk kalender for neste skoleår Ansvar: Administrasjonsleder

Ekstern evaluering av studieprogram Ansvar: Studiesjef

Evaluering av universell utforming Ansvar: Studieadministrasjonen

Handlingsplaner Ansvar: AHS ledergruppe

Intern evaluering av studieprogram Ansvar: Studiesjef i samarbeid med studiekoordinator

Strategisk plan Ansvar: AHS ledergruppe

januar

Administrasjonsleders årsrapport Ansvar: Administrasjonsleder

Campus Fredrik Franssons vei Ansvar: Læringsmiljøutvalget

Ekstern evaluering av vurderingsordningene Ansvar: Studiesjef

Emne- og sensurrapport Ansvar: Studiekoordinator

Evaluering av arbeidet med rekruttering og kommunikasjon Ansvar: Administrasjonsleder

Evaluering av bruken av Bolk Ansvar: Studiekoordinator

Evaluering av de ansattes pedagogiske kompetanse Ansvar: Studiesjef

Evaluering av høyskolens informasjonsmateriell Ansvar: Kommunikasjons- og rekrutteringsleder

Evaluering av høyskolens personalplaner Ansvar: Rektor, studiesjef og forskningsleder

Evaluering av samarbeidsavtaler med utenlandske studiesteder Ansvar: Studiesjef i samarbeid med rektor

Forskningsleders årsrapport Ansvar: Forskningsleder

FoU-råd Ansvar: Forskningsleder

Kvalitetssikring av sensorveiledninger Ansvar: Studieadministrasjonen

Læringsmiljøutvalget leverer årsrapport Ansvar: Leder av læringsmiljøutvalget

Periodisk gjennomgang av bygningsmessige forhold Ansvar: Driftsleder

Periodisk gjennomgang av undervisningslokalene Ansvar: Leder av læringsmiljøutvalget

Personvern og behandling av personopplysninger Ansvar: Forskningsleder

Studentombud Ansvar: Studieadministrasjonen

Studentrådets egenevaluering Ansvar: Studiesjef / Studentrådsleder

Studiekoordinators årsrapport Ansvar: Studiekoordinator

Studienemnda leverer årsrapport Ansvar: Leder av studienenmda

Studiesjefens årsrapport Ansvar: Studiesjef

Tilrettelegging for forskning og deltagelse på faglige seminar og konferanser Ansvar: Forskningsleder

Årsrapport Ansgar høyskoles bibliotek Ansvar: Bibliotekar

februar

Etablering, evaluering og revidering av studieprogram Ansvar: Studiesjef

Kontinuerlig utvikling av kvalitetssystemet Ansvar: AHS ledergruppe v/administrasjonsleder

Kvalitetsdatabase Ansvar: Kvalitetssekretær

Læringsmiljøutvalgets undersøkelse av læringsmiljø (hvert 2. år) Ansvar: Studieadministrasjonen

Psykisk læringsmiljø og velferdstilbud (oddetallsår) Ansvar: Læringsmiljøutvalget

Årsrapport om utdanningskvalitet Ansvar: Kvalitetssekretær

mars

Kvalitetssikring av sensorer Ansvar: Studiekoordinatorer i samarbeid med eksamensinspektør

april

Eksamensplan for høsten Ansvar: Studierådgiver i samarbeid med studiekoordinatorene

Emneoversikt for kommende skoleår Ansvar: Studiesjef i samarbeid med administrasjonsleder

Midtveisevaluering Ansvar: Studiesjef / administrasjonsleder

Rapport om varslingssaker Ansvar: Kvalitetssekretær

Valg av studentrådsleder Ansvar: Studiesjef

mai

Digital emneprøve Ansvar: Emneansvarlig lærer

Evaluering av studieporteføjlen (partalls år) Ansvar: AHS ledergruppe

Periodisk evaluering av kvalitetssystemet (hvert 4. år) Ansvar: AHS ledergruppe v/administrasjonsleder

Undervisningsoversikt og arbeidsplaner Ansvar: Studiesjef i samarbeid med studiekoordinatorene

juni

Emne- og sensurrapport Ansvar: Studiekoordinator