Gå til innhold
Si ifra!

Ansgar høyskole er en skole med nær kontakt mellom student og lærer/administrasjon. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Vi oppfordrer derfor til å ifra!

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros. Alle henvendelser blir lest og besvart. Ikke send sensitiv informasjon i skjemaene eller i på e-post, men be da heller om et møte.

Du kan dessverre ikke si ifra anonymt, men ta gjerne kontakt med Studentombudet hvis du ønsker å ta opp noe anonymt.

Her kan du melde fra om alvorlige hendelser som for eksempel

 • mobbing/trakassering
 • uønsket seksuell oppmerksomhet 
 • plagiat/forskningsjuks
 • økonomisk mislighold

Det skal være trygt å si ifra om kritikkverdige forhold ved AHS.

Henvendelsen sendes til skoles rektor.

Fyll ut skjema

Bor du på studenthjemmet og opplever feil eller mangler kan du henvende deg direkte til skolens driftsavdeling. Vennligst fyll ut dette skjemaet.

Dersom du opplever problemer med skolens Internett ønsker vi å høre fra deg. Vennligst fyll ut dette skjemaet.

gdpr-3

Her melder du ifra når noe må forbedres. Det kan dreie seg om

 • dårlig innemiljø (luftkvalitet, rot etc)
 • støy / uro i undervisningen
 • feil og mangler i rom eller bygninger
 • manglende universell utforming 
 • feil og mangler ved utemiljø/campus
 • vanskeligheter med å finne informasjon
 • misnøye med administrasjonen eller faglærer/foreleser
 • utfordringer ved det psykososiale læringsmiljøet
 • manglende informajson på nettsidene

Skjema for avviksmelding

NB! Typiske vaktmestertjenester (skift av lyspærer, rekvisitamangler etc.) meldes her.

Her kan du gi ros og positive tilbakemeldinger. Vi setter pris på å få beskjed når ting er bra slik at vi kan fortsette med det! Du kan også foreslå forbedringer.

Send din tilbakemelding her.


Studentombudet

Studentombudet er et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål om dine rettigheter som student.

Studentombudet kan gi råd og bistand i saker som gjelder studiesituasjonen. For eksempel hvis du har spørsmål om inntak, eksamen, praksis, klagesaker, HMS og psykososialt miljø eller fuskesaker. Ingen sak er for stor eller for liten.

Studentombudet kan ikke

 • ta parti
 • avgjøre saker
 • instruere eller bli instruert av enheter eller beslutningsorganer ved AHS
 • være en klage- eller ankeinstans for saker som allerede er som allerede er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved AHS

Studentombudet er uavhengig og har taushetsplikt.