Gå til innhold
Si ifra!

Si ifra!

Ansgar høyskole er en skole med nær kontakt mellom student og lærer/administrasjon. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Vi oppfordrer derfor til å si ifra!

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros.

Alle henvendelser anonymiseres og behandles strengt fortrolig - (les mer).

Fyll ut skjemaet i en av kategoriene nedenfor, eller kontakt skolens studentombud - et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål om dine rettigheter som student.

Her kan du melde fra om alvorlige hendelser som for eksempel

 • mobbing/trakassering
 • uønsket seksuell oppmerksomhet 
 • plagiat/forskningsjuks
 • økonomisk mislighold

Alle henvendelser anonymiseres og behandles strengt fortrolig.

Det skal være trygt å si ifra om kritikkverdige forhold ved AHS.

Fyll ut skjema

Dersom du opplever problemer med nettverk/wifi på campus eller studenthjemmet, eller de digitale ressursene i undervisningsrom ønsker vi å høre fra deg. Vennligst fyll ut dette skjemaet.

AHS har kvalitet i alle ledd som målsetning for kvalitetsarbeidet.

Dersom du opplever noe som ikke har den forventede kvalitet kan du gi tilbakemelding her.

Din avviksmelding kan gjelde:

Fysisk læringsmiljø

 • Det fysiske læringsmiljøet omhandler de fysiske rammene og fasilitetene. Disse skal legge til rette for et godt fysisk arbeids og læringsmiljø.

Psykisk læringsmiljø

 • Det psykiske læringsmiljøet omhandler alle du ulike relasjonene og menneskemøtene du deltar i. Disse skal være slik at de ivaretar helse, sikkerhet og fremmer utvikling og læring.

Undervisning og pedagogisk opplegg

 • Undervisning og pedagogisk opplegg omhandler alt som skjer i klasserommet, og andre forhold knyttet til studiet.

Studieadministrasjon, studieveiledning og velferdstilbud

 • Studieadministrasjon, studieveiledning og velferdstilbud gjelder du ulike tilbud og tjenester som høyskolen tilbyr.

Andre ting som ikke er som forventet eller ikke har en god nok kvalitet.

Alle henvendelser anonymiseres og behandles strengt fortrolig.

Fyll ut skjema

NB! Typiske vaktmestertjenester på skolebygg (skift av lyspærer, rekvisitamangler etc.) meldes her. Gjelder det studentboliger: klikk her.

Dersom du mener det er brudd på konfidensialiteten, integriteten eller tilgjengeligheten av personopplysninger på høyskolen er det å regne som et brudd på personopplysningssikkerheten.

Fyll ut skjema om personvernbrudd.

Les mer om Personvern på Ansgarskolen

Her kan du gi ros og positive tilbakemeldinger. Vi setter pris på å få beskjed når ting er bra slik at vi kan fortsette med det! Du kan også foreslå forbedringer.

Send din tilbakemelding her.

Fyll ut dette skjemaet dersom saken kan vente til nærmeste ukedag.

Dersom det er viktige forhold som IKKE kan vente - for eksempel vannlekkasje eller forhold som går på liv og helse kan du bruke skolens vakttelefon.

Opplever du plagsom støy og bråk på natt etter kl 23:00 på hverdager og etter midnatt i helgene kan du få hjelp av Avarn Bomiljøtjeneste på 915 78 666..

Avarn kan også hjelpe med innlåsing dersom du har mistet/glemt nøkkel på kveldstid/helg. Innlåsing koster 625,- pr utrykning.

Er du usikker på hvilken av de fem ovennevnte kategoriene du skal benytte kan du fylle ut skjemaet nedenfor.

 • Alle hevendelser som kommer her, blir kategorisert og behandles deretter
 • Du vil få tilbakemelding på hvordan henvendelsens er blitt behandlet

Alle henvendelser anonymiseres og behandles strengt fortrolig.

Fyll ut skjema


Studentombudet

Skolens studentombud kan gi råd og bistand i saker som gjelder din studiesituasjon. For eksempel hvis du har spørsmål om inntak, eksamen, praksis, klagesaker, HMS og psykososialt miljø eller fuskesaker. Ingen sak er for stor eller for liten.

Studentombudet kan ikke

 • ta parti
 • avgjøre saker
 • instruere eller bli instruert av enheter eller beslutningsorganer ved AHS
 • være en klage- eller ankeinstans for saker som allerede er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved AHS

Studentombudet er uavhengig og har taushetsplikt.

Les mer om studentombudet og kontaktinfo her.