Gå til innhold
Si ifra!

Ansgar høyskole er en skole med nær kontakt mellom student og lærer/administrasjon. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Vi oppfordrer derfor til å ifra!

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros.

Alle henvendelser anonymiseres og behandles strengt fortrolig.

Fyll ut ett av skjemaene nedenfor, eller kontakt skolens studentombud - et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål om dine rettigheter som student.

Her kan du melde fra om alvorlige hendelser som for eksempel

 • mobbing/trakassering
 • uønsket seksuell oppmerksomhet 
 • plagiat/forskningsjuks
 • økonomisk mislighold

Det skal være trygt å si ifra om kritikkverdige forhold ved AHS.

Fyll ut skjema

Bor du på studenthjemmet og opplever feil eller mangler kan du henvende deg direkte til skolens driftsavdeling. Vennligst fyll ut dette skjemaet dersom saken kan vente til nærmeste ukedag.

Dersom det er viktige forhold som IKKE kan vente - for eksempel vannlekkasje eller forhold som går på liv og helse kan du bruke skolens vakttelefon.

Opplever du plagsom støy og bråk på natt etter kl 23:00 på hverdager og etter midnatt i helgene kan du få hjelp av Avarn Bomiljøtjeneste på 915 78 666..

Avarn kan også hjelpe med innlåsing dersom du har mistet/glemt nøkkel på kveldstid/helg. Innlåsing koster 625,- pr utrykning.

Dersom du opplever problemer med skolens Internett ønsker vi å høre fra deg. Vennligst fyll ut dette skjemaet.

gdpr-3

Her melder du ifra dersom du opplever at skolen ikke leverer i henhold til egne målsetninger:

 • Eiendom og bygningsmasse som legger til rette for skoledriften
 • Fysisk og digital infrastruktur som støtter et godt læringsmiljø
 • IT-systemer og digitale ressurser som gir både ansatte og studenter gode, stabile og sikre arbeidsforhold.
 • En studieadministrasjon som støtter, utvikler og bidrar til god utdanningskvalitet.
 • Bibliotektilbud av høy kvalitet.
 • Et fysisk og psykisk læringsmiljø som ivaretar studenters helse og sikkerhet, og fremmer utvikling og læring
 • Studieveiledning som støtter arbeidet med god utdanningskvalitet og gir høy gjennomstrømming
 • Et velferdstilbud som fremmer menneskelig, sosial og åndelig utvikling

Skjema for avviksmelding

NB! Typiske vaktmestertjenester (skift av lyspærer, rekvisitamangler etc.) meldes her.

Her kan du gi ros og positive tilbakemeldinger. Vi setter pris på å få beskjed når ting er bra slik at vi kan fortsette med det! Du kan også foreslå forbedringer.

Send din tilbakemelding her.


Studentombudet

Skolens studentombud kan gi råd og bistand i saker som gjelder din studiesituasjon. For eksempel hvis du har spørsmål om inntak, eksamen, praksis, klagesaker, HMS og psykososialt miljø eller fuskesaker. Ingen sak er for stor eller for liten.

Studentombudet kan ikke

 • ta parti
 • avgjøre saker
 • instruere eller bli instruert av enheter eller beslutningsorganer ved AHS
 • være en klage- eller ankeinstans for saker som allerede er som allerede er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved AHS

Studentombudet er uavhengig og har taushetsplikt.