Gå til innhold
Studentombud

Hva er studentombudet?

Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som skal gi studentene råd og hjelp om deres rettigheter i studiesituasjonen. Studentombudet har taushetsplikt.

Studentombudet kan

  • undersøke om AHS holder seg innenfor regelverket i behandling av dine saker og at dine rettigheter blir ivaretatt
  • være en nøytral, uavhengig instans mellom deg som student og AHS i en eventuell konflikt
  • være behjelpelig i klageprosesser
  • hjelpe deg å forstå dine egne rettigheter og plikter

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Dersom Studentombudet ikke kan bistå deg, vil han hjelpe deg å finne veien videre.

Studentombudet kan ikke

  • ta parti
  • avgjøre saker
  • instruere eller bli instruert av enheter eller beslutningsorganer ved AHS
  • være en klage- eller ankeinstans for saker som allerede er som allerede er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved AHS

Ta kontakt