Gå til innhold
Psykologi

Varighet

3 år (årsstudiet går over 1 år)

Studiestart

Høst

Søk opptak Søkekode: Se studieprogram

Ønsker du å studere psykologi? I psykologi er vi opptatt av hva som skjer i hjernen når vi tenker, føler, sanser og handler. Vi er også opptatt av hva som gjør oss mennesker forskjellige, hvordan vi påvirkes av omgivelsene våre, og hvordan vi kommuniserer med hverandre. Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør, og like interessant- hvordan kan andre oppføre seg som de gjør?

Semesteavgiften på dette studie er kr. 6.500,- pr. semester. I tillegg faktureres SiA-avgift på kr. 485,- per semester.