Gå til innhold
Årsstudium i psykologi

Årsstudium i psykologiStudiested

Kristiansand

Varighet

1 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

60

Studiestart

Høst - NYTT STUDIUM!

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

15

Søk opptak Søkekode: 255 752

Årsstudiet PSY100 psykologi skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng (sp) og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i psykologi ved AHS. Det kan også benyttes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 752

Når får du svar på søknaden?

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • Kjenner til sentrale begreper, teorier og kunnskapsområder i psykologien.
 • Har kunnskap om psykologiens egenart, forskningstradisjon og plass i samfunnet.
 • Kjenner til hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes og ha betydning for individer, grupper og samfunn, og på ulike yrkesarenaer.
 • Har kunnskap om psykologiens historie samt vitenskapelig kunnskaps- og teoridannelse.

 

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • Kan anvende faglige resonnementer for å belyse grunnleggende temaer i psykologien.
 • Kan reflektere over sin faglige utøvelse av psykologifaget.
 • Kan vurdere psykologifaglig vitenskapelighet.
 • Kan anvende psykologisk fagterminologi.

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har innsikt i ulike teorier og funn innen psykologiens hovedgrener og kan presentere psykologifaglige problemstillinger og innsikter.
 • Kan utveksle synspunkter om forskningsmetoder som grunnlag for kunnskapsproduksjon.
 • Har innsikt i mennesket ut fra psykologisk forskning og teori.

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.


Utfyllende informasjon om bachelor i psykologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf) - fra side 5.

 

Kontaktperson