Gå til innhold
Kort historikk

Kort historikk

1913 ble Misjonsforbundets misjonsskole startet. Etter noen år uten skoledrift, startet skolevirksomheten opp igjen i 1959 — og da som Bibel- og ungdomsskole. Dagens bibelskole er en direkte videreføring av denne. Tidlig på 1960-tallet ble «misjonsskoletanken» gjenopptatt med oppstarten av teologisk seminar — først som 2-årig og så etter et par års drift som 4-årig utdanning for pastorer og forkynnere i Det Norske Misjonsforbund (nå Misjonskirken Norge).

1988 ble Ansgarskolen flyttet fra Oslo til Kristiansand. På bibelskolen ble utviklet – i tillegg til bibellinje og musikklinje – også linjer for dans, lyd- og lysproduksjon og idrett. På 90-tallet ble studietilbud på høyskolen innen teologi/kristendomsstudier godkjent med paralleller i det offentlige systemet. På 2000-tallet ble høyskolens studietilbud utvidet med bachelor-programmer i musikk og psykologi og et masterprogram ble godkjent innenfor teologi. I 2011 ble skolen også institusjonsakkreditert som høyskole.

Ansgar høyskole har altså gjennomgått en radikal utvikling — fra kursing og utdanning av forkynnere og pastorer — til å tilby utdanninger for et vidt spekter av arbeid innenfor kirke- og samfunnsliv. Men skolens kristne verdigrunnlag har ikke endret seg i løpet av skolens over 100-årige historie. Selv om man kan si at det er på bibelskolen og på teologiutdanningen på høyskolen at den kristne verdiforankringen tydeliggjøres sterkest, er også utdanningstilbudene innenfor musikk og psykologi på høyskolen er verdimessig forankret i det kristne livs- og menneskesynet.

Studentbilde fra høsten 1959

Studentbilde fra høsten 1959

Kontaktperson