Gå til innhold
Bærekraft og miljø

Bærekraft og miljø på Ansgarskolen

Miljøutfordringene i verden vokser, og mer enn noensinne utfordres vi til å forvalte skaperverket og å ta vare på jorda vi bor på. På Ansgarskolen vil vi være med på å ta ansvar for miljøet, og stadig jobbe med å få en mest mulig bærekraftig drift.

Som det står i strategidokumentet vårt:

Ansgarskolen ønsker kontinuerlig å utfordre både studenter og ansatte til å bli forandringsagenter. Alle trenger vi å bli utfordret til å være opptatt med noe mer enn oss selv, og til å bry oss om det samfunn og den verden vi lever i.

Ansgarskolens historie har vært preget av et engasjement til å forkynne budskapet om Jesus Kristus til alle mennesker, og til arbeid og tjeneste som kan endre livsvilkårene både for enkeltpersoner og samfunnet rundt oss. I dag utfordres vi alle til fornyet engasjement for fred og forsoning, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og miljøvern.

Fremtiden skapes av mennesker som ønsker å forandre verden, som har med seg en indre motivasjon for å engasjere seg i noe som er større enn dem selv.

I skolehverdagen kan dette handle om kildesortering og godt vedlikehold, så vi forvalter ressursene vi har fått klokt. Vi oppfordrer studenter, elever, besøkende og ansatte til å bruke buss eller sykkel, og har satt opp en skjerm i resepsjonen som viser bussavganger i sanntid fra nærmeste busstopp. Det er også gode muligheter for sykkelparkering. I kantina tilbys vegetariske alternativer.

I undervisningen og forskningen på Ansgarskolen vil vi også bidra til høy etisk bevissthet, ansvarlighet og bærekraft. Det ligger også i målsettingene for skolene:

  • Ansgar Bibelskole skal gi grunnleggende innføring i skapelsestro og forvalteransvar – med særlig henblikk på vår tids miljøutfordringer og behov for en bærekraftig utvikling.
  • Ansgar høyskole skal bidra med samfunnsrelevant forskning av høy kvalitet, blant annet når det gjelder vår tids miljøutfordringer og behovet for bærekraftig utvikling.
  • Høyskolens ansatte skal bidra med sin kompetanse i det offentlige rom for å skape større forståelse mellom mennesker og global bærekraftig utvikling.

I studiene jobber særlig studentene i interkulturell forståelse med FNs bærekraftsmål, og teologistudentene med etiske spørsmål. Samtidig ønsker vi som verdibasert skole at vårt ansvar for omgivelsene skal være integrert i alle studiene hos oss.

Hvis du har innspill til hvordan vi kan drive enda mer bærekraftig, ønsker vi det velkommen!