Gå til innhold
Podcast
Hva er et godt liv?, er en tankevekkende podcast som utforsker "Hva er et godt liv?" ut ifra ulike perspektiver.

Det er et åpent spørsmål som har nær forbindelse med både teologi, musikk og psykologi. Hva bidrar til å gi et meningsfullt og balansert liv?

Temaet for denne serien er relasjoner i ulike former.

Hør episodene her.

Velkommen til Ansgarpodden - hvor vi snakker om og rundt fagområdene ved skolen - samtidig som vi setter fokus på tro og tanke. 

Nedenfor kan du høre inviterte gjester, eller ansatte og studenter fra skolen.

2022

spotify-logo-png-7053

#06 Ingrid Eskilt

Pensjonert førsteamanuensis ved Ansgar høyskole 

"Hva skjedde med kallet?"

Hva slags ønsker har Gud for livet mitt? Det er ikke helt selvsagt! Ingrid Eskild har forsket på hvordan ulike generasjoner tenker om kallet.

spotify-logo-png-7053

#05 Eirik Andreassen

Forfatter og pastor i Oslo misjonskirke Betlehem

"Hva skal vi med kroppen?"

Gud har skapt kroppen, med sine dårlige knær, vonde tær og grå stær. Hvorfor gjorde Gud det? Vi snakker med Eirik Andreassen, som nettopp har skrevet boken KROPP.

spotify-logo-png-7053

#04 Ann Birgithe S. Eikhom

Førstelektor i psykologi ved Ansgar høyskole 

"Frykten for å bli avslørt"

I dag snakker vi med førstelektor i psykologi Ann Birgithe Solheim Eikhom om frykten for å bli avslørt, om å tørre å åpne oss opp for hverandre og om å sette ord på synden i stedet for å skylde på syndebukken.

spotify-logo-png-7053

#03 Cato Gulaker

Studiesjef / førsteamanuensis i Det nye testamentet ved Ansgar høyskole 

Hvem er Satan?

Cato Gulaker har skrevet doktorgrad om Mørkets fyrste. Vi snakker om ondskap, demoniske krefter og hva Bibelen har å fortelle om dem.

spotify-logo-png-7053

#02 Lars Råmunddal

Ph.D. og dosent i praktisk teologi ved Ansgar høyskole

Hva er menighetsutvikling?

Lars Råmunddal har skrevet boken Bygge kirke, forsket på menigheter og underviser masterstudenter i leselse og menighetsutvikling. Så hva er egentlig menighetsutvikling? Hør mer om dette i siste episode av Ansgarpodden! 

spotify-logo-png-7053

#01 Morten Magelssen

Førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF

Å skape barn i bioteknologiens tidsalder

Hva gjør det med vårt syn på barn og graviditet når staten tilbyr stadig flere undersøkelser av fosteret? Morten Magelssen har skrevet bøkene «Hva vil vi med fosterdiagnostikken?», «Menneskeverd i klinikk og politikk: Bioetikk i lys av kristen tro» og underviser i kristen bioetikk. Han snakker med oss om statens nye tilbud om fosterdiagnostikk til alle gravide.

 

2021

spotify-logo-png-7053

#02 Jorunn Gleditsch Lossius

Saksordfører for den nye trossamfunnsloven

Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius har drømmejobben

Jorunn Gleditsch Lossius ble kastet inn i rikspolitikken da Kjell Ingolf Ropstad ble barne- og familieminister for et par år siden. Lossius har vært saksordfører for den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar 2021. Hun er gjest hos Ingunn Folkestad Breistein og Kjell Pedersen i denne Ansgarpodden.

spotify-logo-png-7053

#01 Martin Jakobsen

1. amanuensis i teologi ved Ansgar høyskole i Kristiansand

Kristen etikk eller bare Kardemommeloven?

Finnes kristen etikk, eller holder Kardemommeloven som etisk veileder i livet? Kan kristen etikk ha innflytelse i dagens samfunn? 1. amanuensis i teologi, Martin Jakobsen, drøfter dette sammen med rektor Ingunn Folkestad Breistein og Kjell Pedersen i denne Ansgarpodden.

 

2020

spotify-logo-png-7053

#05 Marie Skånland

1. amanuensis i musikk og forskningsleder ved Ansgar høyskole i Kristiansand

Musikkpandemi

Hvordan har folk i Norge lyttet til musikk under koronapandemien? Har pandemien gjort noe med hvordan Ola Nordmann lytter til musikk? Marie Skånland - 1. amanuensis i musikk og forskningsleder ved Ansgar høyskole i Kristiansand - har gjort en undersøkelse om hvordan folks bruk av musikk under første del av pandemien. Hun er gjest hos rektor Ingunn Folkestad Breistein og journalist Kjell Pedersen i denne Ansgarpodden

spotify-logo-png-7053

#04 Kari Henriksen

Arbeiderpartiets talskvinne i tros- og livssynsspørsmål

Tro- og livssynspolitikk, statlig støtte og tilsyn.

Kari Henriksen er Arbeiderpartiets talskvinne i tros- og livssynsspørsmål. Hun varsler omkamp om deler av den nye trossamfunnsloven hvis AP kommer til makten etter valget i 2021. Kari er gjest hos Ingunn Folkestad Breistein og Kjell Pedersen i denne podkasten.

 

spotify-logo-png-7053

#03 Aud Sunde Smemo

Sogneprest i domkirken i Kristiansand

Er det trange arbeidsvilkår for kvinner i kristen-Norge?

Hvorfor diskuterer man i det hele tatt om kvinner kan jobbe som prester, pastorer eller ha styreverv i kristen-Norge i 2020? Sogneprest i domkirken i Kristiansand, Aud Sunde Smemo, er gjest hos Ingunn Folkestad Breistein og Kjell Pedersen i denne utgaven av Ansgarpodden.

 

spotify-logo-png-7053

#02 Stein Reinertsen

Biskop i Agder og Telemark bispedømme

Er kristne en minoritet i Norge idag?

Rødtpolitiker og ateist Mimir Kristjansson roper varsko og mener man må vise raushet overfor kristne. Biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme er gjest hos rektor Ingunn Folkestad Breistein og programleder Kjell Pedersen for å svare på vegne av kristenfolket.

 

spotify-logo-png-7053

#01 Hildegunn Marie Tønnessen Seip

Førsteamanuensis ved AHS

Krysspress, utenforskap og sårbarhet!

Stadig flere vokser opp med krysskulturelle erfaringer og opplever krysspress og utenforskap. Deltakerne i «Fargespill» opplever musikkfelleskapet som sitt «lykkested» noen timer i uka hvor de ikke føler seg «unorske». Som en deltaker sa: «Her var jeg ikke dummest i klassen».