Gå til innhold
Ledige stillinger

Se stillingsutlysning informasjonsrådgiver og samfunnskontakt

Ansgar høyskole søker studentassistenter!

Etter omfattende smittevernrestriksjoner det siste året ønsker vi å ˮboosteˮ læringsutbyttet for våre studenter denne høsten gjennom å gi tilbud om læringsgrupper med særskilt fokus på høstens eksamener.

Ansgar høyskole søker derfor engasjerte studenter til å starte og drive studentgrupper med henblikk på eksamensforberedelse, skriveverksted med fokus på seminar- og bacheloroppgaver, og som faglige assistenter i seminarundervisningen. Hvilke av disse aktivitetene som er mest aktuelle for ditt fagområde avgjøres i samråd med emneansvarlig/koordinator/studiesjef. 

Arbeidet vil bli veiledet og gjennomført i samråd med de faglig tilsatte ved fagområdet.

Kvaliteter som vektlegges for engasjement er faglig nivå, sosiale ferdigheter, og evne til å engasjere og inspirere medstudenter. Vi anbefaler særlig 2.- og 3.årsstudenter å søke.

Lønn skjer etter egen takst, og avlønnes time for time.

Søknad og CV sendes til studiekoordinator for ditt fagområde (psykologi: [email protected] Teologi/IFO: [email protected] Musikk: [email protected] ). Skriv litt om hva du kan tenke deg å bidra med som studentassistent og hvorfor.

Søknadsfrist: Fortløpende

 

 

Stillingsutlysning informasjonsrådgiver og samfunnskontakt

Ansgarskolen har ca. 45 ansatte og består av to skoler; Ansgar bibelskole med ca. 70 elever og Ansgar høyskole med ca. 360 studenter. Ansgar drift og eiendom AS leverer administrative tjenester til de to skolene og forvalter skolens eiendom. Ansgarskolen eies og drives av Misjonskirken Norge, og har et kristent verdigrunnlag. Skolens campus ligger vakkert til på Hånes i Kristiansand.

Ansgar høyskole vokser, og vi lyser derfor ut en nyopprettet stilling som informasjonsrådgiver og samfunnskontakt i inntil 100 % stilling.

Stillingen rapporterer til rektor og inngår i skolens studieadministrasjon og kommunikasjonsteam.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå rektor og lederteam med utadrettet kommunikasjon
 • Skrive kortere og lengre bidrag på skolens ulike plattformer
 • Redaktør av Ansgarmagasinet
 • Redaktør for Ansgarpodden
 • Forenkle og forkorte store mengder forsknings- og fagstoff til klart språk
 • Bygge nettverk og informere om skolen muntlig og skriftlig
 • Samfunnskontakt mellom høyskolen og myndigheter, praksissteder og andre UH-institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Meget gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
 • Arbeidserfaring med informasjonsarbeid
 • Erfaring med publiseringsverktøy for ulike kanaler
 • Gode datakunnskaper
 • Relevant arbeidserfaring kan delvis erstatte utdanningskravet

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er selvstendig, ansvarsbevisst, og løsningsorientert
 • Du kan jobbe i team og er serviceinnstilt
 • Du har stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og drivkraft
 • Du er nøyaktig og takler tidspress
 • Personlig egnethet vil tillegges vekt

Vi kan tilby:

 • Et trivelig miljø med godt kollegafellesskap
 • Lønn etter Statens regulativ som rådgiver (1434/1364), avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må identifisere seg med og være lojal mot Ansgarskolens kristne verdigrunnlag og bidra til å virkeliggjøre skolens formål.

Tiltredelse: 1. januar 2022 eller etter avtale.

Søknad sendes elektronisk til HR-rådgiver Sigrun Kvalavåg Sunde ([email protected]) innen 20. oktober 2021. I tillegg til selve søknaden skal det vedlegges CV (inkludert vitnemål), attester og navn på tre referansepersoner. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rektor Ingunn Folkestad Breistein ([email protected]), kommunikasjons- og rekrutteringsleder Thomas Vårlid ([email protected]) eller HR-rådgiver Sigrun Kvalavåg Sunde ([email protected]).