Gå til innhold
Ledig stilling

Ansgar høyskole for teologi, musikk og psykologi (AHS) har ca. 350 studenter og 21 faglige ansatte. AHS tilbyr bachelorgrader i interkulturelle studier, musikk, psykologi og teologi, samt en mastergrad i teologi. Våre ansatte underviser, forsker og formidler kunnskap innen disse fagområdene. Vår campus ligger på Hånes i Kristiansand. Ansatte ved Ansgar høyskole må være lojale mot skolens kristne verdigrunnlag og bidra til å oppfylle høyskolens formål.

Stillingsutlysning førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i utøvende rytmisk musikk i inntil 100 % stilling

 

Ansgar høyskole utlyser stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor i utøvende rytmisk musikk. Den som tilsettes må ha mastergrad i musikk, fortrinnsvis innenfor utøvende rytmisk musikk. Søkere med særdeles høy utøvende kompetanse og erfaring innenfor utøvende rytmisk musikk kan bli vurdert til stillingen uten mastergrad. Det er en fordel om vedkommende har doktorgrad og/eller førstekompetanse innen musikk, fortrinnsvis innenfor utøvende rytmisk musikk. Det er en fordel dersom søker har hovedinstrument bass, gitar, laptop eller trommer. Det er også en fordel med kompetanse i musikkteknologi/studio. Den som tilsettes må ha undervisnings- og /eller forskningskompetanse som er relevant for Ansgar høyskoles musikkstudier.

Den som tilsettes bør ha undervisnings- og veiledningserfaring fra høyskole/universitet. Annen undervisningserfaring kan også vurderes som relevant kompetanse. Det er en fordel om den som tilsettes har et nasjonalt og/eller internasjonalt forskningsnettverk som kan styrke fagmiljøet på høyskolen. Egen kunstnerisk utøvende virksomhet og erfaring fra praksisfeltet er en fordel. Det vil bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, kommunikasjons- og samarbeidsevne, gode organiseringsevner, og evne til å arbeide systematisk og målrettet. Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Den som tilsettes skal primært gi undervisning og veiledning på høyskolens bachelorprogram i musikk. AHS tilbyr i dag bachelorgrad i musikk og helse, musikkteknologi og musikk. Det planlegges oppstart av bachelorgrad musikkpastor fra høsten 2021. Den som tilsettes forventes å bidra til videreutvikling av høyskolens bachelorgrader innen musikk, til forskningsaktiviteten og administrative oppgaver. Den som tilsettes kan bli bedt om å bidra tverrfaglig inn mot høyskolens andre fagområder. Musikkmiljøet på AHS har et nært samarbeid med musikkmiljøet på Ansgar bibelskole, og den som tilsettes kan bli bedt om å undervise i musikk på bibelskolen.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt behersker norsk/skandinavisk både muntlig og skriftlig, og at vedkommende kan undervise på norsk/skandinavisk fra tiltredelstidspunktet. Det er en fordel om søkeren også kan undervise og publisere på engelsk.

Den som tilsettes må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen. Den som ansettes må være lojal mot høyskolens kristne forankring og bidra til å virkeliggjøre høyskolens formål.  

Stillingen utlyses som en inntil 100 % stilling, men det kan også være aktuelt å ansette i to deltidsstillinger.

Lønn etter høyskolens tariffavtale. Tiltredelse: 1. januar 2021 eller etter avtale.

Søknad sendes elektronisk til HR-rådgiver Renate Svendsen ([email protected]) innen 15.9.2020.

I tillegg til selve søknaden skal det vedlegges CV, publikasjonsliste, attester og navn på tre referansepersoner. Det kan vedlegges inntil fem vitenskapelige og/eller kunstneriske arbeider. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

For mer informasjon om stillingens faglige innhold, kontakt studiekoordinator Elisabet Mjanger ([email protected]). For spørsmål om søknadsprosess og praktiske forhold ved stillingen, kontakt studiesjef Cato Gulaker ([email protected]).

Kontaktperson