Gå til innhold
Skolens styre

Høyskolestyret er institusjonens ansvarlige organ, med ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder. Videre fastsetter høyskolestyret mål og resultatkrav for institusjonen, og trekker opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet. Dessuten har styret det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø, og sørger for at det oppnevnes et Læringsmiljøutvalg (LU). Styret ansetter rektor for institusjonens faglige og administrative virksomhet. Rektor ansettes på åremål for fire år om gangen, og kan maksimalt være ansatt sammenhengende i åtte år.

Skolestyret for Ansgarskolen 2020-2022:

  • Svein-Tore Råmunddal, Kristiansand - styreleder
  • Christiane Marie Ødegård, Kristiansand - styremedlem og nestleder
  • Olav Vikse, Nedenes - styremedlem
  • Tina Sødal, Kristiansand - styremedlem
  • Carl-Magnus Nystad, Notodden - styremedlem
  • Siv Kathrine Stark, Tromsø - 1. varamedlem
  • Hans Hodne, Høvåg - 2. varamedlem