Gå til innhold
Studieavgifter

Oversikt over studieavgiftene ved AHS

 

Semesteravgifter Vår 24 Høst 24 Vår 25
Examen Philosopicum
2250,-
3200,- 3200,-
Teologi og interkulturelle studier 
2250,-
3200,- 3200,-
Teologi og Interkulturelle studier (3. studieår/fordypningsår) 
3200,-
3700,- 3700,-
Teologi nettstudium /deltid  3200,- 3700,- 3700,-
Psykologi
6800,-
7300,- 7300,-
Enkeltemner i psykologi - pr. emne
2250,-
3200,- 3200,-
Bachelor i Musikk (1. studieår), Musikk årsstudium *
6800,-
7300,- 7300,-
Bachelor i Musikk, Musikk og musikkproduksjon og Musikk og helse *
6800,-
7300,- 7300,-
Bachelor i Musikk, menighet og ledelse
3800,-
4200,- 4200,-
       
Andre avgifter      
Master i Ledelse og menighetsutvikling ** 4100,- 4300,- 4300,-
Masterveiledning 3700,- 3800,- 3800,-
Kontinueringsavgift (eksamen) 850,- 950,- 950,-
Kontinueringsavgift (bachelor- og masteroppgave) 1700,- 1800,- 1800,-
Eksamensavgift ved for sen oppmelding 1550,- 1550,- 1550,-
SiA avgift - kommer i tillegg for alle studier 510,- 535,- 535,-

* Prisen inkluderer semesteravgift (kr. 1 700,-), instrumentavgift og konsertavgift

** Pris pr. emne (av 10 studiepoeng)
 

Kontonummer Ansgar høyskole: 3000 30 35014

Organisasjonsnummer Ansgar høyskole: 989205544 

Kontaktperson