Gå til innhold
Studieavgifter

Oversikt over studieavgiftene ved AHS 2021-2022

 

Semesteravgifter Høst Vår
Kristendom, teologi, religion og livssyn
1700,-
1700,-
Examen Philosopicum
1700,-
1700,-
Interkulturelle studier (IKS)
1700,-
1700,-
Teologi og Interkulturelle studier (3. studieår/fordypningsår) 
3000,-
3000,-
Psykologi
6500,-
6500,-
Enkeltemner i psykologi - pr. emne
2250,-
Bachelor i Musikk (1. studieår), Musikk årsstudium *
6000,-
6000,-
Bachelor i Musikk, Musikk og musikkproduksjon og Musikk og helse (1. år) *
6000,-
6000,-
Bachelor i Musikk, Musikk og musikkproduksjon og Musikk og helse (2. år) *
6000,-
6000,-
Bachelor i Musikk, Musikk og musikkproduksjon og Musikk og helse (3. år)
4300,-
4300,-
Bachelor i Musikk, menighet og ledelse
3500,-
3500,-
   
Andre avgifter  
Master i Ledelse og menighetsutvikling ** 4100,-
Masterveiledning 3700,- 3700,-
Kontinueringsavgift (eksamen) 850,- 850,-
Kontinueringsavgift (bachelor- og masteroppgave) 1700,- 1700,-
Eksamensavgift ved for sen oppmelding 1550,- 1550,-
SiA avgift - kommer i tillegg for alle studier 485,- 485,-
Medlemsavgift NSO (Norsk studentorganisasjon) - kommer i tillegg for alle studier 32,- 32,-

 

* Prisen inkluderer semesteravgift (kr. 1 700,-), instrumentavgift og konsertavgift
** Pris pr. emne (av 10 studiepoeng)
 

Kontonummer Ansgar høyskole: 3000 30 35014

Organisasjonsnummer Ansgar høyskole: 989205544 

Kontaktperson