Gå til innhold
Studieavgifter

Oversikt over studieavgiftene ved AHS 2023-2024

 

Semesteravgifter Høst Vår
Examen Philosopicum
2250,-
2250,-
Teologi og interkulturell forståelse 
2250,-
2250,-
Teologi og Interkulturelle studier (3. studieår/fordypningsår) 
3200,-
3200,-
Teologi nettstudium /deltid  3200,- 3200,-
Psykologi
6800,-
6800,-
Enkeltemner i psykologi - pr. emne
2250,-
Bachelor i Musikk (1. studieår), Musikk årsstudium *
6800,-
6800,-
Bachelor i Musikk, Musikk og musikkproduksjon og Musikk og helse *
6800,-
6800,-
Bachelor i Musikk, menighet og ledelse
3800,-
3800,-
   
Andre avgifter  
Master i Ledelse og menighetsutvikling ** 4100,-
Masterveiledning 3700,- 3700,-
Kontinueringsavgift (eksamen) 850,- 850,-
Kontinueringsavgift (bachelor- og masteroppgave) 1700,- 1700,-
Eksamensavgift ved for sen oppmelding 1550,- 1550,-
SiA avgift - kommer i tillegg for alle studier 510,- 510,-

* Prisen inkluderer semesteravgift (kr. 1 700,-), instrumentavgift og konsertavgift

** Pris pr. emne (av 10 studiepoeng)
 

Kontonummer Ansgar høyskole: 3000 30 35014

Organisasjonsnummer Ansgar høyskole: 989205544 

Kontaktperson