Gå til innhold
Studieavgifter

Oversikt over studieavgiftene ved AHS 2020-2021

 

Semesteravgifter Høst Vår
Kristendom, teologi, religion og livssyn 1650,- 1650,-
Examen Philosopicum 1650,- 1650,-
Interkulturelle studier (IKS) 1650,- 1650,-

Teologi og Interkulturelle studier (3. studieår/fordypningsår) 

2950,- 2950,-
Psykologi 6500,- 6500,-
Enkeltemner i psykologi - pr. emne 2250,-
Bachelor i Musikk (1. studieår), Musikk årsstudium * 4650,- 4650,-
Bachelor i Musikk, Musikkteknologi og Musikk og helse (1. år) * 4650,- 4650,-
Bachelor i Musikk, Musikkteknologi og Musikk og helse (2. år) * 5950,- 5950,-
Bachelor i Musikkteknologi og Musikk og helse (3. år) 4300,- 4300,-
Master i kristendomskunnskap (ordinært studie) 4950,- 4950,-
   
Andre avgifter  
Master i Ledelse og menighetsutvikling ** 4050,-
Masterveiledning 3650,- 3650,-
Kontinueringsavgift (eksamen) 850,- 850,-
Kontinueringsavgift (bacheloroppgave) 1700,- 1700,-
Eksamensavgift ved for sen oppmelding 1550,- 1550,-
SiA *** avgift (kommer i tillegg for alle studier) 485,- 485,-

 

* Prisen inkluderer semesteravgift (kr. 1650,-), instrumentavgift og konsertavgift

** Pris pr. emne (av 10 studiepoeng)

*** Studentsamskipnaden i Agder

  • Kontonummer Ansgar høyskole: 3000 30 35014
  • Organisasjonsnummer Ansgar høyskole: 989205544 

Kontaktperson