Gå til innhold
Bachelor i psykologi

Bachelor i psykologiStudiested

Kristiansand

Varighet

3 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

180

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

60

Søk opptak Søkekode: 255 903

Bachelor i psykologi ved Ansgar høyskole (AHS) er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Psykologi er en mangfoldig vitenskap som har utgangspunkt i studiet av atferd og mentale prosesser. Studenten vil derfor tidlig i bachelorprogrammet bli presentert for fagbegreper og temaer som har stått sentralt i psykologiens historie og som fremdeles er relevante i vitenskapens søken etter å beskrive, forklare og forutsi hvordan mennesker tenker, føler, opplever og handler.

Videre i studieløpet presenteres ulike fagområder der psykologikunnskap anvendes for blant annet å belyse utfordringer som vi står overfor i dagens samfunn.

En rød tråd i studieforløpet er de forskningsmetoder som benyttes for å undersøke fenomener innen psykologiens gjenstandsfelt.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 903

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om sentrale begreper, teorier og metoder i psykologien.
 • Kjenner til psykologiens historie, egenart og plass i samfunnet.
 • Har kunnskap om det norske velferdssystemet.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor psykologiens fagfelt.
 • Kjenner til hvordan barn og unges utvikling og menneskelig atferd kan forstås i sin sosiokulturelle kontekst.
   

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • Kan anvende sin kunnskap innenfor psykologifaget.
 • Kan anvende psykologifaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og faglig begrunne sine vurderinger.
 • Kan finne og vurdere fagstoff og fremstille dette for å gjennomføre en selvstendig bacheloroppgave innenfor psykologi.
 • Kan reflektere over egen kommunikasjon, relasjoner, holdninger og verdier i møte med andre.
   

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til psykologifaget.
 • Har innsikt i psykologien som vitenskap, psykologiens rolle i samfunnet og hvordan dette kan bidra til å bedre menneskers liv, helse og fellesskap.
 • Kan planlegge og gjennomføre en faglig skriveprosess om et psykologisk tema.
 • Kan formidle psykologikunnskap muntlig og skriftlig.
 • Kan utveksle synspunkter, delta i faglige debatter og bidra til nytenkning og god praksis.

Bachelorprogrammet Bachelor i psykologi har:

 • Obligatoriske emner - 130 studiepoeng
 • Valgfrie studiepoeng - 50 studiepoeng
 • Mulighet for utvekslingsopphold i 4. semester

Første år

Andre år

Tredje år

Det anbefales at studenten vurderer hvordan de valgfrie studiepoengene kan fylles med emner som kompletterer psykologiemnene slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller for relevante masterstudier.

AHS tilbyr et "alternativt" studium for studenter som har Examen Philosophicum fra tidligere studier (les mer).

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

Bachelorgraden i psykologi gir kompetanse som vil være relevant i forebyggende sosialt, helse- og inkluderingsarbeid, både innenfor det offentlige og i organisasjonsliv.

Fjerde semester består av 30 valgfrie studiepoeng og åpner således for å kunne studere et helt semester i utlandet.


Utfyllende informasjon om bachelor i psykologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

bilde1-studentrådsleder
Aron Mikael Moen Andersen, Bachelor i Psykologi
 
“Hvorfor jeg valgte å studere psykologi? Jeg er mer interessert i folk enn i ting.” Les mer...
 

Kontaktperson