Gå til innhold
Aron Mikael Moen Andersen, Bachelor i Psykologi

“Hvorfor jeg valgte å studere psykologi? Jeg er mer interessert i folk enn i ting.”

Hvorfor valgte du å studere psykologi?

Jeg kommer fra Sunnmøre og i oppveksten var kameratene mest opptatt av gründervirksomhet og aksjer. Det ble derfor naturlig at også jeg begynte å sette meg inn i dette. Jeg oppdaget imidlertid fort at dette ikke var noe jeg selv brant for.

I andre klasse på videregående, mens jeg var på utveksling, fulgte jeg en psykolog på YouTube som jeg syntes var veldig spennende. Jeg begynte å lese flere psykologibøker og bestemte meg etter hvert for å studere psykologi. Jeg fant ut at jeg er mer interessert i folk enn i ting.

Hva betyr psykologistudiet for deg?

Mulighet for å lære, mulighet for å bli psykolog, og en stor mulighet for å få venner for livet.

Jeg blir ikke psykolog ut ifra den bacheloren jeg tar nå, men studiet kan knyttes til den videre utdanningen.

Hva er det beste med studiet?

Folka! De er de beste, både lærere og elever.

Jeg syns første året var veldig bra. Studieløpet er også lagt opp veldig bra, slik at det er mye teori i starten, så blir det mer og mer praksis på andre og tredje året.

Hva er det viktigste du har lært så langt?

Utviklingspsykologi var veldig spennende, hvor vi lærer om barns oppvekst og utvikling.

Psykologihistorie som handler om hvordan psykologifaget utvikler seg og de forskjellige retningene innenfor psykologi, var også interessant.

Noe som også er viktig med dette studiet er at man lærer hvordan folk fungerer, og man lærer masse om seg selv. Jeg har lyst til å bli psykolog og tenker at du kan ikke hjelpe andre hvis du ikke kan hjelpe deg selv. Så man må bli ganske godt kjent med seg selv for å kunne prøve å hjelpe andre.

Hvor relevant er studiet for deg og ditt ønske om å bli psykolog?

For å bli psykolog i Norge trenger du noen spesifikke fag som jeg må ta etter bacheloren.

Jeg kommer til å studere videre i Polen, samt ta ett år praksis, før jeg søker om lisens til å bli psykolog. Jeg regner med at jeg må ta noen ekstra fag, og de vil jeg ta til jeg får et ja!

Hvorfor valgte du Ansgar?

Det var her jeg kom inn. Overgangen fra Sunnmøre til Kristiansand har gått fint og jeg trives både med byen, utelivet og studiene. Jeg opplever at studietilbudet på høyskolen er veldig bra og foreleserne er dyktige. Nå som jeg går her, er jeg kjempefornøyd med at det var akkurat her jeg havnet.

Les mer om bachelor i psykologi