Gå til innhold
Alternativt studium for psykologistudenter

Alternativt studium for psykologistudenter

"Alternativt" studium for studenter som har Examen Philosophicum fra tidligere studier

Ex.Phil og Ex.fac (til sammen 20 studiepoeng) er en obligatorisk del av årsstudiet i psykologi.
 
Studenter som har Ex.phil 10 studiepoeng fra tidligere (består av to kurs 'Filosofi og vitenskapshistorie' og 'Etikk') kan innpasse dette i årsstudiet i psykologi.
 
Studenter som har Ex.fac Psykologivarianten 10 studiepoeng, bestående av 'Vitenskapsteori' og 'Psykologiens forskningsmetoder' kan innpasse dette i årsstudiet i psykologi.
 
Studenter som har andre Ex.fac varianter uten psykologiens forskningsmetoder kan innpasse kurset 'Vitenskapsteori' 5 studiepoeng og ta emnet EXP114 Psykologiens forskningsmetoder 5 studiepoeng.
 
Søknad om godkjenning av eksterne emner i en BA ved AHS sendes  på e-post til administrasjonsrådgiver Terje Watne innen firsten for semesterregistrering.
 
Studenter som søker om innpassing kan også søke om å få følge/ avlegge eksamen i andre emner ved AHS. Forutsatt normal studieproduksjon på Årsstudiet i psykologi kan studenten søke om å avlegge eksamen i psykologiemner på 200 nivå. Søknad om dette gjøres på samme skjema som søknad om innpassing.

Kontaktperson