Gå til innhold
Årsstudium Miljøterapi i et mangfoldig samfunn

Årsstudium Miljøterapi i et mangfoldig samfunnStudiested

Kristiansand

Varighet

1 år (heltid)

Omfang

Heltid/deltid

Studiepoeng

60

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

15

Søk opptak Søkekode: 255 202

Nettsiden er under oppbygging!

Årsstudiet Miljøterapi i et mangfoldig samfunn består av 60 studiepoeng, og kan inngå som en del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturelle relasjoner (3-årig studieløp) ved AHS. Det kan også benyttes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger, eller som en videreutdanning.

I dette årsstudiet lærer du om hvordan vi mennesker formes av miljøet og samfunnet rundt oss, og får en innføring i grunnleggende sosialpsykologi og utviklingspsykologi. Vi jobber med kommunikasjon, gruppedynamikk og gode menneskemøter, og om hvordan vi kan møtes på tvers av kulturer og livssituasjoner med respekt og ydmykhet. Studiet gir både teoretiske og praktiske innganger til miljøterapi, kultursensitivitet og offentlig forvaltning.

Blant temaene du vil møte i undervisningen, er:

  • Utviklingspsykologi, sosialpsykologi og samfunnspsykologi
  • Miljøets betydning for barn, unge og voksne
  • Miljøterapi og kultursensitivitet
  • Systemforståelse og tverrfaglig samarbeid
  • Kultur, mangfold, flyktninghelse og integrering
  • Kommunikasjon og brobygging, med praktiske samtale- og samarbeidsøvelser
  • Det norske velferdssamfunnet og offentlig forvaltning

Studiet utruster deg for arbeid innenfor miljøterapi, og kan med fordel kombineres med andre relevante studier på bachelornivå innenfor helse- og sosialfag.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

  • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
  • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

  • 255 202

Når får du svar på søknaden?

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.


(NB: Tittelen som miljøterapeut er ikke beskyttet, men gis ved ansettelse om arbeidsgiver vurderer at man har relevante studier på høyskolenivå som kvalifiserer for miljøterapi. Årsstudiet i Miljøterapi i et mangfoldig samfunn er bygd opp med teori og praksis for å være relevant for nettopp dette, og vil som del av eller i tillegg til et relevant bachelorstudium kunne kvalifisere for slikt arbeid.)