Gå til innhold
Studiekvalitet

Studie- og undervisningskvaliteten ved Ansgar høyskole omfatter fem hovedområder:

 1. Utdanningenes relevans
 2. Studieprogrammenes innhold og oppbygging
 3. Inntakskvalitet
 4. Undervisning og pedagogiske utvikling
 5. Resultater og gjennomstrømning

Studie- og undervisningskvaliteten skal sikre at høyskolen når følgende målsetninger:

 • Utdanninger som er relevante i forhold til samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse
 • Utdanninger som oppfyller skolen visjon og formål
 • God søkning til høyskolen studier og konkurranse som sikrer gode og motiverte studenter
 • Studieprogram som er i tråd med nasjonale behov og studentenes etterspørsel
 • Studieprogram og studieplaner som oppfyller krav og nasjonale retningslinjer
 • Undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet som gir høyt læringsutbytte
 • Studier og undervisning som gir høy gjennomstrømning og gir studenter gode muligheter etter endt utdanning
 • Studie- og undervisningskvaliteten arbeider mot et sett med kvalitetsmål og sentrale oppgaver som skal arbeide mot disse målsetningene