Gå til innhold
TEOL222 Hebraisk Fordypning

TEOL222 Hebraisk Fordypning

Kode

TEOL222

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk / Hebraisk

Emnet TEOL222 Hebraisk Fordypning 10 studiepoeng er et valgemne på bachelor i teologi.

Undervisningen vil veksle mellom grammatikk (gjennomgang), øvelsesoppgaver og tekstlesning, der det forventes at studentene deltar aktivt.

Det vil varieres mellom prøver uten hjelpemidler, som gjennomføres i undervisningstiden, og hjemmeoppgaver som leveres inn for retting. Prøvene er ikke obligatoriske, men anbefales gjennomført.

Gruppearbeid vil også bli benyttet som en del av den regulære undervisningen.KRLE 100 Kristendom m/ RLE eller tilsvarende, og TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk.

Kunnskapsmål

 • Omfattende ordforråd (minimum alle ord som forekommer mer enn 100 ganger i Den hebraiske bibelen).
 • Inngående kunnskap om hebraisk fonologi, grammatikk og syntaks
 • Grunnleggende kunnskap om tekstkritikk

Ferdighetsmål

 • Fortrolighet med å lese og oversette utvalgte tekster fra Den hebraiske bibelen.
 • Evne til å lese og oversette utvalgte tekster med uvokalisert tekst.
 • Kunne anvende leksika, konkordans, og bibelsoftware i språklig arbeid

Generell kompetanse

 • God forståelse for hebraisk som språk og verktøy for vitenskapelig arbeid med Den hebraiske bibelen.
 • Kjennskap til ulike tilnærminger til Bibelen og fortolkning av ulike teksttyper.
 • Grunnleggende evne til å formidle kunnskap om Den hebraiske bibelens opprinnelse, betydning og innhold.

Kurset bygger på TEOL221 og gir inngående kunnskap om hebraisk grammatikk og syntaks, og en dypere forståelse for det hebraiske språket.

Gjennom forelesninger og øvelser vil studentene bli gjort fortrolige med å lese og oversette tekster fra Den hebraiske bibelen.

Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Ulrichsen, Jarl Henning, Lærebok i bibelhebraisk. Oslo: Tapir akademisk forlag, 2007.
 • Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C. A. (1996). The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson.
 • Elliger, K., Rudolph, W. & Kittel, R. (Red.) (1967). Biblia Hebraica Stuttgartensia R. Kittel (Ed. funditus renovata utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.
 • Wergeland, A. D. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget

Tekster

 • 1 Mos 1–3; 12; 22; 2 Mos 2–3; 20; 1 Sam 15; 2 Sam 7; Jes 6; 61; Sal 2; 110; Mesha-steinen; 4Q521 (Messiansk apokalypse).