Gå til innhold
TEOL233 Evangelikal teologi

TEOL233 Evangelikal teologi

Kode

TEOL233

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL233 Evangelikal teologi utgjør 10 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Teologi (treårig studieløp).

Emnet gir en fordypning i evangelikal teologi. Kurset vil gi innsikt i teologiske tema som kirkens lære om Gud, åpenbaringen, Kristus, Bibelen og Ånden, samt evangelikal teologis historiske, teologiske og sosiale betydning.Årsstudium i teologi eller tilsvarende.

Kunnskapsmål 

Kandidaten… 

 • har kunnskap om sentrale teologiske tema innen evangelikal teologi. 
 • har bred innsikt i hvordan sentrale tema i evangelikal teologi relaterer til debatter i moderne teologi. 

Ferdighetsmål 

Kandidaten… 

 • kan diskutere og reflektere over teologiske tema som Gud, Kristus, Ånden, Bibelen, åpenbaring og frelse. 
 • kan forklare forholdet mellom teologiens grunnlag og innhold.

Generell kompetanse 

Kandidaten… 

 • kan kritisk vurdere ulike teologiske standpunkt. 
 • kan anvende innsikter fra systematisk-teologisk arbeid og formidle disse til kirke og samfunn.

Emnet tar for seg sentrale tema innen evangelikal teologi, eksempelvis Kristus, Ånden og åpenbaringen, frelse og omvendelse og viser hvordan disse henger sammen. Ulike teologiske tema settes i relasjon til debatter i moderne teologi og til kirkens liv og virke.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminarer og selvstendig arbeid med essays tilknyttet emnets pensumlitteratur.

I dette emnet skriver studentene fire essays på 1500 ord under veiledning. Studentene vil jobbe med oppgavene i grupper under veiledning i seminartimene, og levere individuelle svar.

To av essayene leveres i Canvas og vurderes til bestått/ikke bestått, mens de resterende to leveres i Inspera og teller 50% hver i avsluttende karakter etter skalaen A–F.

For å få vurdert mappen, kreves minimum 75% oppmøte på obligatoriske seminartimer.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Barth, Karl. The Word of God and Theology. T & T Clark, London: 2011. Side 171–98 
 • Barth, Karl. "The Strange New World Within the Bible," i The Word of God and the Word of Man. Pilgrim Press, 1928. Side 28-50.  
 • Carson, Donald A. «The Wrath of God». Engaging the Doctrine of God: Contemporary Protestant Perspectives, redigert av Bruce L. McCormack. Grand Rapids: Baker Academic: 2008. Side 37–63.
 • Jüngel, Eberhard. Theological Essays II. Bloomsbury, London: 2014. Side 120–44. 
 • Kärkkäinen, Veli-Matti. Pneumatology: The Holy Spirit in Ecumenical, International, and Contextual Perspective. Second Edition. Baker Academic, Grand Rapids: 2018. Side 1-187. 
 • Macleod, Donald. «The Doctrine of God and Pastoral Care». Engaging the Doctrine of God: Contemporary Protestant Perspectives, redigert av Bruce L. McCormack, Baker Academic, Grand Rapids: 2008. Side 245–60.
 • McGrath, Alister E. A Passion for Truth: The Intellectual Coherence of Evangelicalism. Apollos, Leicester: 1996. Side 9-161; 201-244.
 • Wright, N. T. «Christian Origins and the Question of God». Engaging the Doctrine of God: Contemporary Protestant Perspectives, redigert av Bruce L. McCormack, Baker Academic, Grand Rapids: 2008. Side 21–36. 
 • Pannenberg, Wolfhart. Revelation as history. Macmillan, New York: 1968. Side 125–58. 
 • Tanner, Kathryn. Christ the Key. Cambridge University Press, Cambridge: 2010. Side 247–73. 
 • Treier, Daniel J. «The Freedom of God’s Word: Toward an ‘Evangelical’ Dogmatics of Scripture». I The voice of God in the text of scripture: explorations in constructive dogmatics. Oliver Crisp og Fred Sanders (red.) Zondervan, Grand Rapids: 2016. Side 21–40.
 • Vanhoozer, Kevin J., og Daniel J. Treier. Theology and the Mirror of Scripture: A Mere Evangelical Account. Studies in Christian doctrine and scripture. IVP Academic, Downers Grove: 2015. 262 s.