Gå til innhold

Torgeir Værnesbranden Torgeir Værnesbranden

Høyskolelektor teologi


[email protected]

Kompetanse

 • Pneumatologi
 • Pentekostalteologi
 • Religionsfilosofi og filosofisk teologi
 • Religionspedagogikk og religionsdidaktikk
 • Økumenikk og økumenisk teologi
 • Oldkirken og teologihistorie
 • Dogmatikk
 • Trosopplæring

Utdanning og praksis

 • Bachelor og master i teologi ved Menighetsfakultetet
 • Bachelor i kommunikasjon og livssyn ved NLA
 • PPU ved Nord universitet
 • Norsk ved Høgskulen på Vestlandet
 • Fjellhaug bibelskole, 2004-2005
 • Ettåringstjeneste for NMSU i London, 2006-2007
 • Administrasjonsmedarbeider, Wycliffe Norge, 2010-2011
 • Lærer (norsk, samfunnsfag og KRLE/religion) ved grunnskole og vgs, 2013-2021
 • Kateket/trosopplærer i Den norske kirke, 2007-2009, 2011-2012 og 2020-2022
 • Trosopplæringspastor i Stjørdal Misjonskirke, 2009-2010 og 2012-2013
 • Høyskolelektor ved AHS, deltid fra høsten 2021 og fulltid fra høsten 2022