Gå til innhold
MUS142 Samspill

MUS142 Samspill

Kode

MUS142

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS142 Samspill utgjør 5 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre ulike bachelorprogram i musikk.

I emnet Samspill arbeides det med ulike samspillsituasjoner. Sammenhengen mellom planlegging, logistikk, innstudering og gjennomføring av musikalske prosjekter er i fokus. Studentene utfordres til å jobbe med ulike stiltrekk i de rytmiske sjangrene. Kreativt arbeid gjennom musikalsk samarbeid gir studenten kunnskap på flere felt i tillegg til å utvikle gode arbeids- og øvingsrutiner.Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Kjenner til sentrale instrumenters ulike roller i ulike populærmusikalske sjangre.
 • Har kunnskap om ulike former og formkonsepter for musikk.
 • Kjenner til et grunnleggende begrepsapparat omkring samspill i band og/eller vokalensemble.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan beherske fremføring og formidling av musikk i samarbeid med andre.
 • Kan beherske grunnleggende teknikker for hovedinstrument i samspill med andre.
 • Kan beherske metoder for effektiv innstudering av musikk.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kan planlegge og gjennomføre samspillsprosjekter sammen med andre.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor innstuderingsmetoder.

Undervisningen vil bli gitt i form av obligatoriske seminarer. I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og musikalske fremførelser, vil det også benyttes læringsaktiviteter som for eksempel prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og grunnleggende innstuderingsmetoder. Dette legger grunnlaget for å bli en god utøver og faglig formidler.

I seminartimene Samspill arbeides det med ulike samspillsituasjoner. Sammenhengen mellom planlegging, logistikk, innstudering og gjennomføring av musikalske prosjekter er i fokus. Studentene utfordres til å jobbe med ulike stiltrekk i de rytmiske sjangrene. Kreativt arbeid gjennom musikalsk samarbeid gir studenten kunnskap på flere felt i tillegg til å utvikle gode arbeids- og øvingsrutiner.

 

Forventet arbeidsomfang 

For MUS142 er arbeidsomfanget fordelt slik:

 • Seminarundervisning i samspill utgjør 36 timer.
 • Egenøving og samspillsøving 2,5 timer per uke i 30 uker er stipulert til ca. 75 timer.
 • Egenøving, samspillsøving, repetisjon, eksamensforberedelse (egenøving+samspill) og eksamen utgjør ca. 20 timer.
 • Prosjektuke er stipulert til ca. 20 timer.
 • Til sammen stipulert til ca. 151 timer.

Det føres fravær for seminartimene og studenten er selv ansvarlig for å holde rede på sitt fravær.

Vurdering/eksamen

 • En samspillskonsert på 20 minutter, vurderes bestått/ikke bestått.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimene.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Digitalt kompendium fra faglærer.