Gå til innhold
MUS142 Samspill

MUS142 Samspill

Kode

MUS142

Undervisningssemester

Høst og vår

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS142 Samspill utgjør 5 studiepoeng av årsstudiet i musikk og er en integrert del av våre ulike bachelorprogram i musikk. 

I emnet Samspill arbeides det med ulike samspillsituasjoner. Sammenhengen mellom planlegging, logistikk, innstudering og gjennomføring av musikalske prosjekter er i fokus. Studentene utfordres til å jobbe med ulike stiltrekk i de rytmiske sjangrene. Kreativt arbeid gjennom musikalsk samarbeid gir studenten kunnskap på flere felt i tillegg til å utvikle gode arbeids- og øvingsrutiner.Kunnskapsmål 

Kandidaten... 

 • Kjenner til sentrale instrumenters ulike roller i ulike populærmusikalske sjangre. 
 • Har kunnskap om ulike former og formkonsepter for musikk. 
 • Kjenner til et grunnleggende begrepsapparat omkring samspill i band og/eller vokalensemble. 

Ferdighetsmål 

Kandidaten... 

 • Kan beherske fremføring og formidling av musikk i samarbeid med andre. 
 • Kan beherske grunnleggende teknikker for hovedinstrument i samspill med andre. 
 • Kan beherske metoder for effektiv innstudering av musikk. 

Generell kompetanse 

Kandidaten... 

 • Kan planlegge og gjennomføre samspillsprosjekter sammen med andre. 
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor innstuderingsmetoder.

Undervisningen vil bli gitt i form av obligatoriske seminarer. I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og musikalske fremførelser, vil det også benyttes læringsaktiviteter som for eksempel prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og grunnleggende innstuderingsmetoder. Dette legger grunnlaget for å bli en god utøver og faglig formidler.  

I seminartimene Samspill arbeides det med ulike samspillsituasjoner. Sammenhengen mellom planlegging, logistikk, innstudering og gjennomføring av musikalske prosjekter er i fokus. Studentene utfordres til å jobbe med ulike stiltrekk i de rytmiske sjangrene. Kreativt arbeid gjennom musikalsk samarbeid gir studenten kunnskap på flere felt i tillegg til å utvikle gode arbeids- og øvingsrutiner.

Forventet arbeidsomfang

Emnet MUS142 Samspill utgjør 5 studiepoeng og går over to semester. Ifølge Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal et studieår ha et arbeidsomfang på mellom 1500 og 1800 timer, hvilket betyr 125-150 arbeidstimer for et emne på 5 studiepoeng.

For å få vurdert eksamen må følgende elementer være fullført og bestått: 

 • Minimum 75% aktiv deltakelse i seminarundervisningen i både del 1 og del 2.

Vurdering/eksamen  

 • Del 1 (Høst): Samspillskonsert på 15-20 minutter, vurderes bestått/ikke bestått. 
 • Del 2 (Vår): Samspillskonsert på 15-20 minutter, vurderes bestått/ikke bestått.

Både del 1 og del 2 må være bestått for å få godkjent emnet.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Digitalt kompendium fra faglærer.