Gå til innhold
MUS242 Samspill og ledelse

MUS242 Samspill og ledelse

Kode

MUS242

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

5

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS242 Samspill og ledelse utgjør 5 studiepoeng og er en integrert del av våre bachelorprogram i musikk.

Emnet bygger på MUS242 Samspill og skal gi studentene en videreføring i utøving av populærmusikk i samarbeid med andre. Studenten utfordres til å lede en samspillsgruppe der det jobbes med rytmiske sjangre og/eller det arbeides med egenkomponerte låter. Kreativt arbeid gjennom musikalsk ledelse gir studenten kunnskap på flere felt i tillegg til å utvikle gode arbeids- og øvingsrutiner.Fullført og bestått MUS142 Samspill eller tilsvarende. Fullført og bestått minimum 40 studiepoeng fra MUS100 Årsstudium musikk ved AHS eller tilsvarende.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Kjenner til bandinstrumenter og vokalens ulike roller i populærmusikalske sjangre.
 • Har bred kunnskap om ulike metoder for effektiv innstudering av musikk.
 • Har bred kunnskap om å være band – og/eller korleder.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan lede en gruppe i samspillsundervisningen der det arbeides mot et ferdig musikalsk resultat.
 • Kan anvende ulike innstuderingsmetoder og sjangertrekk, og videreformidle disse til medmusikanter på en ryddig, konstruktiv og effektiv måte.
 • Kan beherske prosessen fra planlegging av en konsert til et ferdig musikalsk resultat.
 • Kan bruke PA anlegg.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter sammen med andre.
 • Kan reflektere rundt musikkens plass i en større, tverrfaglig sammenheng.

Undervisningen vil bli gitt i form av obligatoriske seminartimer som har fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og musikalske fremførelser. Det vil benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning.

I seminartimene Samspill og ledelse arbeides det med ulike samspillsituasjoner, for å øke forståelsen av sammenhengen mellom planlegging, logistikk, innstudering og gjennomføring av musikalske prosjekter. Studenten utfordres til å lede en samspillsgruppe der det jobbes med ulike stiltrekk i de rytmiske sjangrene eller med egenkomponerte låter. Kreativt arbeid gjennom musikalsk ledelse gir studenten kunnskap på flere felt i tillegg til å utvikle gode arbeids- og øvingsrutiner.

I seminartimene lydteknikk arbeides det med grunnleggende kunnskap om bruk av PA anlegg. Undervisningen gis i grupper.

Vurdering/eksamen

En praktisk eksamen der studenten skal innstudere en låt med et band eller et vokalensemble. Studentene får oppgaven 8 dager før eksamen. Eksamen består av en praktisk del på 20 minutter. Eksamen vurderes etter gradert skala A-F.

For å få vurdert eksamen, må følgende elementer være gjennomført:

 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimene.
 • Èn obligatorisk mappeinnlevering som inneholder før og etterarbeid i ledelse av samspill.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Digitalt kompendium fra faglærer.