Gå til innhold
MUS234 Musikkproduksjon II

MUS234 Musikkproduksjon II

Kode

MUS234

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet MUS234 Musikkproduksjon II utgjør 10 studiepoeng og er en integrert del av Bachelor i musikk og musikkproduksjon og Bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Emnet gir kunnskap om instrument og populærmusikalske arrangeringsteknikker, som benyttes i ulike kreative prosesser. Emnet legger opp til låtskriving, arrangering og produksjon. Gjennom undervisning i musikkteknologi og studioarbeid arbeides det mot ferdigstilling av egne låtproduksjoner. Emnet består av to kurs som til sammen gir en god videreføring i musikkproduksjon, fra idé til ferdig produkt.Fullført og bestått MUS131 Musikkproduksjon I. Fullført og bestått minimum 40 studiepoeng fra MUS100 Årsstudium i musikk ved AHS eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Kunnskapsmål
Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om populærmusikalske arrangeringsteknikker for ulike instrumentgrupper.
 • Har bred kunnskap om instrumenter og musikalske virkemidler i ulike genre.
 • Kjenner til programmerings – og innspillingsverktøy innen musikkproduksjon.
 • Har grunnleggende kunnskap om musikkens oppbygging og form.

Ferdighetsmål
Kandidaten:

 • Kan anvende populærmusikalske arrangeringsteknikker til å lage arrangementer for bandinstrumenter, blåseinstrumenter og vokal og bearbeide musikk fra idè til ferdig produkt.
 • Kan anvende digitale verktøy som Sibelius notasjonsprogramvare og Logic programmerings – og innspillingsverktøy i kreative prosesser knyttet opp mot ferdigstilling av låtskriving, arrangering og praktisk studioarbeid.
 • Kan beherske opptak med små og store besetninger i studio.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kan formidle sentralt fagstoff innen musikkproduksjon og gjennom dette bidra til god praksis.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor musikkproduksjon.
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter innen musikkproduksjon og vise til gode arbeidsrutiner, både selvstendig arbeid og i samarbeid med andre.
 • Kan formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig.

Emnet MUS234 Musikkproduksjon II bygger på emnet MUS131 Musikkproduksjon I.

Emnet består av to kurs som til sammen gir en innføring i musikkproduksjon, fra idè til ferdig produkt.

I kurset Musikkteknologi skal studenten videreutvikle sine ferdigheter gjennom teori og praktisk arbeid i bruk av Logic Pro som programmerings- og innspillingsverktøy. I tillegg legges det mer vekt på kreativt studioarbeid, som innbefatter innspilling og bearbeiding av lyd/musikk.

I kurset Arrangering og låtskriving skal studenten videreutvikle sin kunnskap om sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og tilegne seg kunnskap og ferdigheter i å arrangere for ulike instrumentgrupper. Kurset inneholder også en låtskrivingskomponent hvor studenten får kunnskap om ulike låtskriverprosesser, kreativ bearbeidelse og utvikling av ideer.

Undervisningen i Musikkteknologi og Arrangering og låtskriving gis som obligatoriske seminartimer, hvor studenten arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset under veiledning. Læringsaktiviteter og læringsformer vil være gruppearbeid, selvstendig arbeid, prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. Studieteknikk, muntlige fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter vektlegges. Dette legger grunnlaget for å bli en god komponist, låtskriver og produsent, samt faglig formidler.

Vurdering/eksamen
 • Seminaroppgave under veiledning. Studenten skal med utgangspunkt i oppgavetekst gitt av faglærer, skrive, arrangere og produsere en låt som anvender ulike populærmusikalske arrangeringsteknikker for ulike instrumentgrupper. Dette skal ved hjelp av programmering og arbeid i studio presenteres som en lydfil med tilhørende note, laget i Sibelius. Oppgaven vurderes etter gradert skala fra A-F.

For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • Tre obligatoriske mappeinnleveringer i musikkteknologi.
 • Tre obligatoriske mappeinnleveringer i arrangering og låtskriving.
 • Minimum 75 % deltakelse i seminartimene.

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

 • Gates, Jerry: Arranging for horns. Berklee Press, 2015. Side 1-82 (82 sider)
 • Huber, David Miles & Robert E. Runstein: Modern Recording Techniques. 9th edition. Focal Press/ Elsevier, 2017 https://proquestcombo.safaribooksonline.com/book/audio/9780240810690. Kapittel 1,2,3,4,8,13,14,15,17,20,22 (313 sider).
 • Perricone, J: Melody in Songwriting. Tools and Techniques for Writing Hit Songs. Berkley Press, 2000. Side 2-91 (90 sider)