Gå til innhold
TEOL135-NETT Troens virkelighet

TEOL135-NETT Troens virkelighet

Kode

TEOL135-NETT

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Nettstudium

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL135-NETT Troens virkelighet utgjør 10 studiepoeng av studieprogrammet Bachelor i teologi Deltid.

Emnet gir en innføring i den kristne tro, herunder sentrale temaer i frikirkelig teologi, samt i kristen apologetikk (trosforsvar).

Emnet behandler spørsmål som: Finnes Gud? Hvordan kan vi vite noe om Gud? Hvem er Gud og hvordan forholder Gud seg til verden?Kunnskapsmål 

Kandidaten … 

 • har bred kunnskap om hovedinnholdet i den kristne tro slik den kommer til uttrykk i Bibelen og de økumeniske bekjennelser  
 • har kunnskap om sentrale tema innen frikirkelig teologi.
 • kjenner til ulike argumenter som kritiserer og forsvarer innholdet i kristen gudstro.

Ferdighetsmål 

Kandidaten … 

 • kan reflektere over sentrale systematisk-teologiske spørsmål og analysere ulike dogmatiske posisjoner.
 • kan reflektere over sentrale frikirkelige trosposisjoner
 • kan reflektere over sentrale apologetiske og religionsfilosofiske spørsmål.

Generell kompetanse 

Kandidaten … 

 • kan reflektere over ulike systematisk-teologiske spørsmål. 
 • kan reflektere kritisk over aktuelle spørsmål og innvendinger mot den kristne tro. 
 • kan anvende kunnskap om frikirkelig teologi.

Kristen tro (5 studiepoeng) 

 • Kurset i dogmatikk (troslære) skal gi en helhetsframstilling av den kristne tro på grunnlag av bibelvitenskapene og teologihistorien. Siktemålet er å gi kjennskap til tema som bibelsyn, åpenbaringsforståelse, læren om Gud, Ånden, Jesu Kristi person og gjerning, mennesket, kirken, den skapte verden og frelsen.

Tro og fornuft (5 studiepoeng) 

 • Kurset tar for seg hvordan troen og fornuften er relatert til hverandre. Vi tar for oss spørsmål som: Finnes Gud? Hvordan kan vi vite noe om Gud? Taler naturvitenskapene for eller mot Guds eksistens? Kurset gir en innføring i kristen apologetikk og sentrale religionsfilosofiske problemstillinger. 

Undervisningen foregår gjennom videoforelesninger og seminarer. Seminarene har obligatorisk fremmøte.

 I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgar høyskoles kvalitetssystem.

Kristen tro (ca 350 sider) 

 • Hegstad, Harald. Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk. Luther forlag, 2015. Side 13-278. 
 • Spjuth, Roland. Om Gud og allt annat. Grunddrag i kristen tro. Spricka Förlag, 2000. 125 sider.
 • De oldkirkelige bekjennelser.
 • *Lausannepakten. Den Norske Lausannekomité. Stavanger. 4 sider 

Troen og fornuften (ca 400 sider) 

 • McGrath, Alister E. Narrative Apologetics. Sharing the Relevance, Joy, and Wonder of the Christian Faith. Grand Rapids: Baker Books, 2019. 150 s. 
 • Enten: 
  • Moreland, James Porter. (red.) Debating Christian Theism. Oxford: Oxford University Press, 2013. Side 1-250. 
 • Eller: 
  • Søvik, Atle Ottesen, og Bjørn Are Davidsen. Eksisterer Gud? Oslo: Cappelen Damm, 2013. 250 s.