Gå til innhold
TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk

TEOL221 Innføring i Bibelhebraisk

Kode

TEOL221

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk / Hebraisk

Emnet TEOL221 Hebraisk grammatikk 10 studiepoeng er et valgemne på bachelor i teologi.

Undervisningen vil veksle mellom grammatikk (gjennomgang), øvelsesoppgaver og tekstlesning, der det forventes at studentene deltar aktivt.

Det vil varieres mellom prøver uten hjelpemidler, som gjennomføres i undervisningstiden, og hjemmeoppgaver som leveres inn for retting. Prøvene er ikke obligatoriske, men anbefales gjennomført.

Gruppearbeid vil også bli benyttet som en del av den regulære undervisningen.Årsstudium i Kristendom med RLE eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

  • Grunnleggende kunnskaper om hebraisk som skriftspråk
  • Grunnleggende kunnskaper om hebraisk fonologi og grammatikk
  • Grunnleggende ordforråd (alle ord som forekommer mer enn 200 ganger i Den hebraiske bibelen).

Ferdighetsmål

  • Evne til å lese og oversette hebraiske setninger
  • Evne til å gjøre enkel grammatisk og syntaktisk analyse

Generell kompetanse

  • Grunnleggende forståelse for hebraisk som språk og verktøy for vitenskapelig arbeid med Den hebraiske bibelen.

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i Den hebraiske bibelens skriftspråk og legge grunnlaget for et vitenskapelig studium av bibeltekster

Eksamen

Det avholdes en tre timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Hebraisk grammatikk

  • Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C. A. (1996). The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson.
  • Elliger, K., Rudolph, W. & Kittel, R. (Red.) (1967). Biblia Hebraica Stuttgartensia R. Kittel (Ed. funditus renovata utg.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.
  • Wergeland, A. D. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget