Gå til innhold
Bachelor i teologi

Bachelor i teologiStudiested

Kristiansand

Varighet

3 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

180

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

20

Søk opptak Søkekode: 255 480

Ønsker du å lære mer om bibel, teologi, kirkeliv og misjon? Vil du jobbe med mennesker i menighet, kirke eller organisasjonsliv? Da er dette studiet for deg. 

Målet med studiet er at studentene skal få hjelp til å integrere teologisk kunnskap og innsikt i sin egen personlige og åndelige utvikling. De skal også få kunnskap om kirkens rolle i dagens samfunn, og oversikt over menighetsliv og de ulike kirkesamfunn. 

AHS står i en evangelisk og frikirkelig kristendomstradisjon og ønsker å utdanne kunnskapsrike, relasjonsorienterte og engasjerte mennesker som ønsker en tjeneste innenfor kirke og menighet, misjon og organisasjonsliv. 

Studiet er et profesjonsrettet fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng og gir innføring i de teologiske disiplinene bibelvitenskap, praktisk teologi, systematisk teologi og kirkehistorie, med mulighet for fordypning innenfor en valgt disiplin.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 480

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • har bred kunnskap om teologi som fagfelt og de teologiske disipliners historie, problemstillinger og metoder.
 • har bred kunnskap om de teologiske fagfeltene og deres relevans for kirke, samfunn og ledelse.
 • har inngående kunnskap om et selvvalgt område av teologifaget.
 • kan oppdatere og videreutvikle sin kunnskap innen teologiens ulike fagfelt.

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • kan anvende tilegnet kunnskap innen kirke-, misjons- og organisasjonsliv.
 • kan reflektere kritisk over kirkens liv og egen tjeneste.
 • er kjent med hvordan samfunnet påvirker kirken, og kan kontekstualisere og formidle kristen tro i dagens samfunn.
 • kan anvende ledelsesteorier på forskjellige områder i kirke-, misjons- og organisasjonsliv.

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • kan vurdere yrkesetiske problemstillinger tilknyttet arbeid i kirke-, misjons- og organisasjonsliv.
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver relatert til teologi både alene og i samarbeid med andre.
 • kan reflektere over forholdet mellom selvforståelse, trosposisjon og anvendelse av teologisk kunnskap.
 • kan reflektere over verdien av toleranse, respekt og tillit i møte med mennesker med ulikt livssyn og livstolkning.

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

En bachelorgrad i teologi gir relevant kompetanse til arbeid innenfor kirke-, menighets- og organisasjonsliv.

Ta kontakt med studieveileder eller studiekoordinator for teologi og IFO dersom det er spørsmål knyttet til yrkesrelevans.

Som student ved AHS vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.


Bachelor i teologi kvalifiserer til ulike mastergrader, deriblant Master i ledelse og menighetsutvikling ved AHS.

Disse masterstudiene krever en gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

Sammen med Master i ledelse og menighetsutvikling, kvalifiserer studiet til prestetjeneste i Den norske kirke etter gjennomført praktikum ved MF Vitenskapelig høyskole: Norwegian School of Theology, Religion and Society.  

Bachelor i teologi med fordypning i bibelvitenskap (med 10 stp hebraisk) kvalifiserer også til videre prestestudie ved MF Vitenskapelig høyskole: Norwegian School of Theology, Religion and Society.  

Utfyllende informasjon om Bachelor i Teologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

837a8201
Sivert Gelius Eikje - bachelorstudent
 
«Det beste er når vi kan diskutere og snakke sammen om ting som vi kanskje er uenige om. Vi kan diskutere i klasserommet, så er vi like gode venner etterpå.» Les mer...
 
 
837a8211Hanna Hvale - bachelorstudent
 
«Det var egentlig tilfeldig eller kanskje jeg skal si at det var gudfeldig at det ble Ansgar. Jeg kommer fra Eidsvoll og en sommer skulle vi til dyreparken i Kristiansand. Vi endte opp med å bo på Ansgar sommerhotell og mens vi bodde her skjønte jeg at det var en bibelskole her også. Jeg kjente i løpet av det oppholdet at det var her jeg skulle gå!» Les mer...

 

837a8162-lasses-macbook-pro
Rebecca Aanonsen: bachelorstudent
 
«Det beste med studiet er at det er så relevant for den personlige troen! Det er fag, og det er menighetsrelevant, men det er også personlig relevant.» Les mer...