Gå til innhold
Master i ledelse og menighetsutvikling

Master i ledelse og menighetsutviklingStudiested

Kristiansand og Oslo

Varighet

2 eller 4 år

Omfang

Heltid /Deltid

Studiepoeng

120

Studiestart

Høst

Søk opptak Søkekode: Bruk SøknadsWeb

Ansgar høyskole, Høyskolen for Ledelse og Teologi og Örebro Teologiska Högskola tilbyr Master ledelse og menighetsutvikling.

Dette er et studium du kan ta ved siden av jobb, da du kan ta det på 50%, dvs. som et studieløp over fire år. Du har også muligheten til å ta det som fulltidsstudium, da på 2 år.

Studenter som oppfyller følgende 4 kriterier kan få opptak på masterstudiet:

 • Bachelor i teologi eller liknende med minimum 80 studiepoeng i emnegruppen kristendomskunnskap, teologi, RLE eller tilsvarende.
 • Minst 20 av disse studiepoengene må være på 200-nivå.
 • Minimum 10 studiepoeng praksis eller tilsvarende.
 • Det kreves et karaktersnitt på minimum C på lavere grad for at en student skal kunne gå videre til mastergrad.

Masterstudiet har lokalt opptak. Søknadsfristen er 7. august.

Ta kontakt med studiekoordinator Lars Råmunddal vedr. søknadsspørsmål, eller send søknad direkte her.

Kunnskapsmål:

 • Grundig kjennskap til og refleksjon over troens uttrykksformer i et menighetsutviklende perspektiv.
 • Inngående kunnskap om hvordan en utvikler, implementerer og evaluerer strategi og visjonsarbeid i ledelse av menighet eller forsamling.
 • Inngående kjennskap om hvordan en planlegger og gjennomfører endringsprosesser i en menighetskontekst.
 • Grundig kjennskap til prosjektledelse i endringsprosesser og målstyrt menighetsutvikling.
 • Inngående kjennskap til bruk av hermeneutikk og eksegetisk metode i forståelse av bibelske tekster i et menighetsutviklende perspektiv.
 • Inngående kjennskap til hvordan en utvikler, implementerer og evaluerer strategi og visjonsarbeid i ledelsen av menighet eller forsamling.

Ferdighetsmål:

 • Evne til kritisk analyse av hvordan lede mennesker og prosesser mot vedtatte målsetninger.
 • Evne til å reflektere over relevante metoder for å bygge, lede og utvikle misjonale menigheter i vår tid.
 • Evne til kritisk anvendelse av metoder i leder- og medarbeiderutvikling.
 • Kunne kritisk reflektere over praksis og metode for utvikling av forskjellige uttrykksformer av spiritualitet.
 • Kunne konstruktivt beskrive hvordan en utvikler en menighets eller forsamlings spiritualitets- og samværsformer.
 • Evne til å analysere og utvikle egen spiritualitet og integritet som leder og forbilde.
 • Kunne kritisk bedømme og anvende endringsforkynnelse i forhold til vedtatte målsetninger.
 • Kunne kritisk bedømme og anvende ulike kommunikasjonsformer som ledd i ledelse og utvikling av menighet eller organisasjon.

Generell kompetanse:

 • Å vise god fag-, yrkes- og forskningsetisk refleksjon knyttet til egen og andres leder- og fagkompetanse.
 • Å kunne analysere, anvende og formidle faglig og metodisk kunnskap innenfor ledelse og menighetsutvikling.
 • Kreativt å kunne bidra til nytenking og innovasjon ved å anvende ervervet kunnskap i møte med kirkens utfordringer i vår tid.

Semesteravgiften på dette studiet er kr. 4.050,- pr. kurs (svenske og danske studenter har særavtale).

I tillegg faktureres SiA-avgift på kr. 485,- per semester.


Det arrangeres intensive undervisningsuker for de ulike emnene i Oslo, Örebro og Kristiansand. Undervisningen består av forelesninger, dialoger og samtaler. Til enkelte emner er det arbeidskrav som studentene forventes å ha gjort på forhånd.

Utfyllende informasjon om Master i Ledelse og menighetsutvikling finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).