Gå til innhold
Master i ledelse og menighetsutvikling

Master i ledelse og menighetsutviklingStudiested

Kristiansand og Oslo

Varighet

2 eller 4 år

Omfang

Heltid /Deltid

Studiepoeng

120

Studiestart

Høst

Søk opptak Søkekode: Bruk SøknadsWeb

Ansgar høyskole, Høyskolen for Ledelse og Teologi og Akademi for Lederskap og Teologi, tilbyr Master ledelse og menighetsutvikling.

Masteren er til for å utruste, utvikle og istandsette menighetsledere for vår tid. Menigheten, menighetsutvikling og menighetsledelse står i fokus. Studiet har fokus på organisatoriske og strukturelle sider ved menighetsutvikling, på menighetsfellesskapets betydning for indre og ytre vekst, samt på det å være leder i en menighet, herunder lederens integritet og spiritualitet. Masterstudiet er for deg som er eller skal bli pastor i en menighet, som arbeider i organisasjonslivet og også for deg som ønsker en teologisk utdannelse som gir kompetanse på ledelse.  

Ønsker du å bli prest, tilbyr vi valgfag som gir mulighet til å gå videre på praktikum. For deg som ser for deg en pastortjeneste tilbyr vi en gruppe valgfag innrettet mot pastorens spiritualitet, ledelsesoppgaver og forkynnelse. 

Dette er et studium du kan ta ved siden av jobb, da du kan ta det på 50%, dvs. som et studieløp over fire år. Du har også muligheten til å ta det som fulltidsstudium, da på 2 år.

Studenter som oppfyller følgende 4 kriterier kan få opptak på masterstudiet:

 1. Bachelor i teologi eller liknende med minimum 80 studiepoeng i emnegruppen kristendomskunnskap, teologi, RLE eller tilsvarende.
 2. Minst 20 av disse studiepoengene må være på 200-nivå.
 3. Minimum 10 studiepoeng praksis eller tilsvarende.
 4. Det kreves et karaktersnitt på minimum C på lavere grad for at en student skal kunne gå videre til mastergrad.

Søkere som ikke har 10 studiepoeng praksis kan etter søknad få opptak på bakgrunn av yrkespraksis eller annen relevant praksis. Søknader om godkjenning av alternativ praksis skal behandles av Studienemnda ved AHS .

Alternativ praksis kan være ett av følgende krav:

 • Minst ett års yrkespraksis innen kirke, menighet og organisasjonsliv.
 • Minst to års frivillig arbeid og lederansvar innen kirke og menighetsliv.

Masterstudiet har fortløpende lokalt opptak.

Ta kontakt med studiekoordinator Lars Råmunddal vedr. søknadsspørsmål, eller send søknad direkte her.

Kunnskapsmål:

 • Grundig kjennskap til og refleksjon over troens uttrykksformer i et menighetsutviklende perspektiv.
 • Inngående kunnskap om hvordan en utvikler, implementerer og evaluerer strategi og visjonsarbeid i ledelse av menighet eller forsamling.
 • Inngående kjennskap om hvordan en planlegger og gjennomfører endringsprosesser i en menighetskontekst.
 • Grundig kjennskap til prosjektledelse i endringsprosesser og målstyrt menighetsutvikling.
 • Inngående kjennskap til bruk av hermeneutikk og eksegetisk metode i forståelse av bibelske tekster i et menighetsutviklende perspektiv.
 • Inngående kjennskap til hvordan en utvikler, implementerer og evaluerer strategi og visjonsarbeid i ledelsen av menighet eller forsamling.

Ferdighetsmål:

 • Evne til kritisk analyse av hvordan lede mennesker og prosesser mot vedtatte målsetninger.
 • Evne til å reflektere over relevante metoder for å bygge, lede og utvikle misjonale menigheter i vår tid.
 • Evne til kritisk anvendelse av metoder i leder- og medarbeiderutvikling.
 • Kunne kritisk reflektere over praksis og metode for utvikling av forskjellige uttrykksformer av spiritualitet.
 • Kunne konstruktivt beskrive hvordan en utvikler en menighets eller forsamlings spiritualitets- og samværsformer.
 • Evne til å analysere og utvikle egen spiritualitet og integritet som leder og forbilde.
 • Kunne kritisk bedømme og anvende endringsforkynnelse i forhold til vedtatte målsetninger.
 • Kunne kritisk bedømme og anvende ulike kommunikasjonsformer som ledd i ledelse og utvikling av menighet eller organisasjon.

Generell kompetanse:

 • Å vise god fag-, yrkes- og forskningsetisk refleksjon knyttet til egen og andres leder- og fagkompetanse.
 • Å kunne analysere, anvende og formidle faglig og metodisk kunnskap innenfor ledelse og menighetsutvikling.
 • Kreativt å kunne bidra til nytenking og innovasjon ved å anvende ervervet kunnskap i møte med kirkens utfordringer i vår tid.

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

Svenske og danske studenter har særavtale.

Master i ledelse og menighetsutvikling er utdanning for den som er eller skal bli pastor i en forsamling i nordiske trossamfunn eller kristne organisasjoner.

Studieprogrammet i praktisk teologi er en lederutdanning for både kirke og menighetsliv, men den vil også gi relevant kompetanse for organisasjonslivet og samfunnet for øvrig.

Det vil være en relevant etter- eller videreutdanning for den som er eller skal bli leder.

Det vil kvalifisere til ulike stillinger som f. eks pastor / menighetsleder / menighetskonsulent / høyskole- eller bibelskolelærer. Fullført master med avhandling vil gi mulighet til å søke opptak i forsknings- og doktorgradsprogrammer (Ph.D.-studier).

Ansgar høyskole har til enhver tid institusjonsavtaler gående med ulike internasjonale universiteter og høyskoler.

North Park University har et teologisk seminar som gir mastergradsutdanning i ulike teologiske elementer, en Master of Divinity (som leder frem til ordinasjon som pastor) og en Doctor of Ministry in Preaching.  De tilbyr relevante studier (emner og kurs) for studenter ved master i ledelse og menighetsutvikling. Studentene kan gjøre seg bruk av utvekslingsavtalen med North Park University.

Erasmusutveksling

Du har mulighet til å ta deler av mastergraden som utvekslingsstudent ved en rekke teologiske institusjoner i Europa, for eksempel: Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, Belgia. De har flere masterstudier og Ph.D.-program i ulike teologiske fagfelt, inkludert Praktisk teologi. De tilbyr et masterprogram i Church and Pastoral ministries som er svært relevant for studenter på studieprogrammet i ledelse og menighetsutvikling.


Det arrangeres intensive undervisningsuker for de ulike emnene i Oslo, Örebro og Kristiansand. Undervisningen består av forelesninger, dialoger og samtaler. Til enkelte emner er det arbeidskrav som studentene forventes å ha gjort på forhånd.

Se tempoplan master i ledelse og menighetsutvikling

Utfyllende informasjon om Master i Ledelse og menighetsutvikling finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

studenthistorie-jarle-waldemar-master-webJarle Waldemar - masterstudent
 
“Vi som er pastorer er nødt til å ha faglig tyngde når vi skal forkynne inn i våre sammenhenger og forsamlinger. Vi trenger også faglig og åndelig påfyll for å være menighetsledere, og det har jeg fått her.” Les mer...
 
 
studenthistorie-mats-sveindal-master-web
Mats Sveindal - masterstudent
 
«Masterstudiet har gitt meg en faglig tyngde som gir meg selvtillit inn i min tjeneste. Det gir meg en helt annen trygghet når jeg skal gå inn i ulike roller.» Les mer...
 
 
 
studenthistorie-dame-master-web
Charlotte Meszaros - masterstudent
 
“Studiet for meg betyr å få en bedre forståelse av ikke bare min egen tro, men hvordan jeg kan vise troen min til andre. Det som også er interessant for meg som er den eneste i klassen som kommer fra Den norske kirke, er at jeg lærer å forstå andres syn og holdninger.” Les mer...
 
studenthistorie-trygve-master-web
Trygve Isene - masterstudent
 
«Da jeg jobbet som tømrer visste jeg ikke at jeg skulle bli så glad i filosofi og akademia. Dette er en ny oppdagelse for meg.»  Les mer...