Gå til innhold
PRAXIS; Nye emnekurs på master

PRAXIS; Nye emnekurs på master

NB! Dessverre må vi meddele at det er satt inntaksstopp til kurset MAL531 denne høsten.

De nye emnekursene på master er utviklet i samarbeid mellom Ansgar høyskole og Misjonskirken Norge, og det første kurset sparkes i gang allerede høsten 2023.

“Faglitteratur og teori møter praksis og den virkeligheten man har i menigheten. Det å heve disse fagene opp til masternivå tror jeg er veldig nyttig for hele kirkelandskapet», sier Martin Jakobsen.

Martin Jakobsen er førsteamanuensis i teologi og tidligere studiekoordinator for masterprogrammet, og han er en av de som har vært med å utvikle disse tre emnene til masternivå. Motivasjonen er å lage en utdanning som faktisk hjelper og beriker pastortjenesten og pastorhverdagen. Det mener han de nå har fått til.  

Nåværende studiekoordinator for master på høyskolen, Lars Råmunddal, opplever at det lenge har vært et ønske også blant studentene om kurser som er knyttet tettere opp mot det praktiske i forhold til det å jobbe i menighet. Gjennom disse tre nye praktiskteologiske emnekursene får høyskolen nå mulighet til å tilby nettopp dette! 

Ett kurs pr. år 

De tre emnekursene er:  

På høsten er det samling på Ansgar høyskole med undervisning og kveldssamlinger i uke 44. I denne uken gis det en grundig innføring i det aktuelle emnet. 

Den andre samlingen består av en reise. Poenget er å reise til steder og miljøer som er relevante for det emnet og den tematikken det jobbes med. 

Lars Råmunddal forteller videre at høyskolen og Misjonskirken Norge har hatt kontakt over lengre tid for å se på muligheten til å omforme kurser fra Basecamp, et tidligere kurstilbud fra Misjonskirken Norge, til emnekurs på masterprogrammet. Sammen har de funnet frem til relevant litteratur, og Ansgar høyskole har kvalitetssikret kursene til masternivå. 

For hvem? 

Kursene er særlig aktuelle og tilrettelagt for studenter og folk som er i aktiv tjeneste i menighet. De er selvsagt også åpne for masterstudenter som ennå ikke er i jobb i menighet og kirke.

Fokuset på emnekursene er nettopp å få satt den teoretiske lærdommen ut i praksis. Derav navnet PRAXIS som beskriver prosessen som skjer når man omsetter teori til handling.  

Mer info om masterstudiet finner du her.

Kontaktperson