Gå til innhold

Lars Råmunddal Lars Råmunddal

Studiekoordinator master / Dosent

481 77 603
[email protected]
ramunddal.com

Kompetanse på følgende tema

 • Menighetsutvikling (kirkevekst)  
 • Menighets- og kirkeforståelse (ekklesiologi)
 • Kongregasjonalisme og norske frimenighetsbevegelser
 • Karismatikk
 • Evangelikal teologi  
 •  Strategiplanlegging (skole/menighet)

Utdanning og praksis

 • Det Norske Misjonsforbunds 4-årige Teologiske Seminar, 1969-1972. Ordinert som pastor 1972
 • Deltidspastor i Majorstua Misjonsmenighet, Oslo, 1970-78
 • Cand. philol. 1978 med fagkretsen: kristendom (hovedfag), nordisk og historie
 • Pedagogisk Seminar ved Kristiansand Lærerhøgskole, 1979
 • Lektor ved Kristiansand Handelsgymnasium og Handelsskole, 1979-84 og 1986-87
 • Lektor og forskningsstipendiat ved Ansgar Teologiske Seminar (ATH), 1984-86
 • Informasjonsleder og prosjektleder for strategisk planlegging ved Ansgarskolen, 1987-89
 • Studieinspektør ved ATH, 1989-1993
 • Rektor Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Høgskole, 1993-1997
 • Høgskolelektor ved AHS 1997-99
 • Førstelektor ved AHS 1999- førsteamanuensis 2009 -og dosent 2011
 •  PhD fra Det teologiske Menighetsfakultet 2009

Forskningsprosjekt