Gå til innhold
Jarle Waldemar: Master i ledelse og menighetsutvikling

“Vi som er pastorer er nødt til å ha faglig tyngde når vi skal forkynne inn i våre sammenhenger og forsamlinger. Vi trenger også faglig og åndelig påfyll for å være menighetsledere, og det har jeg fått her.” 

Hvordan har det vært å være masterstudent her? 

Jeg har kost meg veldig både på Ansgar og med studiene, fordi at det handler om å få mer kunnskap og flere perspektiver på den jobben jeg har. Jeg syns det er veldig fint å få det faglige påfyll som jeg føler jeg både ønsker, vil ha og trenger. For meg har dette vært tre helt nydelige år.

Hva var det som gjorde at du ville ta en master? 

Jeg trigges av praktisk teologi som handler om hvordan vi driver kirke. Det har vært helt gull for meg å få undervisning av så dyktige forelesere, og at vi studenter får bryne oss på forskjellige teorier, perspektiver og refleksjoner som de forskjellige forelesere og forfattere formidler.

Jeg har jo vært i kirke hele livet, men på masterstudiet får vi hele tiden nye perspektiver på hvordan vi kan være kirke for en tid som denne. Hva er det vi trenger, vi som er menighetsledere nå? Her tenker jeg at vi har mye å hente fra både akademikere og mennesker fra praksisfeltet. Så jeg har kost meg.

Har du tatt med deg det faglige fra studiet inn i jobben som pastor? 

Ja, for gjennom studiet får jeg tenkt både de korte og de lange tankene.  For eksempel så hadde vi om mediehåndtering her om dagen. Det er jo kjemperelevant akkurat her og nå, men så er det også de litt lange tankene, som f.eks. hva handler menighetsutvikling om? Hvorfor har vi forkynnelse? Det å få bryne seg på både korte og lange tanker tenker jeg er bra for meg. Jeg ønsker jo å bli en bedre utgave av meg selv og jeg ønsker å bli en bedre pastor for den kirken som jeg tjener i, pinsemenigheten Filadelfia Drammen.

Hva nå? Har du noen videre planer? 

Jeg drømmer litt om å gå videre på en Ph.d. Jeg er sprø nok til å tenke den tanken. 

Vi som er pastorer er nødt til å ha faglig tyngde når vi skal forkynne inn i våre sammenhenger og forsamlinger. Vi trenger også faglig og åndelig påfyll for å være menighetsledere, og det har jeg fått her. Hva framtiden bringer det vet jeg ikke, men dette trigger meg i hvert fall til å ta kirken på alvor. Jeg tenker at det å ha denne faglige ballasten har gjort meg til en bedre pastor, ja både tryggere og bedre pastor.  

Jo mer jeg leser og jo mer jeg studerer, jo mer ydmyk blir jeg overfor både mennesker og kirke. Også overfor jobben det er å lede en kirke.  

Det har nok og vært et viktig perspektiv for meg at man ser at det er mer komplekst å være pastor enn det man kanskje tenker. Det er nettopp dette jeg har skrevet en masteravhandling om: Den komplekse pastorrollen.

Kan du si noe mer om hva masteravhandling din handler om? 

Jeg har skrevet om: Den komplekse pastorrollen - en kvantitativ undersøkelse blant pinsepastorer. 

Jeg har sendt ut en spørreundersøkelse til 69 pinsepastorer for å kartlegge: 

Hva bruker pastorer tiden på? Hva ønsker de å bruke sin tid på? og Hva burde de bruke sin tid på? En artikkelbasert masteravhandling. Undersøkelsen viser at pastorer ønsker å få lov til å være en åndelig leder framfor en administrator. De ønsker å ha mer tid til den åndelige dimensjonen både når det gjelder sitt eget «lønnkammer» og forkynnelsen.  

Hva er åndelig ledelse? Det er jo også det organisatoriske. Budsjettering er også en åndelig øvelse. Det handler om åndelig dømmekraft til å lede en menighet.

 

Les mer om Master i ledelse og menighetsutvikling