Gå til innhold
MAL 551/MAL552 Mastergradavhandling

MAL 551/MAL552 Mastergradavhandling

Kode

MAL551 / MAL552

Undervisningssemester

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Studiepoeng

30 / 60

Studiested

Se AHSs nettsider (Student/kalender)

Undervisningsspråk

Skandinaviske språk / ev. engelsk

MAL 551/552 Mastergradsavhandling kan velges i enten 30 eller 60 studiepoeng.

Et av emnene er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.

Kandidater som velger 30 poengs oppgave må også ha 30 studiepoeng med valgfrie emner.