Gå til innhold
PRAXIS

PRAXISStudiested

Kristiansand

Varighet

Ett kurs pr. år

Studiepoeng

10 pr. kurs

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Søk opptak Søkekode: Bruk SøknadsWeb

PRAXIS- emnekursene på master er utviklet i samarbeid mellom Ansgar høyskole og Misjonskirken Norge.

“Faglitteratur og teori møter praksis og den virkeligheten man har i menigheten. Det å heve disse fagene opp til masternivå tror jeg er veldig nyttig for hele kirkelandskapet», sier Martin Jakobsen.

Martin Jakobsen er førsteamanuensis i teologi og tidligere studiekoordinator for masterprogrammet, og han er en av de som har vært med å utvikle disse tre emnene til masternivå. Motivasjonen er å lage en utdanning som faktisk hjelper og beriker pastortjenesten og pastorhverdagen. Det mener han de nå har fått til.  

Nåværende studiekoordinator for master på høyskolen, Lars Råmunddal, opplever at det lenge har vært et ønske også blant studentene om kurser som er knyttet tettere opp mot det praktiske i forhold til det å jobbe i menighet. Gjennom disse tre nye praktiskteologiske emnekursene får høyskolen nå mulighet til å tilby nettopp dette! 

Ett kurs pr. år 

De tre emnekursene er:  

På høsten er det samling på Ansgar høyskole med undervisning og kveldssamlinger i uke 44. I denne uken gis det en grundig innføring i det aktuelle emnet. 

Den andre samlingen består av en reise. Poenget er å reise til steder og miljøer som er relevante for det emnet og den tematikken det jobbes med. Våren 2025 vil reisen arrangeres i uke 15.

For hvem?

Kursene er særlig aktuelle og tilrettelagt for studenter og folk som er i aktiv tjeneste i menighet. De er selvsagt også åpne for masterstudenter som ennå ikke er i jobb i menighet og kirke.

Mer info om masterstudiet finner du her.