Gå til innhold
Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helseStudiested

Kristiansand

Varighet

3 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

180

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

20

Søk opptak Søkekode: 255 792

På musikk og helse studiet vil du lære om sammenhenger mellom musikk, livskvalitet og helse.

Med en bachelor i musikk og helse vil du få forståelse for hvordan musikk kan være en ressurs i menneskers liv og hvordan musikk kan brukes for å gi mennesker gode liv.

Studiet skal gi deg innsikt i hvordan du kan bruke musikk som aktivitet for mennesker i ulike aldre og livssituasjoner, og hvordan musikk kan brukes som kommunikasjon og relasjon.

I løpet av studiet vil du utvikle musikalske ferdigheter på eget instrument og i samspill med andre, få forståelse for musikkens rolle i samfunnet, og få kunnskap om sammenhenger mellom musikk, pedagogikk og psykologi.

I studiets tredje år får du praksis på relevante arenaer.

Som student i musikk og helse bør du ha interesse for mennesker, kommunikasjon og relasjon.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 792

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål:

 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom musikk og helse
 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om utviklingsarbeid, forskning og yrkesetiske retningslinjer relatert til musikk og helse
 • tilegne seg kunnskap om musikkens historie i ulike kulturer
 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om ulike arrangeringsteknikker
 • tilegne seg grunnleggende kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler
 • tilegne seg kunnskap om musikkens tverrfaglige kvaliteter

Ferdighetsmål:

 • kunne reflektere, kommunisere og anvende kunnskap til å drøfte og løse faglige og yrkesetiske problemstillinger relatert til musikk og helse
 • tilegne seg musikkteoretiske og analytiske ferdigheter som gjør studenten i stand til å tolke og beskrive ulike musikalske uttrykk
 • tilegne seg musikalske ferdigheter som gjør studenten i stand til både å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre, og å skape et personlig musikalsk uttrykk gjennom et instrument
 • tilegne seg ferdigheter i å gjennomføre tilpassede musikkaktiviteter for ulike målgrupper
 • tilegne seg ferdigheter i ledelse av ulike musikkgrupper
 • tilegne seg ferdigheter innen arrangering og produksjon av populærmusikk, som gjør studenten i stand til å skape, forme, bearbeide og ferdigstille en musikalsk produksjon
 • tilegne seg pedagogiske ferdigheter i musikk
 • tilegne seg analytiske og metodiske verktøy som gjør studenten i stand til å tolke, beskrive og bruke musikkens tverrfaglige kvaliteter.

Generell kompetanse:

 • tilegne seg erfaringer og ferdigheter rundt faglig diskusjon og refleksjon
 • tilegne seg ferdigheter i å formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig
 • reflektere rundt musikkens plass i en større, tverrfaglig sammenheng
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper
 • lære seg å innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende dem kritisk
 • formulere, drøfte og begrunne ulike standpunkt og problemstillinger
 • få ledertrening

Semesteravgiften på dette studiet er kr. 6.000,- pr. semester. I tillegg faktureres SiA-avgift på kr. 485,- per semester.

Studiet er relevant for arbeid med musikk og mennesker i alle aldre innen kultursektor og interesseorganisasjoner.

Her er eksempel på yrker der utdanningen kan brukes:

Som student ved AHS vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.


Bachelor i musikk og helse danner grunnlag for masterstudier i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole og master i musikkvitenskap ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Utfyllende informasjon om bachelor i musikk og helse  finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).