Gå til innhold
Bachelor i musikk og helse

Bachelor i musikk og helseStudiested

Kristiansand

Varighet

3 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

180

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

20

Søk opptak Søkekode: 255 792

Bachelorprogrammet i musikk og helse gir kunnskap om sammenhenger mellom musikk, livskvalitet og helse. Studiet omhandler psykologi, spesialpedagogikk, musikkvitenskap og helsefag i kombinasjon med musikk. Med en bachelor i musikk og helse vil du få forståelse for hvordan musikk kan være en ressurs i menneskers liv og hvordan musikk kan brukes for å gi mennesker gode liv. Studiet skal gi deg innsikt i hvordan du kan bruke musikk som aktivitet for mennesker i ulike aldre og livssituasjoner, og hvordan musikk kan brukes som kommunikasjon og relasjon.

I løpet av studiet vil du utvikle musikalske ferdigheter på eget instrument og i samspill med andre, få forståelse for musikkens rolle i samfunnet, og få kunnskap om sammenhenger mellom musikk, pedagogikk og psykologi. I studiets tredje år får du praksis på relevante arenaer.

Studiet skal kvalifisere for arbeid med musikk som helsefremmende virkemiddel overfor mennesker i ulike livssituasjoner, og kompetansen er relevant for arbeid i barnehage, skole, sykehus, institusjoner, kultur- og interesseorganisasjoner, kirke- og menighet og i frivillig barne- og ungdomsarbeid.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 • Studiet forutsetter at studenten har et faglig fundament på hovedinstrument, samt noe musikkteoretisk kunnskap.

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 792

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om sammenhenger mellom musikk, livskvalitet og helse.
 • Har grunnleggende kunnskap om pedagogisk arbeid, personlighets- og utviklingspsykologi.
 • Har bred kunnskap om bruk av musikk i arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner.
 • Har grunnleggende kunnskap om musikkteori, arrangeringsteknikker og musikkteknologiske hjelpemidler.
 • Kjenner til musikkproduksjon som kunstnerisk utrykk.
 • Har kunnskap om instrumenter og ledelse i samspill. 
 • Har kunnskap om musikkens plass i en større, tverrfaglig sammenheng.

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • Demonstrerer ferdigheter i å gjennomføre tilpassede musikkaktiviteter for ulike målgrupper.
 • Demonstrerer pedagogiske ferdigheter i musikk.
 • Kan anvende musikkfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og faglig begrunne sine vurderinger.
 • Kan beherske faglige verktøy innen improvisasjon, samspill og korledelse.
 • Kan beherske kunstneriske utfordringer på en kreativ, analytisk og undersøkende måte i eget hovedinstrument.
 • Kan beherske sentrale teknikker på bruksinstrument og vise til god teknikk i eget hovedinstrument.
 • Kan anvende faglig kunnskap innen låtskriving, arrangering og produksjon.

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • Kan innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende dem kritisk.
 • Kan formidle fagstoff både muntlig og skriftlig.
 • Kan planlegge og gjennomføre selvstendig arbeid, samt lede og ledes i samarbeid i ulike grupper.
 • Kan utveksle synspunkter, delta i faglige debatter og bidra til nytenkning og god praksis innenfor musikkfaget.

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

Studiet er relevant for arbeid med musikk og mennesker i alle aldre innen kultursektor og interesseorganisasjoner.

Her er eksempel på yrker der utdanningen kan brukes:

Som student ved AHS vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.


Bachelor i musikk og helse kvalifiserer til opptak på masterstudiet i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, i tillegg til ulike musikkvitenskapelige mastergrader.

Utfyllende informasjon om bachelor i musikk og helse finner du i:

 
hanna-elisa-haraldsen-studenthistorie-2Hanna Elisa Haraldsen - bachelorstudent
«Jeg valgte Ansgar høyskole først og fremst fordi Ansgar har en unik fagkombinasjon innen musikk og helse.» Les mer...
 
line-blo
Line Blø - bachelorstudent
«Jeg har en bachelor fra Ansgar, og vil gå videre og ta en master i musikkterapi på Musikkhøyskolen. Målet er å jobbe som musikkterapeut.» Les mer...
 
 
837a1073Benedikte Samseth - bachelorstudent
«Jeg blir inspirert av det jeg fikk være med på i praksistiden min, så jeg har lyst til å være i en jobb hvor jeg kan koble musikk inn i arbeidet.» Les mer...