Gå til innhold
Bachelor i teologi (gl. ordning)

Bachelor i teologi (gl. ordning)Studiested

Kristiansand

Varighet

3 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

180

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

20

Søk opptak Søkekode: 255 480

Bachelor i teologi er en bachelor med ulike fordypninger og store valgmuligheter. Det gir en innføring i teologiens disipliner, andre religioner og kristen tro.  Den kvalifiserer for flere stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv, alt etter hvilken fordypning en velger. Studieprogrammet kvalifiserer også til videre studier og opptak på masterstudier.

Ansgar høyskole har avtale med MF om overgang til prestestudiet.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 480

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Studiet består av:

 • Obligatoriske emner innen teologi og KRLE - 80/85 studiepoeng
 • Examen Philosophicum - 20 studiepoeng
 • Valgfrie fordypningsemner - 80 studiepoeng (fordypning i bibelvitenskap eller misjon)

Læringsutbytte for de obligatoriske emnene:

Kunnskapsmål:

 • Ha bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen teologi, religion og kristen tro.
 • Ha bred kunnskap om bakgrunn og tradisjoner for teologi, religion og kristen tro, samt fagfeltenes egenart og plass innen den kristne kirke og dagens samfunn.
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innen fagfeltene teologi, religion og kristen tro.

Ferdighetsmål:

 • Evne til å oppdatere og fornye egen kunnskap i teologi og samfunnsspørsmål.
 • Kunne reflektere over eget arbeid og egen tjeneste og ha evne til å justere dette under veiledning.
 • Evne til å innhente, bearbeide og presentere kunnskap om teologi, kristendom, religion og samfunnsspørsmål.

Generell kompetanse:

 • Kunne beskrive, vurdere og ha innsikt i yrkesetiske problemstillinger.
 • Kunne formidle teologisk kunnskap og kristen tro og livssyn i kirke, skole og samfunn.
 • Kunne vise toleranse, respekt og tillit i møte med mennesker med ulik livssyn og livstolkning.
 • Være bevisst på den lederrolle som kunnskap og utdanning gir.

Bachelor i teologi med fordypning i bibelvitenskap

 1. KRLE 100 Kristendom med RLE - 60 studiepoeng
 2. Examen philosophicum (EXP101) - 10 studiepoeng
 3. Examen facultatum (EXP105) - 10 studiepoeng
 4. TEOL201 Teologi I - 15 studiepoeng
 5. TEOL202 Teologi II - 15 studiepoeng
 6. TEOL203 Bibelvitenskap - 10 studiepoeng
 7. Språkfag :
 8. Praktisk teologiske fag - 25 studiepoeng
 9. Valgemner - antall studiepoeng avhengig av språkvalg
   

Bachelor i teologi med fordypning i misjon

 1. KRLE 100 Kristendom med RLE - 60 studiepoeng
 2. Examen philosophicum (EXP101) - 10 studiepoeng
 3. Examen facultatum (EXP105) - 10 studiepoeng
 4. TEOL201 Teologi I - 15 studiepoeng
 5. TEOL202 Teologi II - 15 studiepoeng
 6. IFO Årsstudium (enkeltemner) - 40 studiepoeng:
 7. Fordypningsemner:
 8. Valgfritt emne - 10 studiepoeng
   

Åpen bachelor i teologi

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

Som student ved AHS vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.


Utfyllende informasjon om Bachelor i Teologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).