Gå til innhold
TEOL111 Innføring i nytestamentlig gresk

TEOL111 Innføring i nytestamentlig gresk

Kode

TEOL111

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk / Gresk

Emnet TEOL111 Innføring i nytestamentlig gresk utgjør 10 studiepoeng av TEOL100 Nytestamentlig gresk. Emnegruppen består av 35 studiepoeng og er obligatorisk i Bachelor i teologi med fordypning i Bibelvitenskap.

Undervisningen vil veksle mellom grammatikk (gjennomgang), øvelsesoppgaver – individuelt eller i grupper – og tekstlesning, der det forventes at studentene deltar aktivt.

Det vil varieres mellom prøver uten hjelpemidler, som gjennomføres i undervisningstiden, og hjemmeoppgaver som leveres inn for retting. Prøvene er ikke obligatoriske, men anbefales gjennomført.

Gruppearbeid vil også bli benyttet som en del av den regulære undervisningen.KRLE100 Kristendom med RLE eller tilsvarende.

Kunnskapsmål:

  • Grunnleggene kunnskaper om koinégresk som skriftspråk
  • Grunnleggene kunnskaper om gresk fonologi og grammatikk
  • Grunnleggende kunnskaper om bruk av leksika og hjelpemidler i språklig arbeid

Ferdighetsmål:

  • Evne til å lese enkelte setninger og uttale av noen ord og uttrykk
  • Even til å gjøre enkel grammatisk analyse, og oversetting av enkelt setninger og noen få utvalgte tekster

Generell kompetanse:

  • Grunnleggene forståelse for koinégresk som språk og verktøy for vitenskapelig arbeid med Det Nye Testamentet.

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i skriftspråket koinégresk som er Det Nye Testamentets skriftform. Det skal legge grunnlaget for et vitenskapelig studium av de nytestamentlige tekstene, og videre for arbeidet med fortolkning og oversetting. Kurset skal gi innføring i alfabetet, grunnleggende grammatikk og studenten skal opparbeide seg et grunnleggende ordforråd.

Det avholdes en 3 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

  • Leivestad, R. og Sandvei B.H.: Gresk grammatikk (4. utgave). Oslo: Universitetsforlaget, 1998
  • Sandvei, B.H.: Øvingshefte for begynnere i Koiné-gresk. 7. utgave. Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet, 1998 [Korr. Opptrykk august 2000 + desember 2001], Leksjon 1-20 og Øvelse 1-2.