Gå til innhold
TEOL203 Bibelvitenskap

TEOL203 Bibelvitenskap

Kode

TEOL203

Undervisningssemester

Vår

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet TEOL203 Bibelvitenskap utgjør 10 studiepoeng av Teologi 200. Teologi 200 skal til sammen utgjøre 40 studiepoeng og er en integrert del av studieprogrammene Bachelor i teologi  og Bachelor i Praktisk teologi.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer.Årsstudium i Kristendom med RLE eller tilsvarende.

Kunnskaper:

 • God kunnskaper i Det gamle og Det nye testamentets teologi
 • Evne til å se Det gamle og Det nye testamentet i relasjon til hverandre, både deres likheter, ulikheter og utviklingen mellom dem
 • God kjennskap til sentrale forskningsspørsmål innenfor bibelvitenskapen

Ferdigheter:

 • Evne til selvstendig refleksjon over og analyse av Det gamle og Det nye testamentets teologi
 • God evne til å arbeide metodisk og eksegetisk med bibeltekster

Generell kompetanse:

 • Ha tilegnet seg en historisk og kanonisk forståelse av Det gamle og Det nye testamentet
 • Så god forståelse av Det gamle og Det nye testamentes teologi at de kan formidle det i undervisning og forkynnelse

TEOL203 består av to kurs: Det gamle testamentes teologi og Det nye testamentes teologi. Sistnevnte med hovedvekt på paulinsk teologi. Hvert kurs gir 5 studiepoeng.

Det gamle testamentes teologi

 • Kurset i Det gamle testamentets teologi skal gi en generell innføring i de viktigste sider ved Det gamle testamentets teologi etter en godkjent kursbok.

Det nye testamentes teologi

 • Kurset i Det nye testamentets teologi skal gi en generell innføring i Paulus-brevenes teologi, etter en godkjent kursbok.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum + kort hjemmeeksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Det gamle Testamentet

 • Robin Routledge: Old Testament Theology, A Thematic Approach Apollos, Nottingham 2008

Det nye Testamentet

 • Karl Olav Sandnes: I Tidens Fylde En innføring i Paulus’ teologi Luther Forlag, Oslo 1996