Gå til innhold
TEOL115 Kristologiske tekster

TEOL115 Kristologiske tekster

Kode

TEOL115

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk / Gresk

Emnet TEOL115 Kristologiske tekster utgjør 10 studiepoeng av TEOL100 Nytestamentlig gresk.

Emnegruppen består av 30 studiepoeng og er obligatorisk i Bachelor i teologi med fordypning i Bibelvitenskap.

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, tekstanalyser og eksegetisk og bibelteologisk arbeid knyttet til pensumtekster.

Gruppearbeid vil også bli benyttet som en del av den regulære undervisningenKRLE 100 Kristendom m/ RLE eller tilsvarende + TEOL111 og TEOL112 eller tilsvarende.

Kunnskapsmål

 • God kjennskap til lidelses- og oppstandelsestekstene i Det nye testamente, med henblikk på eksegetiske og bibelteologiske perspektiver
 • God kjennskap til utvalgte sentrale paulustekster, med henblikk på eksegetiske og bibelteologiske perspektiver
 • God kunnskap om tekstkritikk

Ferdighetsmål

 • Gode ferdigheter i arbeidet med oversetting og fortolkning av tekster fra Det nye testamente
 • Evne til å drive selvstendig eksegetisk arbeid og gi begrunnede fortolkninger av sentrale bibeltekster 

Generell kompetanse

 • God forståelse for koinégresk som språk og verktøy for vitenskapelig arbeid med Det nye testamente
 • God kunnskap og innsikt i oversettelsesarbeidets egenart og utfordringer

Emnet er delt inn i to kurs, hvert på 5 studiepoeng: Jesu lidelse, død og oppstandelse i evangeliene (5 studiepoeng) og Kristologiske Hymner og Bekjennelser (5 studiepoeng). Disse står i nær dialog med hverandre og dekker ofte samme tema og hendelser fra ulike perspektiver. Tekstmaterialet som her studeres, er også selve grunnlaget for de oldkirkelige bekjennelser.

Jesu lidelse, død og oppstandelse i evangeliene (5 studiepoeng)

Dette kurset tar for seg sentrale evangelietekster, med fokus på lidelsesfortellingene hos Markus og Johannes i dialog med øvrige synoptiske paralleller. 

Kurset tar sikte på å gi innblikk i aktuelle eksegetiske metoder, og å utvikle gode eksegetiske ferdigheter hos studentene.

Kristologiske hymner og bekjennelser (5 studiepoeng)

Dette kurset tar i all hovedsak for seg noen kjernetekster i paulustradisjonen med fokus på de såkalte kristologiske hymner og bekjennelser. Disse representerer noe av det eldste materialet i Det nye testamente. I emnet TEOL112 studeres tekstene i sin kontekst, i dette kurset nærmer vi oss materialet med stor tematisk og bibelteologisk interesse. Fokus vil også være på tekstene form og deres betydning for den første menighet.

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:

 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • muntlig emneprøve på 20 minutter – vurderes til bestått / ikke bestått

Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen) Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Jesu lidelse, død og oppstandelse i evangeliene

Tekster

 • Markus 14–16: 8;
 • Luk 24; Joh  18–21

Litteratur

 • Hayes, John H. and Holladay, Carl R., Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3rd Edition. Atlanta, Georgia: Westminster John Knox Press, 2007.
 • Aland, K: Synopsis Quattuor Evangeliorum : Locis Parallelis Evangeliorum Apocryphorum Et Patrum Adhibitis Edidit 15th revised edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2005.
 • Brown, Raymond E., The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave: A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels. Vol. 1. New York: Doubleday, 1994. Side 4–106
 • Moloney, Francis J., The Ressurection of the Messiah: A Narrative Commentary on the Resurrection Accounts in the Four Gospels. New York: Paulist Press, 2013.
 • Evans, Craig A.: Mark 8:27-16:20.Word Biblical Commentary 34 B; Nashville, Tenn.: Thomas Nelson Publ., 2001.
 • Moloney, F.J.: The Gospel of John. Sacra Pagina; Collegeville: Liturgical Press, 1998.

 

Kristologiske hymner og bekjennelser

Tekster

 • Johannes 1:1–18; Romerne 1:1–17; 3:21–4:25;
 • 1 Korinterbrev 15:1–28; Efeserne 1;
 • Filipperne 2–3, Kolosserne 1, 1Timoteus 3; 2 Timoteus 2 og Hebreerne 1

Litteratur

 • Bauckham, Richard, God Crucified: Monotheism and Christology in the New Testament. Carlisle: Paternoster Press, 1998.
 • Dunn, James D. G., Did the First Christians Worship Jesus? The New Testament Evidence. Louisville Kentucky: Westminster John Knox Press, 2010.
 • Hurtado, L. W.: At the Origins of Christian Worship: the Context and Character of Earliest Christian Devotion. Carlisle: Paternoster Press 1999. Side 1-97
 • Karris, Robert J., A Symphony of New Testament Hymns: Commentary on Philippians 2:5–11, Colossians 1:15–20, Ephesians 2:14–16, 1 Timothy 3:16, Titus 3:4–7, 1 Peter 3:18–22, and 2 Timothy 2:11–13. Collegeville: The Liturgical Press, 1996. s. 7–91; 112–126; 173–182.