Gå til innhold
Årsstudium i Kristendom med RLE

Årsstudium i Kristendom med RLEStudiested

Kristiansand

Varighet

1 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

60

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

20

Søk opptak Søkekode: 255 196

Årsstudiet i kristendom med RLE (religion, livssyn og etikk) gir en grunnleggende innføring i den kristne tro, med særlig øye for å utruste studentene til arbeidsliv og personlig dannelse.

Årsstudiet utgjør til sammen 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved AHS.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 196

Når får du svar på søknaden?

Hvilke kunnskaper skal studenten ha?

 • Grundig kunnskap om kristendommens sentrale tekster trosgrunnlag og opprinnelse
 • Kunnskap om andre religioner og livssyns tekster trosgrunnlag og opprinnelse
 • Kunnskap om kristendommen og andre religioner og livssyns historie og betydning i Norge
 • Kunnskap om kristendommens ulike konfesjoner og trosuttrykk
 • Kunnskap om ulike syn på sentrale spørsmål i den kristen tro
 • Kunnskap om etisk metode og sentrale etiske områder

Hvilke ferdigheter skal studenten ha?

 • Evne til å arbeide med tolkning og forståelse av bibeltekster og utvalgte historiske tekster med tilknytning til Bibelen, kirkehistorien og andre religioner og livssyn
 • Evne til å reflektere over etiske problemstillinger
 • Kunne arbeide metodisk med teorier, fagstoff og forskningsresultater
 • Evne til å reflektere over ulike trosuttrykk og spiritualitetsformer

Hvilken generell kompetanse skal studenter ha?

 • Respekt og toleranse for religions- og livssynsmangfoldet
 • Kunne formidle livssyns- og religionsstoff i ulike sammenhenger
 • Forståelse for kristendom, religioner og livssyns plass i samfunnet

Semesteravgiften på dette studiet er kr. 1.700,- pr. semester. I tillegg faktureres SiA-avgift på kr. 485,- per semester.


Ufyllende informasjon om Årstudiet i Kristendom med RLE finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).