Gå til innhold
IKS216 Misjonsvitenskap 2

IKS216 Misjonsvitenskap 2

Kode

IKS216

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Misjonsvitenskap 2 kan  utgjøre 10 studiepoeng av Bachelorgraden i interkulturelle studier. Emnet er et valgemne i fordypning i interkulturelle studier (IKS) og utgjør en av tre mulige teoretiske fordypningsemner knyttet til forberedelser til feltarbeid og skriving av bacheloroppgave i Interkulturelle studier.

Emnet er et valgemne som studenter kan ta 3. året i sin Bachelorgrad i interkulturelle studier i 3. Undervisningsperiode. Emnet kan også velges som fordypning av KRLE-studenter.

Undervisningen er primært selvstudium og som samtale i grupper.Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for årsaker til endringer i den kristne kirkes misjonsforståelse gjennom tidene og hva som har skjedd når evangeliet har slått rot i nye kulturer
 • Kunne gjøre rede for sentrale spørsmål som har vært diskutert i misjonsvitenskapen de siste tiårene
 • Kunne gjøre rede hovedutfordringer for kristen misjon i en globalisert verden

Ferdighetsmål:

 • Kunne reflektere over kristent misjonsengasjement i vår tid
 • Kunne vurdere eksisterende misjonsprosjekt og legge til rette for nye
 • Kunne reflektere over og vurdere kulturelle og historiske sider ved kristen misjonsvirksomhet

Generell kompetanse:

 • Kunne vise respekt, åpenhet og ydmykhet i møte med mangfoldet innenfor dagens verdensvide kirke
 • Kunne reflektere over eget missiologisk ståsted og forstå betydningen av å lære fra mennesker med andre kulturelle og konfesjonelle ståsteder
 • Vise engasjement, forståelse og kulturell skjønnsomhet i møte med kristne misjonsutfordringer i vår tid.

Kurset gir en innføring og utdyping på følgende misjonsvitenskapelige områder: ulike paradigmeskift i misjonshistorien og hva som har skjedd med evangeliet når det har beveget seg fra ett kulturområde til et annet. Hvilken betydning har det for den kristne kirke og misjonsbevegelse at verden er globalisert, og hvilke utfordringer gir denne globaliseringen til den verdensvide kirken?

Eksamen i IKS216  skriftlig skoleeksamen 4 timer gardert karakter A-F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

 • Bosch, David.: Transforming Missions. Pardigm Shifts in Theology of Mission. New York 2004. S.181-345, 389-447, 474-489, 511-519 (245 s.)
 • Walls, Andrew F.: The Missionary Movement in Christian History. Studies in the Transmission of Faith. New York, 1996. S.3-75 (72 s.)
 • Kalu, Ogbu U, Peter Vethanayagamony, Edmund Kee-Fook-Chia (eds).: Mission after Christendom. Emergent Themes in Contemporary Mission. Louisville 2010. S.12-154 (142 s.)
 • Jørgensen, Knud.: “Edinburgh 2010 in Global Perspective.” I The Church Going Glocal. Mission and Globalization. Engelsviken, Tormod, Erling Lundeby, Dagfinn Solheim (red). Oxford 2011. S. 3-19 (16 s.)
 • Engelsviken, Tormod.: “The Church as Both Local and Global: A Missiological Perspective.” I The Church Going Glocal. Mission and Globalization. Engelsviken, Tormod, Erling Lundeby, Dagfinn Solheim (red). Oxford 2011 s.51- 69 (18 s.)