Gå til innhold
Bachelor i musikk og musikkproduksjon

Bachelor i musikk og musikkproduksjonStudiested

Kristiansand

Varighet

3 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

180

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

25

Søk opptak Søkekode: 255 714

Studiet vil gi deg muligheter til å utvikle deg som musiker, artist, komponist, låtskriver, studiotekniker og musikkprodusent, noe som gir en bred kompetanse innen musikk og musikkproduksjon.

Samtidig kan du fordype deg i dine interesser, utvikle deg som artist, finne ditt musikalske uttrykk og dyrke ditt talent. Du møter inspirerende lærere som selv er utøvende musikere og musikkprodusenter.

I løpet av utdanningen får du instrumentundervisning og undervisning i samspill, musikkutøving og formidling.

Du får undervisning i musikkproduksjon, hvor vi fokuserer på kreative ferdigheter innen låtskriving og arrangering, i tillegg til kunnskap og praktiske ferdigheter innen musikkteknologi og studioarbeid.

Du får relevant praksiserfaring, bransjekunnskap og anledning til å bygge nettverk innenfor musikkbransjen.

I løpet av utdanningen får du tilbud om å bli med på studietur.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 • Studiet forutsetter at studenten har et faglig fundament på hovedinstrument, samt noe musikkteoretisk kunnskap.

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 714

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om musikkens historie, egenart, plass og funksjon i samfunnet.
 • Har bred kunnskap om musikkteori.
 • Har bred kunnskap om ulike arrangeringsteknikker innenfor populærmusikk.
 • Har bred kunnskap om bransjekunnskap og entreprenørskap innenfor musikkbransjen.
 • Har kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler.
 • Kjenner til musikkproduksjon som kunstnerisk utrykk.
 • Har kunnskap om instrumenter og ledelse i band - og/eller kor.

Ferdighetsmål

Kandidaten:

 • Kan anvende bred faglig kunnskap i musikkproduksjonens prosess fra idè til ferdig produkt der det benyttes verktøy som Logic, Sibelius og Pro Tools.
 • Kan anvende musikkfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og faglig begrunne sine vurderinger.
 • Kan beherske faglige verktøy innen samspill og ledelse.
 • Kan beherske kunstneriske utfordringer på en kreativ, analytisk og undersøkende måte i eget hovedinstrument.
 • Kan beherske sentrale teknikker på bruksinstrument og vise til god teknikk i eget hovedinstrument.
 • Kan anvende faglig kunnskap innen låtskriving, arrangering og produksjon til å skape, forme og ferdigstille musikalske produksjoner.

Generell kompetanse 

Kandidaten:

 • Kjenner til etablerte og nytenkende prosesser innenfor musikk – og konsertproduksjoner.
 • Kan formidle fagstoff både muntlig og skriftlig.
 • Kan planlegge og gjennomføre selvstendig arbeid, samt lede og ledes i samarbeid i ulike grupper.
 • Kan utveksle synspunkter, delta i faglige debatter og bidra til nytenkning og god praksis innenfor musikkfaget.

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

Ønsker du å bo på studenthjemmet kommer utgifter til husleie i tillegg. Klikk på bildet for å se våre boligtilbud.
1dji_0341

En bachelorgrad i musikk og musikkproduksjon gir relevant kompetanse til arbeid innenfor musikk og musikkproduksjon.

Det kan være som selvstendig næringsdrivende, studiotekniker, det frivillige musikklivet, kulturorganisasjoner, kommunale kulturstillinger, barne- og ungdomsarbeid, frilans etc.

Det anbefales å ta en mastergrad for å spesialisere seg innenfor sitt fagområde, dette bidrar til å øke muligheter i dagens arbeidsmarked.

Ta kontakt med studieveileder eller koordinator på musikk dersom det er spørsmål knyttet til yrkesrelevants.

Som student ved AHS vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.


Utfyllende informasjon om bachelor i musikk og musikkproduksjon finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf)