Gå til innhold
Bachelor i Interkulturelle studier

Studiested

Kristiansand

Varighet

3 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

180

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

15

Søk opptak Søkekode: 255 869

Foto: Stiftelsen Esperanza

Bachelor i Interkulturelle studier gir kunnskap om kultur, religion, globalisering, menneskelig samhandling og flerkulturelle samfunn, samt misjon- og bistandsspørsmål, bærekraft og utvikling.

Interkulturelle studier er et tverrfaglig studium med flere muligheter for fordypning. Studiet har faglig forankring i sosialantropologi, religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie, generell samfunnskunnskap og misjonsvitenskap.

Førsteåret i bacheloren gir grunnleggende faglig innføring i globale utfordringer, migrasjon og integrering, kulturforståelse og kommunikasjon, og kultur- og minoritetspsykologi. En måneds studietur gir praktiske opplevelser og erfaringer med kunnskapen du har tilegnet deg.

På andre og tredjeåret kan du fordype deg iblant annet menneskerettigheter, flyktninger, fred og forsoning, og misjon, utvikling og bistand. Du skal i tillegg velge relevante emner tilsvarende 60 studiepoeng fra andre studieprogram på Ansgar høyskole eller andre utdanningsinstitusjoner. Det er også mulig å reise et semester eller to på studieutveksling. Mot slutten av studiet gjør du et selvstendig feltarbeid og skriver bacheloroppgave, som gir ytterligere praksis og fordypning.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 869

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål:

 • Ha bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen kultur, samfunn og menneskelig samhandling – spesielt knyttet til interkulturell forståelse, kultur- og religionsmøter og flerkulturelle samfunn
 • Kunne gjøre rede for globale utfordringer som fattigdom, bærekraft og migrasjon
 • Kunne gjøre rede for hva interkulturell kompetanse og kommunikasjon innebærer
 • Ha kjennskap ulike samfunnsvitenskapelige tilnærminger til kultur- og samfunnsspørsmål

Ferdighetsmål:

 • Kunne oppdatere sin kunnskap om flerkulturelle og fordelingsmessige utfordringer i verden i dag, og vurdere ulike argumenter, strategier og prosjekter på et faglig grunnlag
 • Kunne anvende kunnskapen om kommunikasjon, kulturkontekst og flerkulturell samhandling i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner
 • Ha de nødvendige metodiske ferdigheter og etiske refleksjoner til å gjennomføre et feltarbeid om kultur- og samfunnsspørsmål
 • Kunne formidle kunnskap om globale spørsmål og sameksistens i flerkulturelle samfunn muntlig og skriftlig, gjennom presentasjoner, oppgave- og rapportskriving, og knytte kunnskapen til dagsaktuelle utfordringer

Generell kompetanse:

 • Kunne vise engasjement for arbeid for integrering, utvikling, miljø og rettferdighet
 • Kunne formidle egne standpunkter, tro og verdier på tvers av kulturelle og religiøse grenser på en respektfull måte
 • Kunne vise åpenhet og respekt i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn og religion, og ta hensyn til innvandreres og andre minoriteters perspektiver i samfunnsliv og samhandling
 • Kunne delta i faglig diskusjon og refleksjon, og formidle fagstoff både muntlig og skriftlig
 • Utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, samarbeid i grupper og planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • Lære seg å vurdere kilder og formulere, drøfte og begrunne ulike standpunkter og problemstillinger
 • Utvikle dannelse

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

 

 • Hva kan jeg bli? Studiet gir spennende muligheter for organisasjonsarbeid, jobb innen integrering (f.eks. i forbindelse med flyktningetjeneste og asylmottak), forskjellige internasjonale organisasjoner etc. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon og fordypning du velger. Interkulturelle studier er også en god kombinasjon med yrkesutdanning som f.eks. lærer, barnehagelærer, sosionom eller politi.
 • Hvordan er hverdagen til dette yrket? Hverdagen i de fleste aktuelle yrkene er variert og vil handle mye om å møte mennesker med ulik bakgrunn. Det kan også være stillinger som inkluderer undervisning og formidlingsarbeid.
 • Hvilke videreutdanninger kan jeg ta? Interkulturelle studier kan fungere som relevant fordypning/tilleggsutdanning i forhold til en rekke yrker som f.eks. lærer, sosionom eller politi. Man kan også gå videre på masterstudier i for eksempel globale studier, interkulturelle studier, samfunnskommunikasjon eller religion, etikk og samfunn.

Som student ved AHS vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.


Det er også mulig å ta en Bachelorgrad i interkulturelle studier (IKS) med spesielt fokus på misjon. Les mer om misjonsvarianten.

Ufyllende informasjon om bachelor i interkulturelle studier finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

837a8140
Maria Abelvik Danielsen - bachelorstudent
 
«Ved å ta dette studiet lærer jeg å ha andre briller og se verden på en annen måte!» Les mer...
 
 
 
837a9993Audhild Høivik - bachelorstudent
 
«Det jeg håper, er at jeg kan bruke disse studiene og kunnskapen jeg får, til å gjøre noe bra her i verden!»  Les mer...