Gå til innhold
Bachelor i Interkulturelle studier

Bachelor i Interkulturelle studierStudiested

Kristiansand

Varighet

3 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

180

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

15

Søk opptak Søkekode: 255 869

Interkulturelle studier skal gi deg kunnskap om Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialantropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dessuten vil studiene gi deg kunnskap og innsikt i kulturelle forskjeller og menneskelig samhandling.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 869

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål:

 • Ha bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen kultur, samfunn og menneskelig samhandling – spesielt knyttet til interkulturell forståelse, kultur- og religionsmøter og flerkulturelle samfunn
 • Kunne gjøre rede for globale utfordringer som fattigdom, bærekraft og migrasjon
 • Kunne gjøre rede for hva interkulturell kompetanse og kommunikasjon innebærer
 • Ha kjennskap ulike samfunnsvitenskapelige tilnærminger til kultur- og samfunnsspørsmål

Ferdighetsmål:

 • Kunne oppdatere sin kunnskap om flerkulturelle og fordelingsmessige utfordringer i verden i dag, og vurdere ulike argumenter, strategier og prosjekter på et faglig grunnlag
 • Kunne anvende kunnskapen om kommunikasjon, kulturkontekst og flerkulturell samhandling i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner
 • Ha de nødvendige metodiske ferdigheter og etiske refleksjoner til å gjennomføre et feltarbeid om kultur- og samfunnsspørsmål
 • Kunne formidle kunnskap om globale spørsmål og sameksistens i flerkulturelle samfunn muntlig og skriftlig, gjennom presentasjoner, oppgave- og rapportskriving, og knytte kunnskapen til dagsaktuelle utfordringer

Generell kompetanse:

 • Kunne vise engasjement for arbeid for integrering, utvikling, miljø og rettferdighet
 • Kunne formidle egne standpunkter, tro og verdier på tvers av kulturelle og religiøse grenser på en respektfull måte
 • Kunne vise åpenhet og respekt i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn og religion, og ta hensyn til innvandreres og andre minoriteters perspektiver i samfunnsliv og samhandling
 • Kunne delta i faglig diskusjon og refleksjon, og formidle fagstoff både muntlig og skriftlig
 • Utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, samarbeid i grupper og planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • Lære seg å vurdere kilder og formulere, drøfte og begrunne ulike standpunkter og problemstillinger
 • Utvikle dannelse

Semesteravgiften på dette studiet er kr. 1.700,- pr. semester for første og andre år. Tredje år er semesteravgiften kr. 3.000,- pr. semester.

I tillegg faktureres SiA-avgift på kr. 485,- per semester.

 • Hva kan jeg bli? Studiet gir relevant kompetanse for organisasjonsarbeid, arbeid med integrering f.eks. i forbindelse med asylmottak og flyktningetjeneste, og kan legge et grunnlag for å jobbe i internasjonale sammenhenger.
 • Hvordan er hverdagen til dette yrket? Hverdagen i de fleste aktuelle yrkene er variert og vil handle mye om å møte mennesker med ulik bakgrunn. Det kan også være stillinger som inkluderer undervisning og formidlingsarbeid.
 • Hvilke videreutdanninger kan jeg ta? Interkulturelle studier kan fungere som relevant fordypning/tilleggsutdanning i forhold til en rekke yrker som f.eks. lærer, sosionom eller politi. Man kan gå videre på masterstudier i globale studier, samfunnskommunikasjon eller religion, etikk og samfunn.

Som student ved AHS vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.


Det er også mulig å ta en Bachelorgrad i interkulturelle studier (IKS) med spesielt fokus på misjon. Les mer om misjonsvarianten.

Ufyllende informasjon om bachelor i interkulturelle studier finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

837a8140
Maria Abelvik Danielsen - bachelorstudent
 
«Ved å ta dette studiet lærer jeg å ha andre briller og se verden på en annen måte!» Les mer...
 
 
 
837a9993Audhild Høivik - bachelorstudent
 
«Det jeg håper, er at jeg kan bruke disse studiene og kunnskapen jeg får, til å gjøre noe bra her i verden!»  Les mer...