Gå til innhold
Bachelor i musikkteknologi

Bachelor i musikkteknologiStudiested

Kristiansand

Varighet

3 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

180

Studiestart

August

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

20

Søk opptak Søkekode: 255 437

Et studie for deg som vil studere musikk og fordype deg i musikkteknologi og musikkproduksjon. Studiet kvalifiserer for opptak til master, og vil være et grunnlag for å kunne jobbe som studiotekniker, låtskriver og produsent.

Bachelor i musikkteknologi er et 3-årig studie som danner grunnlag for masterstudier i musikk ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 437

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål:

 • tilegne seg kunnskap om musikkens historie i ulike kulturer
 • tilegne seg musikkutøvende kunnskap
 • tilegne seg kunnskap om lyd, opptaksteknikk og musikkteknologiske hjelpemidler
 • tilegne seg innsikt i musikkproduksjon som kunstnerisk uttrykk og kulturfelt og kunnskap om ulike arrangeringsteknikker

Ferdighetsmål:

 • tilegne seg musikkteoretiske og analytiske ferdigheter som gjør studenten i stand til å tolke og beskrive ulike musikalske uttrykk
 • tilegne seg musikalske ferdigheter som gjør studenten i stand til både å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre, og å skape et personlig musikalsk uttrykk gjennom et instrument
 • tilegne seg ferdigheter i ledelse av ulike musikkgrupper
 • tilegne seg ferdigheter innen låtskriving, arrangering og produksjon av populærmusikk, som gjør studenten i stand til å skape, forme, bearbeide og ferdigstille en musikalsk produksjon

Generell kompetanse:

 • tilegne seg erfaringer og ferdigheter rundt faglig diskusjon og refleksjon
 • tilegne seg ferdigheter i å formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig
 • reflektere rundt musikkens plass i en større, tverrfaglig sammenheng
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper
 • lære seg å innhente og vurdere informasjon fra ulike kilder og anvende dem kritisk
 • formulere, drøfte og begrunne ulike standpunkt og problemstillinger
 • få ledertrening
 • utvikle dannelse

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

 • Hva kan jeg bli? Musiker, låtskriver, produsent, studiotekniker, kursholder, kulturskolelærer, musikklærer, musikkarbeider i menighet, musikkansvarlig i kommunale fritidsordninger.
 • Hvordan er hverdagen til dette yrket? Selvstendig/ egenstyrt, oppdragsorientert, deadlines, kreativt, jobber med mennesker.
 • Hvilke videreutdanninger kan jeg ta? Master i musikk, Master i musikkteknologi, PPU.

Her er eksempel på yrker der utdanningen kan brukes:

Som student ved AHS vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.


Utfyllende informasjon om bachelor i musikkteknologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).