Gå til innhold
Bachelor i praktisk teologi

Bachelor i praktisk teologiStudiested

Kristiansand

Varighet

3 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

180

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

20

Søk opptak Søkekode: 255 936

Bachelor i praktisk teologi er en profesjonsrettet utdannelse som kvalifiserer for flere ulike stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv. Studieprogrammet kvalifiserer også for videre studier og opptak på masterstudier.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 936

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål:

 • Gir bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen religion, kristen tro og teologisk refleksjon – spesielt knyttet til praktisk teologi.  
 • Gir bred kunnskap om bakgrunn og tradisjoner for religion, kristen tro og praktisk teologi samt fagfeltenes egenart og plass innen den kristne kirke og dagens samfunn.
 • Kunne oppdatere din kunnskap innen fagfeltene religion, kristen tro og praktisk teologi.
 • Ha kjennskap til teologisk forskning og utviklingsarbeid, med særlig henblikk på praktisk teologi.
 • Kunne beskrive ulike utfordringer ved det å være pastor, prest eller forsamlingsleder.

Etter fullført studie skal du:

 • Kunne anvende teologisk og etisk kunnskap på både pratiske og teoretiske problemstillinger, særlig i spørsmål knyttet til menighet og organisasjonsliv.
 • Evne til å oppdatere og fornye egen kunnskap i teologi og samfunnsspørsmål, særlig innenfor praktisk teologi.
 • Kunne benytte teologisk og pastoral innsikt i strategisk menighetsarbeid og treffe begrunnede valg.
 • Kunne reflektere over eget arbeid og egen tjeneste og ha evne til å justere dette under veiledning.

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.

Som student ved AHS vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet.


Utfyllende informasjon om Bachelor i Praktisk teologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).