Gå til innhold
IFO113 Misjonsvitenskap

IFO113 Misjonsvitenskap

Kode

IFO113

Undervisningssemester

Høst

Studiepoeng

10

Studiested

Hånes, Kristiansand

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet IFO113 Misjonsvitenskap er et emne innenfor Interkulturelle studier. Emnet kan brukes som valgemne i flere av AHSs bachelorgrader.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger.Kunnskapsmål:

 • Kunne gjengi og forklare grunnlaget og målsettingen for kristen misjonsvirksomhet med utgangspunkt i GT og NT.
 • Kunne gjøre rede for ulik forståelse av misjonens innhold gjennom vekslende epoker i kirkens historie fram til i dag.
 • Kunne forstå og gjøre rede for viktige prinsipielle spørsmål knyttet til kristen verdensmisjon i møte med dagens globaliserte samfunn.

Ferdighetsmål:

 • Kunne vurdere ulike strategier, metoder og trender i kristen misjonsvirksomhet ut fra misjonens grunnlag og mål.
 • Kunne reflektere over eget ståsted i en misjonal kontekst.

Generell kompetanse:

 • Kunne vise kritisk forståelse, respekt og engasjement for kristen misjons- og bistandsvirksomhet.
 • Kunne vise sensitivitet overfor andre menneskers kulturer og religiøse overbevisninger.

Misjonsteologi (5 studiepoeng)

 • Kurset skal gi en bibelsk begrunnelse for kristen misjonsvirksomhet. Det skal gi historiske kunnskaper om ulik forståelse av det kristne misjonsoppdraget gjennom tidene og belyse viktige problemstillinger for kristen misjonsvirksomhet i dagens samfunn.

Misjonsarbeid i dag (5 studiepoeng)

 • Kurset skal belyse og vurdere viktige misjonsoppgaver og trender i dag og peke på utfordringer for vestlige misjonsarbeidere.

Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter AHS's egne gjeldende retningslinjer.

Misjonsteologi

 • Engelsviken, Tormod, Jan-Martin Berentsen og Knud Jørgensen (red.): Missiologi i dag. Universitetsforlaget 2004. S. 15-366 (ca. 350 s.)

Misjonsarbeid i dag

 • Pocock Michael; Gailyn van Rheenen & Douglas McConnell: The Changing Face of world Missions. Engaging Contemporary Issus and Trends, Baker Academic  Grand Rapid US 2005 (340 s.)