Gå til innhold
Årsstudium Interkulturell forståelse

Årsstudium Interkulturell forståelseStudiested

Kristiansand

Varighet

1 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

60

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

15

Søk opptak Søkekode: 255 418

Årsstudiet Interkulturell forståelse skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i interkulturelle studier (3-årig studieløp) ved ATH. Årsstudiet kan også inngå i andre bachelorprogrammer ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger og enkelte organisasjonsbesøk. Det vil legges til rette for at studentene kan delta på flerkulturelle arenaer i løpet av undervisningsperioden, og slik få muligheten til å knytte teori til praksis. Det inngår også et studieopphold i Sør i årsstudiet.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 418

Når får du svar på søknaden?

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for globale utfordringer som fattigdom, ressursfordeling og migrasjon
 • Kunne gjøre rede for hva interkulturell kompetanse og kommunikasjon innebærer på kunnskaps-, ferdighets- og holdningsnivå
 • Kunne forklare ulike faglige perspektiver, særlig sosialantropologiske og psykologiske tilnærminger, til kultur, religion og flerkulturelle samfunn

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende kunnskapen om kommunikasjon og kulturell kontekst i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner
 • Kunne tilegne seg kunnskap om samfunnet gjennom feltarbeid og reflektert kildebruk, og kunne formidle fagstoff muntlig og skriftlig
 • Kunne reflektere rundt globale spørsmål, minoriteters livsvilkår og sameksistens i flerkulturelle samfunn, og knytte kunnskapen til dagsaktuelle utfordringer

Generell kompetanse:

 • Kunne vise engasjement for arbeid for utvikling, miljø, rettferdighet og integrering
 • Kunne vise respekt og åpenhet i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn og religion
 • Kunne ta hensyn til innvandreres og andre minoriteters perspektiver i samfunnslivet
 • Utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid og samarbeid i grupper

Semesteravgiften på dette studiet er kr. 1.700,- pr. semester. I tillegg faktureres SiA-avgift på kr. 485,- per semester.


Ufyllende informasjon om Årsstudiet Interkulturell forståelse finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf). - (fra side 5)