Gå til innhold
Årsstudium Interkulturell forståelse

Årsstudium Interkulturell forståelseStudiested

Kristiansand

Varighet

1 år

Omfang

Heltid

Studiepoeng

60

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

15

Søk opptak Søkekode: 255 418

Foto: Stiftelsen Esperanza

Årsstudium i Interkulturell forståelse gir grunnleggende faglig innføring i globale utfordringer, migrasjon og integrering, kulturforståelse og kommunikasjon, religion og utvikling, og kultur- og minoritetspsykologi. En måneds studietur i sør gir praktiske opplevelser og erfaringer med kunnskapen du har tilegnet deg.

Interkulturell forståelse er et tverrfaglig studium med faglig forankring i sosialantropologi, religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap.

Årsstudium i Interkulturell forståelse skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i interkulturelle studier (3-årig studieløp) ved AHS. Årsstudiet kan også inngå i andre bachelorprogrammer ved AHS.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminarer og enkelte organisasjonsbesøk. Det vil legges til rette for at studentene kan delta på flerkulturelle arenaer i løpet av undervisningsperioden, og få muligheten til å knytte teori til praksis. Det inngår også et studieopphold i sør i årsstudiet.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 418

Når får du svar på søknaden?

Politiattest

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for globale utfordringer som fattigdom, ressursfordeling og migrasjon
 • Kunne gjøre rede for hva interkulturell kompetanse og kommunikasjon innebærer på kunnskaps-, ferdighets- og holdningsnivå
 • Kunne forklare ulike faglige perspektiver, særlig sosialantropologiske og psykologiske tilnærminger, til kultur, religion og flerkulturelle samfunn

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende kunnskapen om kommunikasjon og kulturell kontekst i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner
 • Kunne tilegne seg kunnskap om samfunnet gjennom feltarbeid og reflektert kildebruk, og kunne formidle fagstoff muntlig og skriftlig
 • Kunne reflektere rundt globale spørsmål, minoriteters livsvilkår og sameksistens i flerkulturelle samfunn, og knytte kunnskapen til dagsaktuelle utfordringer

Generell kompetanse:

 • Kunne vise engasjement for arbeid for utvikling, miljø, rettferdighet og integrering
 • Kunne vise respekt og åpenhet i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn og religion
 • Kunne ta hensyn til innvandreres og andre minoriteters perspektiver i samfunnslivet
 • Utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid og samarbeid i grupper

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.


Ufyllende informasjon om Årsstudiet Interkulturell forståelse finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf). - (fra side 5)