Gå til innhold
Årsstudium Bærekraft og kultur

Studiested

Kristiansand

Varighet

1 år (heltid)

Omfang

Heltid/deltid

Studiepoeng

60

Studiestart

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplasser

15

Søk opptak Søkekode: 255 418

Årsstudiet i Bærekraft og kultur består av 60 studiepoeng, og kan inngå som en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturelle relasjoner (3-årig studieløp) ved AHS. Det kan også benyttes som avsluttet enhet i andre studieløp og utdanninger.

I dette årsstudiet lærer du om den store variasjonen av kulturer og livsvilkår i vår verden, og hvordan dette mangfoldet er kommet nærmere som en følge av globalisering og migrasjon. Vi tar for oss de store utfordringene innenfor miljø, ulikhet og polarisering, og jobber praktisk og teoretisk for å bidra til å løse dem. Sammen utforsker vi hvordan vi kan bli bedre til å bygge broer og kommunisere på tvers, og hva dialog mellom mennesker med ulike kulturer og religioner kan bety. Hvordan kan vi involvere flest mulig i å gjøre samfunnet mer bærekraftig og rettferdig?

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, organisasjonsbesøk, praksis og seminarer. Blant temaene du vil møte i undervisningen, er:

 • Interkulturelle relasjoner, migrasjon og integrering
 • Bærekraftig utvikling i en polarisert verden
 • Kultur og bærekraftig mangfold, og kampen mot rasisme og diskriminering
 • Kommunikasjon og brobygging, med samarbeidsøvelser og praktisk formidlingsarbeid
 • Tro, håp og interreligiøse relasjoner
 • Kulturmøter i praksis: Du velger mellom studietur til utlandet i 4 uker, eller interkulturell praksis lokalt

Studiet oppdateres stadig i samarbeid med organisasjoner, sosiale entreprenører og andre som jobber med bærekraft og kultur, lokalt og globalt.

Opptakskrav

Slik søker du

Søknadsfrist 

 • 15. april - ordinær søknadsfrist. 
 • 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse. Se sidene til Samordna opptak. 

Søk med studiekode

 • 255 418

Når får du svar på søknaden?

(Her kommer det flere punkter snarest)

 • IFOXXX Innføring i interkulturelle relasjoner (10 sp)
 • IFO119 Kommunikasjon (10 sp)
 • IFOXXX Kultur og bærekraftig mangfold (10 sp)
 • IFOXXX Bærekraftig utvikling i en polarisert verden (10 sp)
 • IFOXXX Tro, håp og interreligiøse relasjoner (10 sp)
 • IFOXXX Kulturmøter i praksis (10 sp)
  Studietur (4 uker) eller Interkulturell praksis i Norge (4 uker)

Dette studiets kostnader består av en semesteravgift og en avgift for SiA-medlemskap. Oversikt over studieavgiftene finner du her.