Gå til innhold
Fordypning i Interkulturelle studier

Fordypning i Interkulturelle studierStudiested

Kristiansand

Varighet

1 semester

Omfang

Heltid

Studiepoeng

40

Studiestart

Vår oddetallsår

Undervisningsspråk

Norsk

Søk opptak Søkekode: 255 869

Fordypningsstudiet i Interkulturell forståelse utgjør 40 studiepoeng og tilbys i vårsemesteret i oddetallsår. Fordypningsstudiet kan tas som andre eller tredje år i en bachelorgrad.

For fordypningsemnene på 10 studiepoeng består det forventede arbeidskravet av følgende:

 • Undervisning i et emne utgjør 30 timer (forelesninger og seminar) – det er stipulert til ca. 35 timer faktisk tidsforbruk
 • Kollokviegrupper 5 timer per uke i 12 uker utgjør 60 timer
 • Planlegging og utvalg av tema og selvvalgt pensum utgjør 25 timer
 • Selvstudium av ca. 800 sider pensum er stipulert til ca. 90 timer
 • Oppgaveveiledning, innleveringer og oppgaveskriving er stipulert til ca. 70 timer
 • (Til sammen stipulert til 280 timer)

For IKS215 Feltarbeid og bacheloroppgave (20 studiepoeng) består det forventede arbeidskravet av følgende:

 • Innledende seminaruke 16 timer (forelesninger og seminar) – det er stipulert til ca. 20 timer faktisk tidsforbruk
 • Utarbeidelse av problemstilling og plan for feltarbeidet er stipulert til ca. 25 timer
 • Feltarbeid av min. 4 ukers varighet er stipulert til ca. 180 timer
 • Kollokviegrupper 2 timer per uke i 5 uker utgjør 10 timer
 • Selvstudium av min. 1000 sider pensum er stipulert til ca. 120 timer
 • Forberedelser og gjennomføring av prosjektpresentasjon utgjør 25 timer
 • Avsluttende seminaruke 16 timer (forelesninger, seminar og prosjektpresentasjoner) – det er stipulert til ca. 20 timer faktisk tidsforbruk
 • Oppgaveveiledning, innleveringer og oppgaveskriving er stipulert til ca. 160 timer

(Til sammen stipulert til 560 timer)

Semesteravgiften på dette studiet er kr. 1.700,- pr. semester for første og andre år. Tredje år er semesteravgiften kr. 3.000,- pr. semester.

I tillegg faktureres SiA-avgift på kr. 485,- per semester.


Kontaktperson