Gå til innhold
Vurderingsordninger (eksamensformer)

Ved Ansgar høyskole brukes det ulike vurderingsordninger. Studieplanen gir detaljert informasjon om vurdering for hvert enkelt emne.

Høyskolen har valgt det norske programmet Inspera Assessment for gjennomføring av digitale vurderinger.

Eksamensdatoer finner du i datoplanen og på StudentWeb.

Høyskolens ulike vurderingsordninger: