Gå til innhold
Muntlig eksamen / gruppeeksamen

Muntlig eksamen

  • I enkelte emner er det muntlig eksamen, som regel sammen med en annen eksamensform.
  • Muntlige eksamen administreres av faglærer, og organiseres gjennom Canvas.

Gruppeeksamen 

  • I enkelte emner er det gruppeeksamen, som regel sammen med en annen eksamensform.
  • Gruppeeksamen administreres av faglærer, og organiseres gjennom Canvas.